Caspofungin Zentiva

Caspofungin Zentiva to lek przeciwgrzybiczy, który zawiera substancję czynną o nazwie kaspofungina. Jest stosowany w leczeniu ciężkich zakażeń grzybiczych tkanek i narządów, zwanych kandydozą inwazyjną, u dzieci, młodzieży i dorosłych. Lek ten osłabia komórki grzyba i hamuje jego prawidłowy wzrost, co powstrzymuje rozprzestrzenianie się zakażenia i umożliwia naturalnym mechanizmom obronnym organizmu jego całkowite wyeliminowanie. Caspofungin Zentiva jest wydawany na podstawie recepty.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Caspofungin Zentiva zawiera lek o nazwie kaspofungina, który należy do grupy leków przeciwgrzybiczych.

Caspofungin Zentiva stosuje się w leczeniu wymienionych niżej zakażeń u dzieci, młodzieży i dorosłych:
• ciężkie zakażenia grzybicze tkanek i narządów (zwane kandydozą inwazyjną). Jest to zakażenie wywoływane przez grzyby (drożdżaki) o nazwie Candida. Do osób, u których może rozwinąć się tego rodzaju zakażenie, należą pacjenci po świeżo przebytej operacji lub z osłabionym układem odpornościowym. Najczęstsze objawy tego zakażenia to gorączka i dreszcze nie odpowiadające na leczenie antybiotykami;
• zakażenia grzybicze nosa, zatok przynosowych lub płuc (zwane aspergilozą inwazyjną), jeśli inne leki przeciwgrzybicze nie zadziałały lub spowodowały wystąpienie działań niepożądanych. Te zakażenia wywoływane są przez pleśniaka o nazwie Aspergillus; Do osób, u których może rozwinąć się tego rodzaju zakażenie, należą pacjenci stosujący chemioterapię, po przeszczepieniu narządów i z osłabionym układem odpornościowym;
• podejrzenie zakażenia grzybiczego u osób z gorączką i małą liczbą krwinek białych, których stan nie uległ poprawie po leczeniu antybiotykiem. Do osób, u których istnieje ryzyko rozwoju zakażenia grzybiczego, zalicza się pacjentów po świeżo przebytej operacji lub z osłabionym układem odpornościowym.

Caspofungin Zentiva osłabia komórki grzyba i hamuje jego prawidłowy wzrost. Powstrzymuje to rozprzestrzenianie się zakażenia i umożliwia naturalnym mechanizmom obronnym organizmu jego całkowite wyeliminowanie.

Skład

Substancją czynną leku jest kaspofungina.

Każda fiolka zawiera 50 mg kaspofunginy (w postaci kaspofunginy octanu).

Po odtworzeniu w 10,5 ml wody do wstrzykiwań, 1 ml koncentratu zawiera 5,2 mg kaspofunginy.

Pozostałe składniki to: sacharoza, mannitol, kwas octowy lodowaty, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Dawkowanie

Lek Caspofungin Zentiva zawsze będzie przygotowany i podawany przez personel medyczny.

Lek Caspofungin Zentiva będzie podawany:
• codziennie raz na dobę;
• w powolnym wlewie dożylnym (infuzja dożylna);
• w ciągu około 1 godziny.

Czas trwania leczenia oraz dobową dawkę leku Caspofungin Zentiva określi lekarz prowadzący. Będzie on kontrolował skuteczność działania leku u pacjenta. U pacjentów o masie ciała powyżej 80 kg może być konieczne podanie innej dawki.

Dzieci i młodzież
Dawka przeznaczona dla dzieci i młodzieży może się różnić od dawki stosowanej u dorosłych

Przedawkowanie

Lekarz prowadzący zdecyduje, jak dużej dawki dobowej leku Caspofungin Zentiva wymaga pacjent i jak długo ma trwać leczenie. Jeżeli jednak pojawi się obawa, czy pacjent nie otrzymał zbyt dużej dawki leku Caspofungin Zentiva, należy natychmiast zwrócić się do lekarza prowadzącego lub pielęgniarki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Jedzenie i picie (alkohol)

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.
• Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania leku Caspofungin Zentiva u kobiet w ciąży. W czasie ciąży lek należy stosować jedynie wtedy, jeśli potencjalne korzyści wynikające z leczenia uzasadniają ewentualne ryzyko dla nienarodzonego dziecka.
• Kobiety przyjmujące lek Caspofungin Zentiva nie powinny karmić piersią

Ulotka Caspofungin Zentiva


Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)


Opinie o Caspofungin Zentiva (forum)

Stosujesz Caspofungin Zentiva? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Caspofungin Zentiva. Podziel się doświadczeniami na forum.