JUVIT D3 MAX

Juvit D3 Max przeznaczony jest do stosowania w nast臋puj膮cych wskazaniach: profilaktyka niedoboru witaminy D, leczenie wspomagaj膮ce osteoporozy u os贸b doros艂ych, profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planuj膮cych ci膮偶臋, b臋d膮cych w ci膮偶y i karmi膮cych piersi膮. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje i opinie pacjent贸w o leku JUVIT D3 MAX. Dowiesz si臋 jak dzia艂a i jak prawid艂owo stosowa膰 ten lek: m.in. wskazania, dawkowanie, czy sk艂ad leku. Poni偶ej znajduj膮 si臋 dokumenty do pobrania oraz informacje o zamiennikach. Je偶eli inni u偶ytkownicy podzielili si臋 w艂asnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej cz臋艣ci tej strony.

Reklama

Ostrze偶enie dotycz膮ce za偶ywania lek贸w: To jest lek. Dla bezpiecze艅stwa stosuj go zgodnie z ulotk膮 do艂膮czon膮 do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwr贸膰 uwag臋 na przeciwwskazania. W przypadku w膮tpliwo艣ci skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.


Ostrze偶enie dotycz膮ce opinii pacjent贸w:聽Opinie o lekach, kt贸re mo偶na znale藕膰 online, s膮 zawsze subiektywne i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od do艣wiadcze艅 i reakcji organizmu ka偶dej osoby. Nie nale偶y polega膰 wy艂膮cznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotycz膮cych swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 przed rozpocz臋ciem, zmian膮 lub zako艅czeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pami臋taj, 偶e informacje zawarte w ulotce do艂膮czonej do opakowania leku s膮 wynikiem d艂ugotrwa艂ych bada艅 i obserwacji.

Jak dzia艂a lek JUVIT D3 MAX i jakie s膮 wskazania do stosowania?

Lek JUVIT D3 MAX zawiera witamin臋 D3 (cholekalcyferol). Witamina D3 nale偶y do witamin z grupy D. W organizmie cz艂owieka ulega przekszta艂ceniu do postaci aktywnych, kt贸re pe艂ni膮 rol臋 hormon贸w.
Cholekalcyferol powstaje w organizmie cz艂owieka w obr臋bie sk贸ry pod wp艂ywem 艣wiat艂a nadfioletowego (promieni UV). Synteza w sk贸rze pokrywa tylko niewielk膮 cz臋艣膰 zapotrzebowania. G艂贸wnym 藕r贸d艂em witaminy D jest pokarm (mi臋so, mleko, 偶贸艂tka jaj).
Podstawow膮 w艂a艣ciwo艣ci膮 metabolit贸w witaminy D3 jest zwi臋kszanie wch艂aniania wapnia
i fosforan贸w. Witamina D poprzez pobudzanie wytwarzania swoistego bia艂ka w jelicie, u艂atwia wi膮zanie, a nast臋pnie transport wapnia do krwi. Cholekalcyferol powoduje tak偶e zwi臋kszenie wch艂aniania wapnia i fosforan贸w w obr臋bie nerek. W ko艣ciach zwi臋ksza aktywno艣膰 osteoklast贸w (kom贸rki usuwaj膮ce stare kom贸rki kostne) oraz osteoliz臋 osteoklastyczn膮 (proces rozpuszczania ko艣ci pod wp艂ywem dzia艂ania osteoklast贸w). Wszystkie te dzia艂ania prowadz膮 do zwi臋kszenia st臋偶enia wapnia we krwi i pobudzenia prawid艂owego tworzenia i mineralizacji ko艣ci.
Witamina D3 po podaniu doustnym wch艂aniana jest dobrze w jelicie cienkim. W procesie wch艂aniania niezb臋dn膮 rol臋 odgrywaj膮 kwasy 偶贸艂ciowe. Cholekalcyferol i jego metabolity magazynowane s膮
w w膮trobie, tkance t艂uszczowej i mi臋艣niach, sk膮d s膮 stopniowo uwalniane. Wydalane s膮 g艂贸wnie z 偶贸艂ci膮 w po艂膮czeniach z kwasem glukuronowym, glicyn膮 i tauryn膮 oraz w niedu偶ych ilo艣ciach
w moczu. Niewielkie ilo艣ci cholekalcyferolu przenikaj膮 do mleka kobiet karmi膮cych piersi膮 i przez 艂o偶ysko.

Lek JUVIT D3 MAX zalecany jest do stosowania w:
– profilaktyce niedoboru witaminy D i stan贸w wynikaj膮cych z niedoboru (np. krzywica, osteomalacja) u os贸b doros艂ych, m艂odzie偶y, dzieci, niemowl膮t i noworodk贸w,
– leczeniu wspomagaj膮cym osteoporozy u os贸b doros艂ych,
– profilaktyce niedoboru witaminy D u kobiet planuj膮cych ci膮偶臋, b臋d膮cych w ci膮偶y i karmi膮cych piersi膮, w porozumieniu z lekarzem.

Lek mo偶e by膰 stosowany w leczeniu niedoboru witaminy D, krzywicy, osteomalacji u pacjent贸w uprzednio zdiagnozowanych, jako kontynuacja leczenia.

Kategorie powi膮zane:
Witaminy i mikroelementy,

Reklama

Jaki jest sk艂ad JUVIT D3 MAX, jakie substancje zawiera?

– Substancj膮 czynn膮 leku jest cholekalcyferol w ilo艣ci 0,5 mg (20 000 IU) w 1 ml roztworu (1 ml roztworu zawiera 40 kropli).

– Pozosta艂e sk艂adniki (substancje pomocnicze) to: triglicerydy kwas贸w t艂uszczowych o 艣redniej d艂ugo艣ci 艂a艅cucha.

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: .

Dawkowanie preparatu JUVIT D3 MAX 鈥 jak stosowa膰?

Ten lek nale偶y zawsze stosowa膰 dok艂adnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub wed艂ug zalece艅 lekarza lub farmaceuty. W razie w膮tpliwo艣ci nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Profilaktyka niedoboru witaminy D i stan贸w wynikaj膮cych z niedoboru (np. krzywica, osteomalacja) u os贸b doros艂ych, m艂odzie偶y, dzieci, niemowl膮t i noworodk贸w:
U noworodk贸w i niemowl膮t lek nale偶y stosowa膰 pod nadzorem lekarza.

Najcz臋艣ciej stosowany schemat dawkowania:
Wcze艣niaki: 1-2 krople (500-1000 IU) na dob臋. Po osi膮gni臋ciu 40. tygodnia 偶ycia wieku skorygowanego, dawk臋 profilaktyczn膮 nale偶y zmniejszy膰. Dawkowanie musi by膰 ustalone przez lekarza prowadz膮cego.
Noworodki i niemowl臋ta do uko艅czenia 12. miesi膮ca 偶ycia: 1 kropla (500 IU) na dob臋.
Dzieci w wieku od 1 do 10 lat: je艣li wystarczaj膮ca ekspozycja na s艂o艅ce nie jest mo偶liwa, 1-2 krople (500-1000 IU) na dob臋.
Dzieci w wieku od 11 lat, m艂odzie偶 i osoby doros艂e: je艣li wystarczaj膮ca ekspozycja na s艂o艅ce nie jest mo偶liwa, 2-4 krople (1000-2000 IU) na dob臋.
Osoby w wieku podesz艂ym (powy偶ej 75 lat): 4-8 kropli (2000-4000 IU) na dob臋.

Leczenie wspomagaj膮ce osteoporozy u os贸b doros艂ych:
2-4 krople (1000-2000 IU) na dob臋.

Profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planuj膮cych ci膮偶臋, b臋d膮cych w ci膮偶y i karmi膮cych piersi膮, w porozumieniu z lekarzem:
Zazwyczaj stosowana dawka to 4 krople (2000 IU) na dob臋, chyba 偶e lekarz zaleci inny schemat dawkowania. W czasie ci膮偶y kobiety powinny si臋 stosowa膰 do zalece艅 lekarza prowadz膮cego, poniewa偶 zapotrzebowanie na witamin臋 D mo偶e si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od jej zasob贸w ustrojowych.

Pacjenci z zaburzeniami czynno艣ci nerek
W przypadku pacjent贸w z niewydolno艣ci膮 nerek nale偶y kontrolowa膰 metabolizm wapnia i fosforan贸w. W przypadku hiperkalcemii lub oznak zaburzenia czynno艣ci nerek nale偶y zmniejszy膰 dawk臋 lub przerwa膰 leczenie. Zaleca si臋 zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia, je艣li dobowe wydalanie wapnia w moczu przekroczy 7,5 mmol/24 godziny (300 mg/24 godziny).

