Carzenio

Carzenio to lek stosowany w leczeniu padaczki. Lek ten pomaga leczyć napady padaczkowe, zahamowując lub zmniejszając ich częstość. Carzenio jest dostępny w postaci tabletek powlekanych oraz zawiesiny doustnej. Lek jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Substancją czynną jest okskarbazepina.
Okskarbazepina należy do grupy tzw. leków przeciwdrgawkowych lub przeciwpadaczkowych.

Takie leki, jak Carzenio stosuje się w standardowym leczeniu padaczki.
U pacjentów, u których rozpoznano padaczkę, występują powtarzające się napady drgawkowe lub drgawki. Napady drgawkowe zdarzają się na skutek czasowego błędu w czynności elektrycznej mózgu. Prawidłowo komórki mózgowe koordynują ruchy ciała, wysyłając w sposób zorganizowany, uporządkowany sygnały przez nerwy do mięśni. U pacjentów z padaczką komórki te wysyłają chaotycznie zbyt wiele sygnałów. Wynikiem może być nieskoordynowana aktywność mięśni, nazywana napadem padaczkowym.

Lek Carzenio stosuje się w leczeniu napadów padaczkowych częściowych z wtórnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi lub bez wtórnie uogólnionych napadów toniczno-klonicznych.

Częściowe napady padaczkowe obejmują ograniczony obszar mózgu, ale mogą rozprzestrzeniać się na cały mózg i powodować uogólnione napady toniczno-kloniczne. Istnieją dwa rodzaje napadów częściowych: proste i złożone. W prostych napadach częściowych pacjent zachowuje świadomość, podczas gdy w złożonych napadach częściowych świadomość pacjenta jest zaburzona.

Działanie leku Carzenio polega na utrzymaniu „nadpobudliwych” komórek nerwowych w mózgu pod kontrolą. Pozwala to na zahamowanie lub zmniejszenie częstości tych napadów.

Lek Carzenio może być stosowany sam lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi.

Zazwyczaj lekarz próbuje znaleźć jeden lek najlepiej dostosowany do potrzeb dorosłego pacjenta lub dziecka. Jednak w cięższych postaciach padaczki może być konieczne zastosowanie kombinacji dwóch lub więcej leków w celu uzyskania kontroli napadów drgawkowych.

Lek Carzenio stosuje się u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Skład

Tabletki:
Substancją czynną jest okskarbazepina.
Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg, 300 mg lub 600 mg okskarbazepiny.

Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, hypromeloza, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.
Otoczka: hypromeloza, talk, tytanu dwutlenek (E171).
Dodatkowo w otoczce tabletek 150 mg: makrogol 4000, żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek czarny (E172).
Dodatkowo w otoczce tabletek 300 mg: makrogol 8000, żelaza tlenek żółty (E172).
Dodatkowo w otoczce tabletek 600 mg: makrogol 4000, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek czarny (E172).

Zawiesina:
Substancją czynną jest okskarbazepina.
1 ml zawiesiny doustnej zawiera 60 mg okskarbazepiny.
Ponadto lek zawiera: kwas askorbowy (E300), celulozę dyspersyjną, makrogolu stearynian 400, metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), glikol propylenowy, sacharynę sodową, kwas sorbinowy (E200), sorbitol 70% (niekrystalizujący), wodę oczyszczoną, aromat śliwkowo-cytrynowy (zawierający etanol).

Dawkowanie

Tabletki

Dawkowanie u dorosłych
Zwykle stosowana dawka początkowa leku Carzenio u dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku) wynosi 600 mg na dobę.

Należy przyjmować jedną tabletkę 300 mg lub dwie tabletki 150 mg dwa razy na dobę.

Lekarz może stopniowo zwiększać dawkę w celu ustalenia dawki najlepszej dla pacjenta.

Najlepsze wyniki leczenia uzyskuje się zazwyczaj, stosując dawki od 600 do 2400 mg na dobę.

