Calcium Gluconate S.MED

Calcium Gluconate S.MED to lek na receptę, który jest stosowany w celu uzupełniania niedoborów wapnia w organizmie. Jest szczególnie wskazany w leczeniu ostrej objawowej hipokalcemii u dorosłych. Wapń, który jest głównym składnikiem tego leku, jest niezbędny do prawidłowego działania mięśni i nerwów, a także odgrywa kluczową rolę w pracy serca i procesie krzepnięcia krwi.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Wapń występuje naturalnie w organizmie i jest konieczny do prawidłowego działania mięśni i nerwów. Jest niezbędny w pracy serca i w krzepnięciu krwi.
Lek Calcium Gluconate S.MED 95 mg/ml jest stosowany w celu uzupełniania zbyt małej zawartości wapnia w organizmie. Jest wskazany w leczeniu ostrej objawowej hipokalcemii u dorosłych.

Skład

Substancją czynną leku jest wapnia glukonian do wstrzykiwań.
1 ml roztworu zawiera 95 mg wapnia glukonianu do wstrzykiwań (co odpowiada 0,21 mmol wapnia) w roztworze do wstrzykiwań.
10 ml roztworu zawiera 950 mg wapnia glukonianu do wstrzykiwań (co odpowiada 2,12 mmol wapnia.
Produkt leczniczy zawiera substancje pomocniczą wapnia cukrzan, co odpowiada 0,01 mmol wapnia/ml (0,11 mmol wapnia/10 ml).
Całkowita zawartość wapnia 0,22 mmol/ml (2,23 mmol/10 ml).
Pozostały składnik to woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Podanie dożylne jest wykonywane przez pielęgniarkę lub lekarza. Lekarz decyduje o właściwej dawce dla pacjenta, oraz jak i kiedy zostanie ona podana.
Zalecana dawka dla osoby dorosłej wynosi 10 ml i można ją powtórzyć, jeśli to konieczne.
Nie zaleca się podawania więcej niż 50 ml (5 ampułek) leku Calcium Gluconate S.MED, 95 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań w okresie 24 godzin, ze względu na ryzyko narażenia na działanie glinu. Biorąc pod uwagę zawartość glinu w jednej ampułce (mierzoną pod koniec okresu ważności) i uwzględniając aktualną wiedzę, nie można wykluczyć, że narażanie na działanie glinu (przy podaniu większej liczby ampułek niż zalecana) może przyczynić się do przyszłej całkowitej ekspozycja na glin (ze środowiska, wody pitnej i żywności) i potencjalnej toksyczność u pacjentów.
Pacjent powinien pozostawać w pozycji leżącej podczas podawania.
Należy monitorować stężenie wapnia we krwi i moczu podczas leczenia.

Nie zaleca się stosowania leku Calcium Gluconate S.MED 95 mg/ml u dzieci i młodzieży ze względu na ryzyko narażenia na działanie glinu wypłukiwanego ze szkła ampułki przez glukonian wapnia.

Wielokrotne podanie lub długotrwałe leczenie z użyciem wlewów dożylnych u dzieci (w wieku poniżej 18 lat) jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko narażenia na działanie glinu.

Przedawkowanie

Ponieważ ten lek jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę, jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał zbyt dużą dawkę. Jeśli pacjent uważa, że została podana za duża dawka leku, ma nudności, wymioty, występują zaparcia, ból brzucha, osłabienie mięśni, uczucie pragnienia, oddawanie dużej ilości moczu, uczucie zagubienia lub ból kości, należy natychmiast powiedzieć o tym personelowi wykonującemu wstrzyknięcie.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Calcium Gluconate S.MED 95 mg/ml nie należy stosować podczas ciąży, chyba że jest to absolutnie konieczne.
Ponieważ wapń przenika do mleka kobiecego, należy porozmawiać z lekarzem, jeśli konieczne jest przerwanie karmienie piersią.

Ulotka Calcium Gluconate S.MED

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Calcium Gluconate S.MED (forum)

Stosujesz Calcium Gluconate S.MED? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Calcium Gluconate S.MED. Podziel się doświadczeniami na forum.