Opis substancji opracowany przez:

Spis leków zawierających substancję: Argipresyna

Empesin

Empesin to lek stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym. Jest to koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, który zawiera substancję czynną argipresynę, syntetyczny odpowiednik naturalnego hormonu – wazopresyny. Lek jest stosowany w leczeniu niedociśnienia opornego na katecholaminę po wstrząsie septycznym u pacjentów powyżej 18 lat. Niedociśnienie oporne na katecholaminę występuje, jeśli nie można wyrównać średniego ciśnienia tętniczego krwi do wartości docelowej, mimo odpowiedniej substytucji objętości i podania katecholamin. Empesin jest dostępny na receptę.