Nie nale偶y stosowa膰 leku d艂ugotrwale lub w wi臋kszych dawkach bez nadzoru lekarza. Ponadto, bez nadzoru lekarza nie nale偶y stosowa膰 jednocze艣nie innych lek贸w, suplement贸w diety ani innego rodzaju 艣rodk贸w spo偶ywczych zawieraj膮cych witamin臋 D (cholekalcyferol), kalcytriol lub inne metabolity i analogi witaminy D.

Niemowl臋tom i ma艂ym dzieciom lek mo偶na podawa膰 na 艂y偶ce z napojem lub pokarmem.
Z uwagi na ryzyko przedawkowania nie nale偶y podawa膰 leku bezpo艣rednio z butelki do ust pacjenta.

Reklama

Przedawkowanie 鈥 zastosowanie zbyt du偶ej dawki

W razie przyj臋cia wi臋kszej ni偶 zalecana dawki leku, nale偶y niezw艂ocznie zwr贸ci膰 si臋 do lekarza lub farmaceuty.
Objawy zatrucia wyst臋puj膮 rzadko i pojawiaj膮 si臋 po podaniu 10 000 IU witaminy D (0,25 mg) na dob臋. Takie dawki mog膮 powodowa膰 os艂abienie, hiperkalcemi臋, apati臋, brak 艂aknienia, b贸l g艂owy, mi臋艣ni i staw贸w, wiotko艣膰 mi臋艣ni, nudno艣ci i wymioty, ektopowe zwapnienia tkanek, bia艂komocz, nadci艣nienie t臋tnicze, arytmi臋. Chroniczna hiperkalcemia prowadzi do zwapnienia naczy艅 i nerek oraz gwa艂townego pogorszenia funkcji nerek. W takich przypadkach lek nale偶y odstawi膰. Konieczna mo偶e by膰 hospitalizacja, leczenie objawowe i usuwaj膮ce wap艅. Brak jest specyficznej odtrutki.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania JUVIT D3 MAX 鈥 czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

Lek JUVIT D3 MAX mo偶na podawa膰 razem z jedzeniem i piciem.

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 JUVIT D3 MAX w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

Je艣li pacjentka jest w ci膮偶y lub karmi piersi膮, przypuszcza 偶e mo偶e by膰 w ci膮偶y lub gdy planuje mie膰 dziecko, powinna poradzi膰 si臋 lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek nale偶y stosowa膰 w ci膮偶y i w okresie karmienia piersi膮 jedynie w porozumieniu z lekarzem.

Witamina D3 i jej metabolity przenikaj膮 do mleka kobiet karmi膮cych piersi膮. Nie obserwowano przedawkowania u dzieci karmionych piersi膮. Niemowl臋ta karmione piersi膮 wymagaj膮 dodatkowej suplementacji witaminy D.

呕r贸d艂a / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego JUVIT D3 MAX

鈥濸RZEDSI臉BIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK鈥 S.A.

Ulotka JUVIT D3 MAX 鈥 do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) 鈥 dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

Nie zawsze leki o identycznej nazwie mi臋dzynarodowej i formie mog膮 by膰 stosowane zamiennie. Decyduj膮cym czynnikiem jest zawarto艣膰 sk艂adnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkre艣li膰, 偶e nawet je艣li nazwa mi臋dzynarodowa, forma leku i dawka sk艂adnika aktywnego s膮 takie same, pacjent nie zawsze ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z zamiennika. Przyk艂adowo, niekt贸rzy pacjenci mog膮 by膰 uczuleni na jedn膮 z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawd藕 cen臋 i dost臋pno艣膰 JUVIT D3 MAX w najbli偶szej aptece

Cena i dost臋pno艣膰 i w aptece w Twojej okolicy. Dzi臋ki funkcjonalno艣ci portalu KtoMaLek.pl mo偶esz dowiedzie膰 si臋 ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Nast臋pnie mo偶esz zarezerwowa膰 leki i odebra膰 w najbli偶szej aptece - sprawd藕 cen臋 JUVIT D3 MAX

Opinie, forum, oceny pacjent贸w - zapoznaj si臋 z do艣wiadczeniami innych pacjent贸w

Stosujesz JUVIT D3 MAX? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w i aptek. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 najnowsze opinie pacjent贸w.

Dodaj komentarz

Wa偶ne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzeda偶y/kupna/odst膮pienia lek贸w s膮 sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Za偶ycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej r臋ki") mo偶e by膰 niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opini臋 o JUVIT D3 MAX. Podziel si臋 do艣wiadczeniami na forum.