Konsultacja merytoryczna:

Oxcarbazepin NeuroPharma

Co to jest lek Oxcarbazepin NeuroPharma
Substancją czynną leku Oxcarbazepin NeuroPharma jest okskarbazepina.

Oxcarbazepin NeuroPharma należy do grupy leków zwanych przeciwdrgawkowymi lub przeciwpadaczkowymi.

Kiedy jest stosowany lek Oxcarbazepin NeuroPharma
Leki takie jak Oxcarbazepin NeuroPharma są stosowane standardowo w leczeniu padaczki.

Padaczka jest zaburzeniem aktywności mózgu, które powoduje, że u pacjentów występują powtarzające się napady i drgawki. Są one spowodowane przejściowymi okresami niekontrolowanej aktywności elektrycznej mózgu. U osób zdrowych, komórki mózgowe koordynują ruchy ciała za pomocą uporządkowanych sygnałów wysyłanych przez komórki nerwowe do mięśni. W padaczce komórki mózgu wysyłają zbyt wiele sygnałów w niekontrolowany sposób. W efekcie pojawiają się nieskoordynowane ruchy mięśni nazywane napadami padaczkowymi.

Lek Oxcarbazepin NeuroPharma jest stosowany w leczeniu napadów częściowych z lub bez wtórnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi. Napady częściowe obejmują ograniczony obszar mózgu, mogą się one jednak rozprzestrzeniać na cały mózg i mogą powodować uogólnione drgawki toniczno-kloniczne. Istnieją dwa typy napadów częściowych: proste i złożone. W przypadku prostych napadów częściowych pacjent pozostaje świadomy, podczas gdy w napadach częściowych złożonych świadomość pacjentów ulega zmianie.

Działanie leku Oxcarbazepin NeuroPharma polega na kontrolowaniu tzw. „nadpobudliwych” komórek nerwowych mózgu, co hamuje wystąpienie lub zmniejsza częstość napadów padaczkowych.
Lek Oxcarbazepin NeuroPharma może być stosowany jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. Zazwyczaj lekarz próbuje znaleźć jeden lek, który będzie najbardziej odpowiedni dla pacjenta dorosłego albo dziecka. Jednakże w cięższych przypadkach padaczki, może być konieczne podawanie łącznie dwóch lub więcej leków w celu kontrolowania napadów.

Lek Oxcarbazepin NeuroPharma jest stosowany u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Jaki jest skład Oxcarbazepin NeuroPharma, jakie substancje zawiera?

– Substancją czynną jest okskarbazepina.
– Każda tabletka powlekana leku Oxcarbazepin NeuroPharma zawiera 150 mg okskarbazepiny.
– Każda tabletka powlekana leku Oxcarbazepin NeuroPharma zawiera 300 mg okskarbazepiny.
– Każda tabletka powlekana leku Oxcarbazepin NeuroPharma zawiera 600 mg okskarbazepiny.
Pozostałe składniki leku to:

– Tabletki powlekane 150 mg
• Rdzeń tabletki: krzemionka do użytku stomatologicznego, celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza 3cP, hypromeloza 15cP, krospowidon (typ A), magnezu stearynian.
• Otoczka tabletki: opadrygreen 03F510008, hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 8000, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172), talk.

– Tabletki powlekane 300 mg
• Rdzeń tabletki: krzemionka do użytku stomatologicznego, celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza 3cP, hypromeloza 15cP, krospowidon (typ A), magnezu stearynian.
• Otoczka tabletki: opadryyellow 03F520067, hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 8000, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), talk.

– Tabletki powlekane 600 mg
• Rdzeń tabletki: krzemionka do użytku stomatologicznego, celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza 3cP, hypromeloza 15cP, krospowidon (typ A), magnezu stearynian.
• Otoczka tabletki: opadrypink 03F540043, hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 8000, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), talk.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Oxcarbazepin NeuroPharma – jak stosować ten lek?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty, nawet jeśli różnią się one od informacji podanych w tej ulotce. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka
Dawka stosowana u pacjentów dorosłych
– Zazwyczaj stosowana początkowa dawka leku Oxcarbazepin NeuroPharma u pacjentów dorosłych (w tym pacjentów w podeszłym wieku) wynosi 600 mg na dobę.
– Należy stosować lek Oxcarbazepin NeuroPharma dwa razy na dobę.
– Lekarz może zwiększać stopniowo dawkę, aż do uzyskania najlepszych efektów terapeutycznych. Zwykle uzyskuje się je po podaniu dawek w zakresie od 600 mg do 2400 mg na dobę.
– Dawka jest taka sama, jeśli lek Oxcarbazepin NeuroPharma jest stosowany z innym lekiem przeciwpadaczkowym.
– U pacjentów z chorobą nerek (zaburzeniami czynności nerek) dawka początkowa jest o połowę mniejsza od zwykłej dawki początkowej.
– U pacjentów z ciężką chorobą wątroby, lekarz ustali odpowiednią dawkę.

