Spis leków zawierających substancję: Brynzolamid

Azarga

Azarga to lek w postaci kropli do oczu, który jest stosowany do obniżania ciśnienia wewnątrzgałkowego u dorosłych pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym. Jest to lek złożony, który działa silniej niż przy stosowaniu monoterapii każdego ze składnika. Lek jest dostępny na receptę.

Azopt

Azopt to lek na receptę, który zawiera substancję czynną brynzolamid. Jest to inhibitor anhydrazy węglanowej stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego) w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Wskazany jest w leczeniu nadciśnienia ocznego oraz jaskry z otwartym kątem przesączania. Może być stosowany w monoterapii u dorosłych nie reagujących wystarczająco na leki z grupy beta-blokerów lub u których stosowanie beta-blokerów jest przeciwwskazane, a także w leczeniu skojarzonym z beta-blokerami lub analogami prostaglandyn.

Brinzapt

Brinzapt to lek w postaci zawiesiny do oczu, który jest stosowany w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania lub nadciśnienia wewnątrzgałkowego. Lek ten jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania jest potrzeba obniżenia ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z niewystarczającą odpowiedzią na leczenie innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi stosowanymi miejscowo.

Brinzolamide Accord

Brinzolamide Accord to lek w postaci kropli do oczu, który zawiera substancję czynną – brynzolamid. Jest to inhibitor anhydrazy węglanowej, stosowany w okulistyce w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Wskazany jest do stosowania w przypadku nadciśnienia ocznego oraz jaskry z otwartym kątem przesączania, zarówno w monoterapii u pacjentów dorosłych niereagujących na leczenie beta-blokerami, jak i w terapii skojarzonej z beta-blokerami lub analogami prostaglandyn. Lek jest dostępny na receptę.

Brinzolamide Actavis

Brinzolamide Actavis to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną o nazwie brynzolamid. Jest to inhibitor anhydrazy węglanowej, który działa poprzez zmniejszenie ilości płynu wytwarzanego w oku, co pomaga obniżyć podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia ocznego oraz jaskry z otwartym kątem przesączania. Może być stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.

Brinzolamide Genoptim

Brinzolamide Genoptim to lek dostępny na receptę, który zawiera brynzolamid. Jest to substancja należąca do grupy leków zwanych inhibitorami anhydrazy węglanowej. Lek ten stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia w oku, które może prowadzić do powstania choroby zwanej jaskrą. Wskazany jest w leczeniu nadciśnienia ocznego oraz jaskry z otwartym kątem przesączania, zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym z beta-adrenolitykami lub analogami prostaglandyn.

Brinzolamide Sandoz

Brinzolamide Sandoz to lek na receptę, który zawiera substancję czynną brynzolamid. Jest to inhibitor anhydrazy węglanowej, który działa poprzez zmniejszanie produkcji płynu w oku, co pomaga zmniejszyć ciśnienie wewnątrzgałkowe. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia ocznego i jaskry z otwartym kątem przesączania. Może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przeciwjaskrowymi.

Brizadopt

Brizadopt to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania oraz nadciśnienia wewnątrzgałkowego. Lek ten zawiera substancję czynną o nazwie brynzolamid, która działa poprzez zmniejszenie ilości płynu wytwarzanego w oku, co pomaga obniżyć ciśnienie wewnątrz oka. Brizadopt jest dostępny w postaci kropli do oczu.

Optilamid

Optilamid

Optilamid to lek na receptę, który zawiera substancję czynną o nazwie brynzolamid. Należy on do grupy leków nazywanych inhibitorami anhydrazy węglanowej i służy do obniżania podwyższonego ciśnienia śródgałkowego. Stosowany jest w przypadku nadciśnienia ocznego lub jaskry z otwartym kątem. Może być stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami, takimi jak beta-adrenolityki lub analogi prostaglandyn.

Simbrinza

Simbrinza to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia w oczach, nazywanego również jaskrą lub nadciśnieniem ocznym. Jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych (w wieku powyżej 18 lat), u których wysokie ciśnienie w oku nie jest skutecznie kontrolowane za pomocą pojedynczego leku. Lek zawiera dwie substancje czynne: brynzolamid i winian brymonidyny, które obniżają podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej.