Kategorie powiązane:
C,

Celotax

Docetaksel, substancja czynna leku Celotax jest otrzymywana z igieł cisu.
Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych taksanami.

Celotax jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnego rodzaju raka płuca (niedrobnokomórkowy rak płuca), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi:
– w leczeniu zaawansowanego raka piersi Celotax może być podawany zarówno w monoterapii jak
i w leczeniu skojarzonym z doksorubicyną lub trastuzumabem lub kapecytabiną,
– w leczeniu wczesnego stadium raka piersi z przerzutami do węzłów chłonnych Celotax może być podawany w połączeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem,
– w leczeniu raka płuca Celotax może być podawany zarówno w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonym z cisplatyną,
– w leczeniu raka gruczołu krokowego Celotax podawany jest w połączeniu z prednizonem lub prednizolonem,
– w leczeniu raka żołądka z przerzutami Celotax podawany jest w połączeniu z cisplatyną
i 5-fluorouracylem,
– w leczeniu raka głowy i szyi Celotax podawany jest w połączeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem.

Jaki jest skład Celotax, jakie substancje zawiera?

20 mg/2 ml
Czynną leku jest docetaksel. Każdy ml roztworu docetakselu zawiera 40 mg bezwodnego docetakselu.
Każda fiolka produktu leczniczego Celotax, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 20 mg docetakselu w 0,5 ml.

80 mg/2 ml
Substancją czynną leku jest docetaksel. Każdy ml roztworu docetakselu zawiera 40 mg bezwodnego docetakselu.
Każda fiolka produktu leczniczego Celotax, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 80 mg docetakselu w 2 ml.

Ponadto lek zawiera polisorbat 80 i kwas cytrynowy.

Zobacz listę produktów zawierających:

Dawkowanie preparatu Celotax – jak stosować ten lek?

Zazwyczaj stosowana dawka
Dawka zależy od masy ciała i ogólnego stanu pacjenta. Lekarz obliczy pole powierzchni ciała pacjenta w metrach kwadratowych (m2) i na tej podstawie dobierze odpowiednią dawkę leku.

Sposób stosowania i droga podania
Celotax zostanie podany w szpitalu poprzez kroplówkę do jednej z żył pacjenta (podanie dożylne). Podanie będzie trwało około jednej godziny.

Częstość stosowania
Zazwyczaj infuzja leku Celotax jest powtarzana co trzy tygodnie.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W przypadku przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Celomix lub podejrzenia przedawkowania należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala.

Objawy przedawkowania NLPZ są zwykle ograniczone do:
− osłabienia (letarg)
− senności
− nudności oraz wymiotów
− bólu w okolicy żołądka.

Objawy te zazwyczaj ustępują po zaprzestaniu stosowania leku Celomix. U pacjenta może wystąpić krwawienie z żołądka lub jelit (krwawienie z przewodu pokarmowego).

Ciężkie zatrucie może prowadzić do wystąpienia poważnych działań niepożądanych:
− wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia)
− ostrej niewydolności nerek
− zaburzeń czynności wątroby
− spłycenia oddechu lub zatrzymania oddechu (depresja oddechowa)
− utraty przytomności (śpiączka)
− napadów padaczkowych (drgawki)
− zapaści krążenia krwi (zapaść sercowo-naczyniowa)
− zatrzymania akcji serca
− natychmiastowej reakcji uczuleniowej (nadwrażliwość), w tym:
− omdlenia
− duszności
− reakcji skórnych.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Celotax – czy mogę spożywać alkohol?

Brak danych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Celotax w okresie ciąży i karmienia piersią?

Leku Celotax NIE należy podawać w ciąży, chyba że jest to wyraźnie zalecone przez lekarza.

Podczas leczenia nie wolno zachodzić w ciążę i należy stosować skuteczną antykoncepcję, ze względu na to, że Celotax może być szkodliwy dla nienarodzonego dziecka. W przypadku zajścia w ciążę w trakcie leczenia należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Mężczyźni leczeni lekiem Celotax nie powinni płodzić dzieci w czasie leczenia i przez okres 6 miesięcy po jego zakończeniu, jak również powinni przed leczeniem zasięgnąć informacji w sprawie możliwości przechowywania spermy, ze względu na to, że docetaksel może wpływać na męską płodność.

Ulotka Celotax – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Produkt archiwalny – Brak w produkcji, Brak w obrocie

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Celotax m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Produkt archiwalny – Brak w produkcji, Brak w obrocie

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Celotax? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz