Plerixafor Zentiva

Plerixafor Zentiva to lek, który jest stosowany w leczeniu pacjentów z określonymi rodzajami nowotworów krwi (szpiczak mnogi i niektóre rodzaje białaczki). Jest stosowany w połączeniu z innym lekiem, filgrastimem, aby pomóc komórkom macierzystym krwi (komórkom, które mogą rozwijać się w różne rodzaje komórek krwi) przenieść się z szpiku kostnego do krwi, gdzie mogą być zebrane i przechowywane. Następnie te komórki są zwracane pacjentowi poprzez transfuzję. Plerixafor Zentiva jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Plerixafor Zentiva zawiera substancję czynną pleryksafor, która blokuje białko na powierzchni macierzystych komórek krwiotwórczych. To białko „wiąże” macierzyste komórki krwiotwórcze w obrębie szpiku kostnego. Pleryksafor ułatwia uwalnianie (mobilizację) macierzystych komórek krwiotwórczych do krwiobiegu. Macierzyste komórki krwiotwórcze pobiera się za pomocą urządzenia służącego do oddzielania różnych składników krwi (urządzenie do aferezy), a następnie zamraża i przechowuje aż do wykonania przeszczepu.

Lek Plerixafor Zentiva stosuje się w przypadku niewystarczającej mobilizacji, w celu ułatwienia pobrania macierzystych komórek krwiotwórczych (do ich pobrania, przechowywania i przeszczepienia)
• u dorosłych pacjentów z chłoniakiem (nowotwór białych krwinek) lub szpiczakiem mnogim (nowotwór obejmujący komórki plazmatyczne w szpiku kostnym)
• u dzieci w wieku od 1 roku do mniej niż 18 lat z chłoniakiem lub guzami litymi.

Skład

– Substancją czynną leku jest pleryksafor. Każdy jeden mL roztworu do wstrzykiwań zawiera 20 mg pleryksaforu. Każda fiolka z 1,2 mL roztworu zawiera 24 mg pleryksaforu.
– Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas solny, stężony (do ustalenia pH), sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) i woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Lek zostanie podany we wstrzyknięciu przez lekarza lub pielęgniarkę.

Najpierw zostanie podany G-CSF, a następnie lek Plerixafor Zentiva
Procedurę mobilizacji komórek rozpoczyna się od podania innego leku określanego jako G-CSF (czynnik wzrostu kolonii granulocytów). G-CSF ułatwia działanie leku Plerixafor Zentiva. Jeśli konieczne są dodatkowe informacje o G-CSF należy poradzić się lekarza i przeczytać odpowiednią ulotkę dla pacjenta.

Jaka jest dawka leku Plerixafor Zentiva?
Zalecana dawka dla dorosłych to albo 20 mg (stała dawka) albo 0,24 mg na kilogram masy ciała na dobę.
Zalecana dawka dla dzieci w wieku od 1 roku do mniej niż 18 lat to 0,24 mg na kilogram masy ciała na dobę.
Dawkę leku dobiera się na podstawie masy ciała pacjenta, która powinna zostać zmierzona w tygodniu poprzedzającym podanie pierwszej dawki. Jeśli u pacjenta występują umiarkowane zaburzenia czynności nerek, lekarz zmniejszy dawkę.

W jaki sposób podaje się lek Plerixafor Zentiva?
Lek Plerixafor Zentiva podaje się we wstrzyknięciu podskórnym (pod powierzchnię skóry).

Kiedy po raz pierwszy podaje się lek Plerixafor Zentiva?
Pierwszą dawkę leku podaje się w ciągu 6-11 godzin przed rozpoczęciem aferezy (pobierania macierzystych komórek krwiotwórczych).

Jak długo będzie podawany lek Plerixafor Zentiva?
Lek będzie podawany przez 2 do 4 kolejne dni (niekiedy do 7 dni), do czasu aż zostanie pobrana wystarczająca liczba komórek macierzystych w celu ich przeszczepienia. W nielicznych przypadkach pobranie macierzystych komórek krwiotwórczych nie udaje się i konieczne jest zakończenie
procedury.

Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Na podstawie ograniczonych danych po podaniu dawek przekraczających dawkę zalecaną (do 0,48 mg/kg mc.) wiadomo, że częściej mogą występować następujące działania niepożądane: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, reakcje wazowagalne, niedociśnienie ortostatyczne i (lub) omdlenia.

Jedzenie i picie (alkohol)

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentki w ciąży nie powinny stosować leku Plerixafor Zentiva, ponieważ brak jest wystarczającego doświadczenia dotyczącego stosowania tego leku w ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Zaleca się, by pacjentki w wieku rozrodczym stosowały antykoncepcję.
Podczas stosowania leku Plerixafor Zentiva nie należy karmić piersią, ponieważ nie wiadomo, czy lek Plerixafor Zentiva przenika do mleka ludzkiego.

Ulotka Plerixafor Zentiva

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Plerixafor Zentiva (forum)

Stosujesz Plerixafor Zentiva? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Plerixafor Zentiva. Podziel się doświadczeniami na forum.