Amorolak

Amorolak to lek przeciwgrzybiczy w postaci lakieru do paznokci. Zawiera substancję czynną - amorolfinę, która jest skuteczna przeciwko wielu gatunkom dermatofitów, pleśni, drożdżaków i niektórych innych grzybów chorobotwórczych. Wskazaniem do stosowania jest grzybica paznokci wywołana przez dermatofity i drożdżaki, szczególnie gdy zakażenie obejmuje do 80% powierzchni paznokcia. Lek jest dostępny bez recepty.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Amorolak zawiera substancję czynną amorolfinę.

Amorolak jest lekiem o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego, stosowanym w leczeniu grzybiczych zakażeń paznokci (grzybic).

Amorolak stosowany jest w leczeniu grzybic paznokci wywołanych przez dermatofity i drożdżaki, gdy zakażenie paznokcia obejmuje do 80% jego powierzchni (szczególnie zewnętrznej).

Skład

Substancją czynną leku jest amorolfina.
1 ml lakieru do paznokci leczniczego zawiera 50 mg amorolfiny, w postaci amorolfiny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to:
etanol bezwodny, etylu octan, butylu octan, triacetyna, amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A)

Dawkowanie

Podanie na skórę.

Lakier do paznokci nakłada się na zakażone paznokcie rąk i stóp raz lub dwa razy na tydzień.

Przed pierwszym nałożeniem lakieru, należy spiłować możliwie jak największą część zmienionej chorobowo powierzchni paznokcia. Przed ponownym użyciem, w miarę potrzeby należy ponownie spiłować paznokcie (np. jeśli ulegną zgrubieniu). Opakowanie zawiera zestaw pilników do jednorazowego użycia

W celu oczyszczenia powierzchni paznokcia, należy zawsze używać jednego z gazików nasączonych alkoholem, dołączonych do opakowania. W ten sposób zostaną usunięte również pozostałości lakieru.

Lakier do paznokci leczniczy należy nakładać za pomocą jednej z dołączonych szpatułek wielokrotnego użytku. Opakowanie zawiera uchwyt do szpatułki ułatwiający nakładanie lakieru do paznokci. Szpatułkę wielokrotnego użytku należy umieścić w uchwycie do szpatułki.

Należy nabrać lakier za pomocą jednej z dołączonych szpatułek wielokrotnego użytku. W celu nałożenia lakieru na każdy kolejny zakażony paznokieć, należy za każdym razem zanurzać szpatułkę (niejednolitą powierzchnią), nie wycierając jej o szyjkę butelki (ze względu na ryzyko, że nakrętka przyklei się do butelki).

Lakier Amorolak należy nałożyć równomiernie na całą powierzchnię zmienionego chorobowo paznokcia przy użyciu szpatułki.

Specjalny kształt uchwytu do szpatułki zapobiega kontaktowi szpatułki z jakąkolwiek powierzchnią (zarodniki grzybów pozostają na szpatułce). Można chwilowo odłożyć szpatułkę, bez obawy że zarodniki grzybów zostaną przeniesione.

Bezpośrednio po każdym użyciu należy szczelnie zamknąć butelkę, aby zapobiec wysychaniu roztworu. Leczone paznokcie pozostawić do wyschnięcia przez 5 minut.

Aby szpatułka mogła zostać użyta ponownie, należy po użyciu wyczyścić ją za pomocą gazika nasączonego alkoholem.

Przedawkowanie

Brak danych.

Jedzenie i picie (alkohol)

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na to, że po zastosowaniu miejscowym lakieru do paznokci zawierającego amorolfinę ogólnoustrojowa ekspozycja na amorolfinę jest nieznaczna, nie przewiduje się wpływu amorolfiny na organizm podczas ciąży oraz na noworodka lub niemowlę karmione piersią.

Ulotka Amorolak

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Amorolak (forum)

Stosujesz Amorolak? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

1 komentarz do “Amorolak”

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Amorolak. Podziel się doświadczeniami na forum.