Jeśli pacjent przyjmuje również inny lek przeciwpadaczkowy, dawka leku Carzenio jest taka sama.

Jeśli pacjent ma chorobę nerek (zaburzenia czynności nerek), dawka początkowa wynosi połowę zwykle stosowanej dawki początkowej.

Jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby, lekarz określi odpowiednią dawkę.

Dawkowanie u dzieci
Lek Carzenio można stosować u dzieci w wieku 6 lat lub starszych.

Lekarz obliczy dawkę dla dziecka na podstawie masy jego ciała.

Dawka początkowa wynosi 8 do 10 miligramów na kilogram masy ciała na dobę, podawanych w dwóch dawkach podzielonych. Przykładowo, dziecko ważące 30 kg powinno zacząć leczenie od jednej tabletki 150 mg dwa razy na dobę.

Lekarz może stopniowo zwiększać dawkę w celu ustalenia najbardziej odpowiedniej dawki dla dziecka. Najlepsze wyniki leczenia uzyskuje się zazwyczaj, stosując dawkę 30 miligramów na kilogram masy ciała na dobę. Maksymalna dawka dla dziecka wynosi 46 miligramów na kilogram masy ciała na dobę.

Podanie doustne
Tabletki należy połykać, popijając niewielką ilością wody.

W razie konieczności tabletki można przełamać na dwie części w celu ułatwienia połknięcia. Nie należy przełamywać tabletki w celu przyjęcia tylko połowy dawki leku. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do dzielenia jej na równe dawki.

Dla małych dzieci, które nie potrafią połykać tabletek lub którym nie można podać zaleconej dawki w postaci tabletek, dostępny jest lek Carzenio w postaci zawiesiny doustnej.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek Carzenio należy przyjmować każdego dnia dwa razy na dobę, w przybliżeniu o tej samej porze. Takie postępowanie pozwoli najskuteczniej kontrolować objawy padaczki i ułatwi również zapamiętanie, kiedy przyjąć tabletkę (tabletki).

Lekarz udzieli informacji, jak długo będzie trwało leczenie lekiem Carzenio. Długość leczenia zależy od rodzaju występujących u pacjenta napadów drgawkowych. W celu kontrolowania napadów drgawkowych może być konieczne przyjmowanie leku przez wiele lat. Nie wolno zmieniać dawki leku lub przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

Przedawkowanie

W razie przyjęcia większej ilości tabletek niż zalecił lekarz, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym szpitalem lub z lekarzem. Objawami przedawkowania leku Carzenio mogą być: senność, zawroty głowy, nudności, wymioty, nasilenie niekontrolowanych ruchów, letarg, splątanie, drganie mięśni lub znaczne nasilenie drgawek, zaburzenia koordynacji i (lub) mimowolne ruchy gałek ocznych.

Jedzenie i picie (alkohol)

Lek Carzenio można przyjmować niezależnie od posiłków.
Alkohol może nasilać uspokajające działanie leku Carzenio. Należy w miarę możliwości unikać picia alkoholu i zasięgnąć porady lekarza.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o ciąży lub planowaniu ciąży.

Ważne jest kontrolowanie napadów padaczkowych w okresie ciąży. Jednak przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych w okresie ciąży może stwarzać ryzyko dla dziecka. Lekarz przedstawi pacjentce korzyści i potencjalne ryzyko związane z leczeniem i pomoże podjąć decyzję, czy
kontynuować przyjmowanie leku Carzenio.

Nie wolno przerywać stosowania leku Carzenio podczas ciąży bez uprzedniego porozumienia z lekarzem.

Nie należy karmić piersią podczas leczenia lekiem Carzenio. Jego substancja czynna, okskarbazepina, przenika do mleka kobiecego i może powodować działania niepożądane u karmionego piersią dziecka.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ulotka Carzenio

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)Opinie o Carzenio (forum)

Stosujesz Carzenio? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Carzenio. Podziel się doświadczeniami na forum.