Dawka stosowana u dzieci i młodzieży
Oxcarbazepin NeuroPharma może być stosowany u dzieci w wieku 6 lat i starszych.
Dawka u dzieci zależy od masy ciała.
– Dawka początkowa to 8 do 10 mg/kg mc. na dobę, podana w dwóch podzielonych dawkach. Na przykład, dziecko ważące 30 kg rozpoczynałoby leczenie jedną tabletką 150 mg dwa razy na dobę.
– Lekarz może zwiększać stopniowo dawkę, aż do uzyskania najwłaściwszej dawki dla dziecka. Najlepsze działanie terapeutyczne uzyskuje się po podaniu dawki wynoszącej 30 mg/kg mc. na dobę. Maksymalna dawka dobowa dla dzieci to 46 mg/kg mc. na dobę.

Jak przyjmować lek OxcarbazepinNeuroPharma
– Podanie doustne.
– Tabletki należy połknąć, popijając małą ilością wody.
– Tabletki można podzielić na równe dawki.
– Dla małych dzieci, które nie potrafią połykać tabletek lub u których wymagana dawka leku nie może być podana w postaci tabletek, dostępna jest okskarbazepina w postaci zawiesiny doustnej.

Kiedy i jak długo przyjmować lek Oxcarbazepin NeuroPharma
Lek Oxcarbazepin NeuroPharma należy zażywać dwa razy na dobę, każdego dnia o tej samej porze, chyba że lekarz zaleci inaczej. Przyjmowanie w ten sposób leku wpływa najlepiej na kontrolowanie napadów padaczkowych. Ułatwi również pacjentowi zapamiętanie, kiedy należy zażyć tabletkę.

Lekarz prowadzący określi czas stosowania leku Oxcarbazepin NeuroPharma u pacjentów dorosłych i dzieci. Zależy on od typu napadów. W celu kontrolowania napadów leczenie może trwać przez wiele lat. Nie należy zmieniać ustalonej dawki ani przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W przypadku przyjęcia dawki większej niż przepisana przez lekarza, należy natychmiast skontaktować się z najbliższym szpitalem lub lekarzem. Objawy przedawkowania Oxcarbazepin NeuroPharma mogą obejmować: senność, zawroty głowy, nudności, wymioty, wzmożenie niekontrolowanych ruchów, letarg, splątanie, drżenie mięśni lub znaczne nasilenie drgawek, problemy z koordynacją ruchową i (lub) niekontrolowane ruchy gałek ocznych.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Oxcarbazepin NeuroPharma – czy mogę spożywać alkohol?

Lek OxcarbazepinNeuroPharma można przyjmować w trakcie posiłków lub niezależnie od nich.

Alkohol może nasilać uspokajające działanie leku Oxcarbazepin NeuroPharma. Należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leku Oxcarbazepin NeuroPharma. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Oxcarbazepin NeuroPharma w okresie ciąży i karmienia piersią?

Ciąża
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

W okresie ciąży ważne jest kontrolowanie napadów padaczkowych. Jednakże stosowanie leków przeciwpadaczkowych w czasie ciąży, może spowodować zagrożenie dla nienarodzonego dziecka.

Lekarz prowadzący poinformuje o korzyściach i zagrożeniach wynikających ze stosowania leku i pomoże pacjentce podjąć decyzję, czy należy stosować lek Oxcarbazepin NeuroPharma.

Nie należy przerywać stosowania leku Oxcarbazepin NeuroPharma w czasie ciąży bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
Zapytaj lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią
Leku Oxcarbazepin NeuroPharma nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Substancja czynna leku Oxcarbazepin NeuroPharma przenika do mleka matki. Istnieje możliwość wystąpienia działań niepożądanych u karmionych piersią niemowląt. Przed zastosowaniem każdego leku podczas karmienia piersią należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ulotka Oxcarbazepin NeuroPharma – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

OXCARBAZEPIN NEUROPHARMA, 150 mg; 300 mg; 600 mg, tabletki powlekane (Oxcarbazepinum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 8 razy

Rozmiar plku 503.39 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Oxcarbazepin NeuroPharma m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

OXCARBAZEPIN NEUROPHARMA, 150 mg; 300 mg; 600 mg, tabletki powlekane (Oxcarbazepinum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 8 razy

Rozmiar plku 503.39 KB

Cena - ile kosztuje Oxcarbazepin NeuroPharma?

Cena Oxcarbazepin NeuroPharma i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Oxcarbazepin NeuroPharma.

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Oxcarbazepin NeuroPharma? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz