Amikacin Adamed

Amikacin Adamed to lek, którego substancją czynną jest amikacyna, antybiotyk z grupy aminoglikozydów. Lek ten działa bakteriobójczo na wrażliwe bakterie i jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amikacynę. Wskazania do stosowania obejmują zakażenia dróg oddechowych, kości i stawów, skóry i tkanek miękkich, wewnątrz jamy brzusznej, ran po oparzeniach i ran pooperacyjnych, ciężkie, powikłane i nawracające zakażenia dróg moczowych, posocznice oraz zakażenia ośrodkowego układu nerwowego. Lek jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Substancją czynną leku Amikacin Adamed jest amikacyna, antybiotyk z grupy aminoglikozydów działający bakteriobójczo na wrażliwe bakterie.

Lek Amikacin Adamed jest przeznaczony do krótkotrwałego leczenia ciężkich zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amikacynę, takich jak:
– zakażenia dróg oddechowych,
– zakażenia kości i stawów,
– zakażenia skóry i tkanek miękkich,
– zakażenia wewnątrz jamy brzusznej, w tym zapalenie otrzewnej,
– zakażenia ran po oparzeniach i ran pooperacyjnych (również w chirurgii naczyniowej),
– ciężkie, powikłane i nawracające zakażenia dróg moczowych (w niepowikłanych zakażeniach amikacynę stosuje się tylko wtedy, gdy wywołujące je bakterie są oporne na inne antybiotyki),
– posocznice, najczęściej razem z antybiotykiem β-laktamowym,
– zakażenia ośrodkowego układu nerwowego.

Skład

– Substancją czynną leku jest amikacyna. Jeden ml roztworu zawiera 250 mg amikacyny w postaci amikacyny siarczanu. Jedna fiolka (2 ml roztworu do wstrzykiwań) zawiera 500 mg amikacyny w postaci amikacyny siarczanu.

– Pozostałe składniki to: sodu cytrynian, sodu pirosiarczyn (E223), kwas siarkowy, woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek Amikacin Adamed podaje się we wstrzyknięciu domięśniowym lub w infuzji dożylnej (w kroplówce).

Dawkowanie i sposób podawania odpowiedni dla danego pacjenta ustala lekarz w zależności od masy ciała, wieku i czynności nerek oraz rodzaju i ciężkości zakażenia.

Po podaniu zalecanej dawki, w przypadku niepowikłanych zakażeń i wrażliwych szczepów bakterii reakcja organizmu na leczenie powinna nastąpić w ciągu 24 do 48 godzin.

Jeśli w ciągu trzech do pięciu dni nie nastąpi reakcja na leczenie, lekarz rozważy przerwanie podawania tego leku oraz zastosowanie innego leczenia po ponownym określeniu wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyk.

Szczegółowe dawkowanie oraz sposób stosowania i przygotowywania leku do podawania zamieszczono na końcu ulotki, w punkcie „Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego”.

Przedawkowanie

Jeśli pacjent przypuszcza, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku Amikacin Adamed, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz podejmie decyzję o podaniu wapnia (np. w postaci glukonianu lub laktobionianu w 10-20% roztworze), aby zapobiec blokadzie nerwowo-mięśniowej, zastosowaniu hemodializy, dializy otrzewnowej lub ciągłej hemofiltracji tętniczo-żylnej. U noworodków i niemowląt może być konieczne przetoczenie wymienne krwi.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Stosowanie leku Amikacin Adamed w ciąży jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy w opinii lekarza jest to bezwzględnie konieczne dla matki.

Amikacyna przenika przez łożysko do krążenia płodowego i płynu owodniowego i może powodować uszkodzenia płodu.

Karmienie piersią
Należy unikać stosowania leku u kobiet karmiących piersią. W razie bezwzględnej konieczności stosowania amikacyny u matki, lekarz podejmie decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy zakończyć leczenie.

Ulotka Amikacin Adamed

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Amikacin Adamed (forum)

Stosujesz Amikacin Adamed? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Amikacin Adamed. Podziel się doświadczeniami na forum.