Nutriflex Plus

Nutriflex Plus to zestaw dwóch roztworów do sporządzania roztworu do infuzji. Lek ten zawiera aminokwasy, elektrolity oraz węglowodany (glukozę), które są niezbędne dla organizmu w trakcie wzrostu lub rekonwalescencji. Dodatkowo, dostarcza on kalorii w postaci węglowodanów. Jest wskazany do dostarczenia dziennego zapotrzebowania energii, aminokwasów, elektrolitów i płynów podczas żywienia pozajelitowego pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym katabolizmem, jeśli żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane. Lek jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Nutriflex plus jest zestawem dwóch roztworów do sporządzania roztworu do infuzji.

Osmolarność: 1400 mOsm/l.

Niniejszy produkt leczniczy jest wskazany do dostarczenia dziennego zapotrzebowania energii, aminokwasów, elektrolitów i płynów podczas żywienia pozajelitowego pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym katabolizmem, jeśli żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

Skład

Dokładny skład Nutriflex plus zawarty jest w poniższej ulotce lub charakterystyce.

Dawkowanie

Dawkowanie jest dostosowywane indywidualnie do potrzeb danego pacjenta i jego stanu klinicznego.

Młodzież w wieku 15 lat i starsza oraz dorośli
Maksymalnie 40 ml na kg masy ciała na dobę, co odpowiada:
– 1,92 g aminokwasów na kg masy ciała na dobę;
– 6,0 g glukozy na kg masy ciała na dobę.
W przypadku zaburzenia metabolizacji tlenowej glukozy, co może występować w okresie pooperacyjnym lub pourazowym lub w hipoksji lub niewydolności narządowej, pobór glukozy należy ograniczyć do 2 – 4 g glukozy na kg masy ciała na dobę. Stężenie glukozy we krwi nie powinno przekraczać 6,1 mmol/l (110 mg/100 ml).

W miarę możliwości zalecane jest ciągłe podawanie Nutriflex plus.

Szybkość infuzji należy dostosować indywidualnie do stanu metabolicznego i klinicznego danego pacjenta. Na przykład:
Maksymalnie 1,7 ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada:
– 0,082 g aminokwasów na kg masy ciała na godzinę;
– 0,26 g glukozy na kg masy ciała na godzinę.
W przypadku pacjenta ważącego 70 kg odpowiada to szybkości infuzji 119 ml na godzinę. Ilość podanych aminokwasów wynosi wtedy 5,7 g na godzinę, a glukozy 17,85 g na godzinę. W szczególnych sytuacjach klinicznych, np. hemodializie, może być konieczne zastosowanie większej szybkości infuzji.

Dzieci i młodzież
Podane poniżej dawki dla tej grupy wiekowej są wartościami średnimi, służącymi jako wytyczne. Dokładne dawkowanie należy dostosować indywidualnie do wieku, etapu rozwoju i dominującej choroby. Zaopatrzenie w kalorie należy dostosować indywidualnie do zapotrzebowania energetycznego w danym okresie wzrostu. W razie potrzeby możliwe jest podanie dodatkowych infuzji glukozy lub lipidów.
Dawka dobowa dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat: 31 ml na kg masy ciała, co odpowiada
1,49 g aminokwasów na kg masy ciała i
4,65 g węglowodanów na kg masy ciała
Dawka dobowa dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat: 21 ml na kg masy ciała, co odpowiada
1,0 g aminokwasów na kg masy ciała i
3,51 g węglowodanów na kg masy ciała
Szybkość infuzji: Maksymalnie 1,7 ml na kg mc na godzinę, co odpowiada
0,082 g aminokwasów na kg masy ciała na godzinę i
0,26 g węglowodanów na kg masy ciała na godzinę
Szybkość wkraplania: 0,7 kropli na kg masy ciała na minutę.
Jeśli potrzebne są większe dawki, należy uwzględnić następujące ograniczenia całkowitego dobowego poboru płynów:
3 – 5 lat 80 – 100 ml na kg masy ciała
6 – 10 lat 60 – 80 ml na kg masy ciała
11 – 14 lat 50 – 70 ml na kg masy ciała.

Przedawkowanie

W przypadku właściwego dawkowania nie jest spodziewane przedawkowanie preparatu Nutriflex plus.

Objawy przedawkowania płynów i elektrolitów
Przewodnienie hipertoniczne, zaburzenia równowagi elektrolitów i obrzęk płuc.

Objawy przedawkowania aminokwasów:
Utrata aminokwasów nerkowych z następczymi zaburzeniami równowagi aminokwasów, nudności, wymioty i dreszcze.

Objawy przedawkowania glukozy:
Hiperglikemia, cukromocz, odwodnienie, hiperosmolarność, śpiączka hiperglikemiczna i hiperosmolarna.

Leczenie w nagłym wypadku, antidota
W przypadku przedawkowania wskazane jest natychmiastowe przerwanie infuzji.

Dalsze postępowanie terapeutyczne zależy od występujących objawów i ich stopnia ciężkości. W przypadku ponownego rozpoczęcia infuzji po ustąpieniu objawów zalecane jest, aby szybkość infuzji była zwiększana stopniowo i zalecany jest częsty monitoring.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak danych na temat stosowania Nutriflex plus z jedzeniem i piciem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu Nutriflex plus w czasie ciąży. Nie przeprowadzono badań przedklinicznych z preparatem Nutriflex plus dotyczących wpływu na ciążę, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu i/lub rozwój w okresie poporodowym. Lekarz przepisujący preparat powinien rozważyć stosunek korzyści/ryzyka przed podaniem Nutriflex plus kobietom w ciąży.

Nie jest zalecane karmienie piersią, jeśli kobieta wymaga w tym czasie żywienia pozajelitowego.

Ulotka Nutriflex Plus

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Nutriflex Plus (forum)

Stosujesz Nutriflex Plus? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Nutriflex Plus. Podziel się doświadczeniami na forum.