Acviscin

Lek Acviscin jest jednym z grupy leków zwanych antybiotykami glikopeptydowymi. Są one stosowane w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie. Lek Acviscin występuje w postaci proszku, z którego po dodaniu jałowej wody (do wstrzykiwań) otrzymuje się roztwór. Roztwór ten jest podawany pacjentowi w postaci infuzji, wolnego wstrzyknięcia, w kroplówce. Będzie podany wyłącznie do żyły. Lek stosuje się w leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez bakterie, które są oporne na inne antybiotyki. Stosuje … Czytaj dalej

Edicin

Edicin zawiera substancję czynną – wankomycynę. Wankomycyna jest antybiotykiem glikopeptydowym wytwarzanym przez bakterie Nocardia orientalis, działającym na wiele bakterii Gram-dodatnich, w tym na Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, paciorkowce alfai beta-hemolizujące, paciorkowce grupy D, Corynebacterium spp. i Clostridium spp. Edicin podawany we wlewie dożylnym wskazany jest:  w leczeniu niżej wymienionych ciężkich zakażeń wywołanych przez drobnoustroje Gram-dodatnie niewrażliwe na inne leki przeciwbakteryjne oraz u pacjentów ze stwierdzonym uczuleniem na penicyliny i … Czytaj dalej

Vancomycin Actavis

Lek Vancomycin Actavis zawiera substancję czynną wankomycynę, która jest antybiotykiem. Antybiotyki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Vancomycin Actavis działa, eliminując określone bakterie wywołujące zakażenia. Vancomycin Actavis służy do leczenia ciężkich zakażeń, wywołanych przez określone bakterie, takich jak: zakażenia kości, zakażenia płuc, zakażenia skóry i mięśni (tkanek miękkich), zakażenia zastawek lub błony wyścielającej serce. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Vancomycin Actavis, 500 mg: każda fiolka zawiera 500 mg wankomycyny (w … Czytaj dalej

Vancomycin CNP Pharma

Lek zawiera substancję czynną wankomycynę, która jest antybiotykiem. Vancomycin CNP Pharma jest stosowany w leczeniu ciężkich zakażeń bakteryjnych spowodowanych przez bakterie oporne na działanie innych antybiotyków i u pacjentów uczulonych na antybiotyki beta-laktamowe, np. penicylinę: – zapalenie wsierdzia – zakażenia kości i stawów – zapalenie płuc – posocznica – zapalenie tkanek miękkich. Wankomycynę można również stosować przed niektórymi operacjami, aby zapobiegać możliwym zakażeniom. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? … Czytaj dalej

Vancomycin Hospira

Lek Vancomycin Hospira zawiera jako substancję czynną wankomycynę. Wankomycyna należy do grupy leków zwanych antybiotykami glikopeptydowymi. Te leki są stosowane do leczenia zakażeń wywoływanych przez bakterie. Stosowanie dożylne Przed podaniem dożylnym, lek Vancomycin Hospira w postaci proszku jest rozpuszczany i rozcieńczany przez lekarza i podawany jest w powolnej infuzji do żyły. Lek Vancomycin Hospira jest stosowany do leczenia ciężkich zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na wankomycynę, opornych (niewrażliwych) na inne … Czytaj dalej

Vancomycin Kabi

Vancomycin Kabi zawiera substancję czynną – wankomycynę w postaci chlorowodorku wankomycyny, która jest antybiotykiem. Antybiotyki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Działanie leku Vancomycin Kabi polega na zwalczaniu niektórych bakterii powodujących zakażenia. Vancomycin Kabi stosuje się w leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez niektóre bakterie, takich jak zakażenia kości, płuc, skóry i mięśni (tkanek miękkich) oraz serca. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Vancomycin Kabi, 500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu … Czytaj dalej

Vancomycin Mylan

Lek ten jako substancję czynną zawiera wankomycynę, która jest antybiotykiem. Lek Vancomycin Mylan jest stosowany w leczeniu wymienionych poniżej ciężkich zakażeń bakteryjnych wywołanych przez bakterie oporne na inne antybiotyki oraz u pacjentów uczulonych na antybiotyki beta-laktamowe, np. na penicylinę: – zapalenia wsierdzia (zastawek serca), – zakażeń kości, – zapalenia płuc, – sepsy (zakażenia krwi), – zakażeń tkanek miękkich. Wankomycyna może też być stosowana przed zabiegami operacyjnymi aby zapobiec możliwóści zakażeniom. … Czytaj dalej

Vancomycin Sandoz

Wankomycyna należy do grupy antybiotyków glikopeptydowych, które eliminują bakterie wywołujące wiele rodzajów zakażeń, w tym zapalenie płuc i zakażenia skóry, kości i zastawek serca. Wankomycyna jest stosowana w leczeniu: – ciężkich zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na wankomycynę, a oporne (niewrażliwe) na działanie wielu innych antybiotyków, – pacjentów uczulonych na penicyliny i cefalosporyny. Wankomycynę można stosować u dorosłych i u dzieci od urodzenia. Wankomycynę można również podawać zapobiegawczo przed niektórymi … Czytaj dalej

Vancomycin-MIP

Wankomycyna jest antybiotykiem bakteriobójczym, o wąskim zakresie działania. Wrażliwe na ten lek są przede wszystkim Gram-dodatnie bakterie tlenowe i beztlenowe, z wyjątkiem Bacteroides. Rzadko wykształca się po leczeniu oporność wtórna bakterii. Wskazania do stosowania Vancomycin-MIP: Stosowanie doustne Wankomycynę w postaci proszku po rozpuszczeniu można stosować doustnie w następujących wskazaniach: – poantybiotykowe rzekomobłoniaste zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy (wywołane przez bakterie Clostridium difficile); – gronkowcowe zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy. Pozajelitowe … Czytaj dalej