Spis leków zawierających substancję: Mykofenolan mofetylu

Arzip

Arzip to lek, który jest częściowo związany z receptorem dopaminowym D2 i serotoninowym 5-HT1A, pobudzając przekazywanie określonych sygnałów. Jego skuteczność w leczeniu schizofrenii jest związana z tym mechanizmem działania. Lek jest dostępny na receptę.

Cellcept

Cellcept to lek immunosupresyjny, który zawiera substancję czynną mykofenolan mofetylu. Jest stosowany w skojarzeniu z cyklosporyną i kortykosteroidami w celu zapobiegania ostremu odrzucaniu przeszczepów narządów u biorców alogenicznych przeszczepów nerki, serca lub wątroby. Lek jest dostępny na receptę.

Mmf 500

Lek MMF 500 jest lekiem immunosupresyjnym, który zawiera substancję czynną mykofenolan mofetylu. Jest stosowany w skojarzeniu z cyklosporyną i kortykosteroidami w celu zapobiegania ostremu odrzucaniu przeszczepów narządów u biorców alogenicznych przeszczepów nerki, serca lub wątroby. Lek jest dostępny na receptę.

Myclausen

Myclausen to lek na receptę, który zawiera substancję czynną o nazwie kwas mykofenolowy. Jest stosowany w leczeniu pacjentów, którzy przeszli przeszczepienie narządów, takich jak serce, nerki lub wątroba, w celu zapobiegania odrzutu przeszczepionego narządu. Działa poprzez hamowanie aktywności układu odpornościowego, który normalnie atakuje obce tkanki i komórki, takie jak przeszczepione organy.

Mycofit

Mycofit to lek immunosupresyjny dostępny na receptę. Jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z cyklosporyną i kortykosteroidami, w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionej nerki, serca lub wątroby przez organizm pacjenta. Substancją czynną tego produktu leczniczego jest mykofenolan mofetylu.

Mycophenolate mofetil Alkem

Mycophenolate mofetil Alkem to lek immunosupresyjny, który jest dostępny na receptę. Jest to lek stosowany w celu zapobiegania odrzucaniu przeszczepów u biorców allogenicznych przeszczepów nerek, serca lub wątroby. Lek ten jest zwykle stosowany w skojarzeniu z innymi lekami o podobnym działaniu, takimi jak cyklosporyna i kortykosteroidy.

Mycophenolate mofetil Apotex

Mycophenolate mofetil Apotex to lek immunosupresyjny, który jest stosowany w profilaktyce ostrego odrzucania przeszczepów u pacjentów, którzy otrzymali alogeniczne przeszczepy nerki, serca lub wątroby. Lek ten jest dostępny na receptę i jest zwykle stosowany w skojarzeniu z cyklosporyną i kortykosteroidami. Dawkowanie i sposób podania leku powinny być zawsze ustalane przez lekarza prowadzącego.

Mycophenolate mofetil Sandoz

Mycophenolate mofetil Sandoz to lek immunosupresyjny, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w profilaktyce ostrego odrzucania przeszczepów u pacjentów, którzy otrzymali alogeniczne przeszczepy nerki, serca lub wątroby. Lek ten jest zwykle stosowany w skojarzeniu z cyklosporyną i kortykosteroidami.

Mycophenolate mofetil Stada

Mycophenolate mofetil Stada to lek immunosupresyjny, który zawiera substancję czynną mykofenolan mofetylu. Jest stosowany w profilaktyce ostrego odrzucania przeszczepów u biorców allogenicznych przeszczepów nerek, serca lub wątroby. Lek jest dostępny na receptę.

Mycophenolate mofetil Teva

Mycophenolate mofetil Teva to lek immunosupresyjny, który jest stosowany w profilaktyce ostrego odrzucania przeszczepów u biorców alogenicznych przeszczepów nerek, serca lub wątroby. Lek ten jest stosowany w skojarzeniu z innymi lekami o podobnym działaniu, takimi jak cyklosporyna i kortykosteroidy. Jest dostępny na receptę.

Myfenax

Myfenax to lek immunosupresyjny, który jest stosowany w profilaktyce ostrego odrzucania przeszczepów u pacjentów po przeszczepieniu nerki, serca lub wątroby. Jest stosowany w skojarzeniu z innymi lekami o podobnym działaniu, takimi jak cyklosporyna i kortykosteroidy. Myfenax jest dostępny na receptę. Produkt zawiera substancję czynną mykofenolan mofetylu.

Mykofenolan Mofetylu Accord

Mykofenolan Mofetylu Accord to lek immunosupresyjny, który jest wykorzystywany w transplantologii. Po podaniu, lek przekształca się w kwas mykofenolowy, który zmniejsza wytwarzanie przeciwciał oraz napływ monocytów i leukocytów do miejsc zapalnych. Jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z cyklosporyną i kortykosteroidami w profilaktyce ostrego odrzucania przeszczepów u pacjentów, którzy otrzymali allogeniczne przeszczepy nerki, serca lub wątroby. Lek jest dostępny na receptę.