Calcium folinate Sandoz

Calcium folinate Sandoz w postaci roztworu zawiera substancję czynną folinian wapnia, należący do grupy leków odtruwających.

Lek Calcium folinate Sandoz stosuje się w celu zmniejszenia działań niepożądanych niektórych leków przeciwnowotworowych lub w przypadku ich przedawkowania u dorosłych i dzieci. Lek neutralizuje toksyczne działanie antagonistów kwasu foliowego, takich jak metotreksat (tzw. działanie ochronne folinianu wapnia).

Lek Calcium folinate Sandoz można także stosować razem z 5-fluorouracylem (innym lekiem przeciwnowotworowym).

Lek Calcium folinate Sandoz stosuje się też w celu zmniejszenia działań niepożądanych innych leków (grupa leków zwanych antagonistami kwasu foliowego). Przykładowymi lekami tej grupy są:
– trimetreksat (antybiotyk i lek przeciwnowotworowy),
– trimetoprim (antybiotyk),
– pirymetamina (lek stosowany często w leczeniu malarii).

Można go również stosować w leczeniu przedawkowania wymienionych leków

Jaki jest skład Calcium folinate Sandoz, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną jest wapnia folinian.

Jeden ml roztworu do wstrzykiwań/do infuzji zawiera 10 mg kwasu folinowego w postaci wapnia folinianu.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, woda do wstrzykiwań, sodu wodorotlenek, kwas solny rozcieńczony.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Calcium folinate Sandoz – jak stosować ten lek?

Lek jest podawany przez lekarza, lub przez pielęgniarkę pod nadzorem lekarza, który ma doświadczenie w stosowaniu chemioterapii. Lek może być podawany we wstrzyknięciu lub infuzji do żyły, albo we strzyknięciu domięśniowym.

Dawka zależy od powierzchni ciała pacjenta, rodzaju leczenia przeciwnowotworowego i innych stosowanych leków lub terapi

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Lek jest podawany przez lekarza, lub przez pielęgniarkę pod nadzorem lekarza, który ma doświadczenie w stosowaniu chemioterapii.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Calcium folinate Sandoz – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Calcium folinate Sandoz w okresie ciąży i karmienia piersią?

Leku nie należy stosować razem z 5-fluorouracylem u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, gdyż może działać szkodliwie na dziecko.

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią mogą otrzymywać lek razem z metotreksatem tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne,

Ulotka Calcium folinate Sandoz – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Calcium folinate Sandoz, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań/do infuzji (Acidum folinicum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Calcium folinate Sandoz m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Calcium folinate Sandoz, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań/do infuzji (Acidum folinicum)

Opinie o Calcium folinate Sandoz - forum pacjentów

Stosujesz Calcium folinate Sandoz? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz