Opis substancji opracowany przez:

Spis leków zawierających substancję: Woda do wstrzykiwań

Aqua pro Injectione Baxter

Aqua pro Injectione Baxter to jałowa woda medyczna, która służy do rozcieńczania innych leków przed ich podaniem. Leki te mogą być podawane na różne sposoby, w tym poprzez wstrzyknięcie (za pomocą igły, np. do żyły) lub infuzję dożylną, znaną również jako kroplówka. Wskazaniem do stosowania jest rozcieńczanie lub rozpuszczanie leków przeznaczonych do podawania pozajelitowego. Lek jest dostępny na receptę.

Aqua Pro Injectione Kabi

Aqua Pro Injectione Kabi to czysta, wyjałowiona woda, która służy do rozcieńczania leków przed podaniem. Może być stosowana na przykład do leków, które podawane są we wstrzyknięciu (używając igły, np. do żyły pacjenta) oraz w infuzji (powolne wstrzyknięcie) do żyły, tzw. kroplówka. Jest dostępna na receptę. Woda ta jest stosowana do rozpuszczania i rozcieńczania leków podawanych parenteralnie.

Aqua pro Injectione Polpharma

Aqua pro Injectione Polpharma to rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych, czyli jest to woda do wstrzykiwań. Stosowany jest do rozpuszczania i rozcieńczania leków, które są podawane parenteralnie (w postaci wstrzyknięć i wlewów). Lek ten jest dostępny na receptę.

Roztwór glukozy Baxter

Roztwór glukozy Baxter to lek w postaci roztworu do infuzji, który zawiera glukozę. Glukoza jest podstawowym substratem energetycznym, który jest zużywany przez wszystkie tkanki organizmu. Roztwór glukozy Baxter jest stosowany w celu dostarczania cukru lub w żywieniu pozajelitowym, jeśli jest to wymagane, w celu zapobiegania lub leczenia zmniejszonego stężenia cukru we krwi (hipoglikemia), w celu dostarczania płynów, kiedy w organizmie jest za mało wody (w przypadku odwodnienia) i potrzebny jest dodatkowy cukier. Roztwór glukozy Baxter jest dostępny na receptę.

Roztwór Ringera

Roztwór Ringera to wodny roztwór soli mineralnych (sodu, potasu, wapnia), który jest stosowany do wypełniania łożyska naczyniowego i przywrócenia równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Jest to lek o składzie elektrolitowym podobnym do składu płynu zewnątrzkomórkowego. Stosowany jest do korygowania zaburzeń elektrolitowych i przywracania równowagi kwasowo-zasadowej. Wskazania do stosowania to między innymi uzupełnianie płynów i elektrolitów w zasadowicy hipochloremicznej, utrata chlorków, odwodnienie izotoniczne i hipotoniczne, krótkotrwałe uzupełnienie objętości wewnątrznaczyniowej. Roztwór Ringera jest dostępny na receptę.

Woda do wstrzykiwań Braun

Woda do wstrzykiwań Braun to jałowa woda do wstrzykiwań, która służy jako rozpuszczalnik do sporządzania leków podawanych bezpośrednio do żyły (do podawania pozajelitowego). Jest stosowana do rozcieńczania i rozpuszczania leków do podawania pozajelitowego. Dawkowanie i czas stosowania zależą od zaleceń dla rozpuszczanego lub rozcieńczanego preparatu leczniczego. Produkt jest dostępny na receptę.

Woda do wstrzykiwań CSL Behring

Woda do wstrzykiwań CSL Behring to specjalny rodzaj wody stosowany w medycynie. Jest to jałowa woda, która nie zawiera żadnych bakterii ani innych mikroorganizmów, które mogłyby zagrażać zdrowiu pacjenta. Stosuje się ją do rozpuszczania i rozcieńczania innych produktów leczniczych, które wymagają zmieszania z wodą przed podaniem. Woda do wstrzykiwań jest stosowana w wstrzyknięciach i infuzjach (kroplówka) do żył, mięśni lub innych tkanek w ciele pacjenta. Jest dostępna na receptę.

Woda do wstrzykiwań Fresenius

Woda do wstrzykiwań Fresenius to jałowy płyn, wolny od pirogenów (substancji wywołujących gorączkę). Jest przeznaczony do sporządzania roztworów do podawania dożylnego. Stosuje się go także do rozcieńczania gotowych koncentratów elektrolitowych. Woda do wstrzykiwań Fresenius jest dostępna na receptę. Wskazaniem do stosowania jest pozajelitowe uzupełnianie płynów oraz rozcieńczanie i rozpuszczanie koncentratów elektrolitów i preparatów.