Spis leków zawierających substancję: Syntetyczna aprotynina