Wankomycyna

VANCOMYCIN SANDOZ

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Wankomycyna należy do grupy antybiotyków glikopeptydowych, które eliminują bakterie wywołujące wiele rodzajów zakażeń, w tym zapalenie płuc i zakażenia skóry, kości i zastawek serca. Wankomycyna jest stosowana w leczeniu: - ciężkich zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na wankomycynę, a oporne (niewrażliwe) na działanie wielu innych antybiotyków, - pacjentów uczulonych na penicyliny i cefalosporyny. Wankomycynę można stosować u dorosłych i u dzieci od urodzenia. Wankomycynę można również podawać zapobiegawczo przed...

VANCOMYCIN HOSPIRA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Vancomycin Hospira zawiera jako substancję czynną wankomycynę. Wankomycyna należy do grupy leków zwanych antybiotykami glikopeptydowymi. Te leki są stosowane do leczenia zakażeń wywoływanych przez bakterie. Stosowanie dożylne Przed podaniem dożylnym, lek Vancomycin Hospira w postaci proszku jest rozpuszczany i rozcieńczany przez lekarza i podawany jest w powolnej infuzji do żyły. Lek Vancomycin Hospira jest stosowany do leczenia ciężkich zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na wankomycynę, opornych...

VANCOMYCIN-MIP

Podmiot odpowiedzialny: MIP Pharma Polska Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Wankomycyna jest antybiotykiem bakteriobójczym, o wąskim zakresie działania. Wrażliwe na ten lek są przede wszystkim Gram-dodatnie bakterie tlenowe i beztlenowe, z wyjątkiem Bacteroides. Rzadko wykształca się po leczeniu oporność wtórna bakterii. Wskazania do stosowania Vancomycin-MIP: Stosowanie doustne Wankomycynę w postaci proszku po rozpuszczeniu można stosować doustnie w następujących wskazaniach: - poantybiotykowe rzekomobłoniaste zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy (wywołane przez...

VANCOMYCIN MYLAN

Podmiot odpowiedzialny: Mylan Hospital ASSørkedalsveien 10 B WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek ten jako substancję czynną zawiera wankomycynę, która jest antybiotykiem. Lek Vancomycin Mylan jest stosowany w leczeniu wymienionych poniżej ciężkich zakażeń bakteryjnych wywołanych przez bakterie oporne na inne antybiotyki oraz u pacjentów uczulonych na antybiotyki beta-laktamowe, np. na penicylinę: - zapalenia wsierdzia (zastawek serca), - zakażeń kości, - zapalenia płuc, - sepsy (zakażenia krwi), - zakażeń tkanek miękkich. Wankomycyna może też być stosowana...

VANCOMYCIN KABI

Podmiot odpowiedzialny: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Vancomycin Kabi zawiera substancję czynną - wankomycynę w postaci chlorowodorku wankomycyny, która jest antybiotykiem. Antybiotyki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Działanie leku Vancomycin Kabi polega na zwalczaniu niektórych bakterii powodujących zakażenia. Vancomycin Kabi stosuje się w leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez niektóre bakterie, takich jak zakażenia kości, płuc, skóry i mięśni (tkanek miękkich) oraz serca. SKŁAD Vancomycin...

VANCOMYCIN CNP PHARMA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek zawiera substancję czynną wankomycynę, która jest antybiotykiem. Vancomycin CNP Pharma jest stosowany w leczeniu ciężkich zakażeń bakteryjnych spowodowanych przez bakterie oporne na działanie innych antybiotyków i u pacjentów uczulonych na antybiotyki beta-laktamowe, np. penicylinę: - zapalenie wsierdzia - zakażenia kości i stawów - zapalenie płuc - posocznica - zapalenie tkanek miękkich. Wankomycynę można również stosować przed niektórymi operacjami, aby zapobiegać możliwym zakażeniom. SKŁAD Substancją czynną leku jest wankomycyna. Każda fiolka...

VANCOMYCIN ACTAVIS

Podmiot odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Vancomycin Actavis zawiera substancję czynną wankomycynę, która jest antybiotykiem. Antybiotyki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Vancomycin Actavis działa, eliminując określone bakterie wywołujące zakażenia. Vancomycin Actavis służy do leczenia ciężkich zakażeń, wywołanych przez określone bakterie, takich jak: zakażenia kości, zakażenia płuc, zakażenia skóry i mięśni (tkanek miękkich), zakażenia zastawek lub błony wyścielającej serce. SKŁAD Vancomycin Actavis, 500 mg: każda...

EDICIN

Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA Edicin zawiera substancję czynną – wankomycynę. Wankomycyna jest antybiotykiem glikopeptydowym wytwarzanym przez bakterie Nocardia orientalis, działającym na wiele bakterii Gram-dodatnich, w tym na Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, paciorkowce alfai beta-hemolizujące, paciorkowce grupy D, Corynebacterium spp. i Clostridium spp. Edicin podawany we wlewie dożylnym wskazany jest:  w leczeniu niżej wymienionych ciężkich zakażeń wywołanych przez drobnoustroje Gram-dodatnie niewrażliwe na inne leki przeciwbakteryjne oraz...