Spis leków zawierających substancję: Bromek glikopironiowy