Cluvot

Cluvot to lek dostępny w postaci białego proszku i rozpuszczalnika, który po sporządzeniu roztworu jest podawany we wstrzyknięciu dożylnym. Jest to ludzki XIII czynnik krzepnięcia krwi (F XIII), wytworzony z ludzkiego osocza, pełniący ważną rolę w procesie hemostazy, czyli zatrzymywania krwawienia. Cluvot jest wskazany do stosowania u dorosłych, dzieci i młodzieży do profilaktycznego leczenia wrodzonego niedoboru czynnika XIII oraz w postępowaniu okołooperacyjnym w celu leczenia krwawień podczas zabiegów chirurgicznych u pacjentów z wrodzonym niedoborem czynnika XIII. Lek jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Cluvot jest lekiem dostępnym w postaci białego proszku i rozpuszczalnika. Sporządzony roztwór powinien
zostać podany we wstrzyknięciu dożylnym.

Cluvot jest ludzkim XIII czynnikiem krzepnięcia krwi (F XIII) wytworzonym z ludzkiego osocza (jest to
płynna część krwi) i pełni ważną rolę w procesie hemostazy (zatrzymując krwawienie).

Cluvot jest wskazany do stosowania u dorosłych, dzieci i młodzieży.
• do profilaktycznego leczenia wrodzonego niedoboru czynnika XIII oraz
• w postępowaniu okołooperacyjnym w celu leczenia krwawień podczas zabiegów chirurgicznych u pacjentów z wrodzonym niedoborem czynnika XIII.

Skład

Substancja czynna:
Koncentrat XIII czynnika krzepnięcia osocza ludzkiego(FXIII) zawierający 250 lub 1250 j.m. na fiolkę.

Substancje pomocnicze:
Albumina ludzka, glukoza jednowodna, sodu chlorek, sodu wodorotlenek (w małych ilościach do ustalenia pH).
Rozpuszczalnik: Woda do wstrzykiwań

Dawkowanie

Cluvot zazwyczaj jest podawany przez lekarza.
Cluvot jest przeznaczony wyłącznie do podawania dożylnego.

Lekarz powinien wyliczyć odpowiednią dawkę i zdecydować jak często Cluvot powinien być podawany pacjentowi, biorąc pod uwagę postępy w leczeniu.

Bardziej szczegółowe zalecenia patrz punkt: „Informacja przeznaczona wyłącznie dla personelu medycznego
lub pracowników służby zdrowia” w załączonej poniżej ulotce.

Przedawkowanie

Nie odnotowano przypadków przedawkowania i nie należy ich oczekiwać w przypadku podawania tego leku przez personel medyczny.

Jedzenie i picie (alkohol)

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 3
• Ograniczone dane dotyczące klinicznego stosowania Cluvot w ciąży nie wykazały żadnych negatywnych skutków związanych z ciążą oraz rozwojem embrionalnym i poporodowym.
W przypadku konieczności może być rozważone zastosowanie Cluvot w czasie ciąży.
• Nie jest znany stopień przenikania Cluvot do ludzkiego mleka, jednak zważywszy jego wysoką masę cząsteczkową prawdopodobieństwo wydzielania z mlekiem matki jest bardzo niskie i z powodu jego białkowego charakteru absorpcja nienaruszonych cząstek przez noworodka jest także mało prawdopodobna. W związku z tym Cluvot może być stosowany podczas karmienia piersią.
• Brak danych dotyczących wpływu Cluvot na płodność.

Ulotka Cluvot


Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)


Opinie o Cluvot (forum)

Stosujesz Cluvot? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Cluvot. Podziel się doświadczeniami na forum.