Antytoksyna jadu żmij

Antytoksyna jadu żmij to lek, który jest dostępny na receptę. Jest to roztwór do wstrzykiwań, który zawiera przeciwciała neutralizujące jad żmii zygzakowatej. Lek jest stosowany w celu neutralizacji działania jadu europejskiej żmii zygzakowatej w przypadku pokąsania przez nią ludzi. Dawkowanie i sposób podania leku zależy od stanu pacjenta i powinien być ustalony przez lekarza. Przed podaniem leku należy przeprowadzić wywiad dotyczący stanów alergicznych pacjenta oraz otrzymywania przez niego kiedykolwiek antytoksyny końskiej oraz przyjmowania w ciągu ostatnich 48 godzin leków przeciwhistaminowych.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Antytoksyna jadu żmij zawiera swoistą końską immunoglobulinę G, która wiążąc jad żmij Vípera bents neutralizuje jego właściwości toksyczne. Preparat otrzymuje się z surowicy koni immunizowanych jadem europejskiej żmii zygzakowatej.

Antytoksynę jadu żmij stosuje się u osób pokąsanych przez żmiję zygzakowatą europejską. Osobę pokąsaną należy jak najszybciej przetransportować do jednostki opieki medycznej, najlepiej do szpitala oraz zapewnić spokój i zorganizować pomoc. Preparat powinien być podany w najkrótszym czasie po ukąszeniu. Podanie antytoksyny przeciwko jadowi żmij jest najbardziej właściwe przy silnej intoksykacji,

Skład

Substancją czynną leku jest antytoksyna jadu żmij.

Inne składniki leku to: sodu chlorek, fenol, woda do wstrzykiwań, oraz w małych ilościach do korekty pH sodu wodorotlenek i kwas solny.

Dawkowanie

Lek Antytoksyna jadu żmij należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu preparatu należy przeprowadzić wywiad dotyczący stanów alergicznych pacjenta oraz otrzymywania przez niego poprzednio antytoksyny końskiej.

Przed podaniem antytoksyny należy wykonać śródskómą próbę uczuleniową. W przypadku konieczności szybkiego podania Antytoksyny jadu żmij przy braku czasu na wykonanie próby uczuleniowej, wskazane jest wstrzykniecie preparatu pod osłoną leków tj. po podaniu środków przeciwwstrząsowych, decyzje o takim postępowaniu podejmuje lekarz.

Dawkowanie:
Dzieci i dorośli: 500 j.a. jak najszybciej po ukąszeniu. W razie potrzeby dawkę można powtórzyć.

Droga podania: domięśniowa

Jeżeli to jest wskazane w okolice ukąszenia wstrzyknąć antytoksynę jadu żmij (zawartość jednej ampułki 500 j.a.).

Próba śródskórna
Przed wykonaniem próby śródskórnej oraz przed wstrzyknięciem antytoksyny, należy przygotować pełen zestaw gotowych do użycia środków przeciwwstrząsowych.

W związku z koniecznością szybkiej interwencji medycznej w ciągu 1 do 2 godzin od ukąszenia, próba śródskórna powinna dać szybką odpowiedź, czy pacjent jest lub nie jest uczulony na białko końskie. Wstrzyknąć śródskórnie 0,1 ml antytoksyny rozcieńczonej 1:10 jałowym, 0,9% roztworem chlorku sodu. Wystąpienie w ciągu 10 do 20 minut zaczerwienienia i bąbla w miejscu wstrzyknięcia jest dowodem uczulenia na białko końskie. W przypadku braku odczynu w próbie uczuleniowej, można podać całą dawkę 500 j.a. jednorazowo, domięśniowo. Jeżeli po upływie 1 do 2 godzin nie zaobserwuje się ustępowania objawów klinicznych zatrucia jadem, to można powtórzyć dawkę 500 j.a. preparatu. W przypadku dodatniej próby uczuleniowej (pojawienie się bąbla i zaczerwienienia w miejscu wstrzyknięcia rozcieńczonej antytoksyny) oraz istniejących wskazań do zastosowania antytoksyny jadu żmij, zalecane jest wstrzykiwanie preparatu metodą odczulającą.

Odczulający sposób podawania antvtoksvnv końskiej
Antytoksynę rozcieńczoną 1:10 (jak w próbie uczuleniowej) jałowym, fizjologicznym roztworem chlorku sodu wstrzykiwać podskórnie, co 30 minut do 1 godziny w ilościach 0,1 ml do 0,5 ml. Następnie wstrzykiwać również podskórnie antytoksynę nierozcieńczoną w ilościach 0,2 ml i 0.5 ml. Pozostałą część dawki podawać domięśniowo. Rozważyć też należy, w jakim czasie od ukąszenia konieczne jest podanie pacjentowi antytoksyny. Długotrwałość metody odczulającej może ujemnie wpłynąć na stan pacjenta, aż do zagrożenia życia włącznie, zwłaszcza w przypadkach ciężkiego zatrucia jadem żmij. Alternatywą jest podanie antytoksyny pod osłoną środków przeciwwstrząsowych (np. Epinephrine, leki antyhistaminowe).

W zależności od stanu pacjenta stosuje się również środki cucące, uspakajające, przeciwbólowe, natomiast u chorych będących w ciężkim i bardzo ciężkim stanie z nasilonymi odczynami alergicznymi podaje się również kortykosteroidy, antybiotyki, niesterydowe leki przeciwzapalne i w razie potrzeby nawodnienie pozajelitowe.

Przedawkowanie

Wielkość dawki zależy od stanu pacjenta. Decyzję ojej wielkości podejmuje lekarz. Należy unikać podawania wyższych dawek niż jest to konieczne. Wyższe dawki mogą spowodować zaostrzenie reakcji niepożądanych.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania leku Antytoksyna jadu żmij u kobiet w ciąży i okresie laktacji.

Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywaniu leku kobietom w ciąży i podczas laktacji.

Ulotka Antytoksyna jadu żmij

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Antytoksyna jadu żmij (forum)

Stosujesz Antytoksyna jadu żmij? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Antytoksyna jadu żmij. Podziel się doświadczeniami na forum.