Capticil

Capticil to lek stosowany w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy). Może być stosowany w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy nie otrzymywali uprzednio chemioterapii zaawansowanej choroby, lub jako monoterapia u pacjentów, których leczenie ustalonym schematem zawierającym 5-fluorouracyl nie powiodło się. Jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Capticil należy do grupy leków nazywanych środkami cytotoksycznymi.

Lek Capticil stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u osób dorosłych, zarówno w połączeniu z innymi lekami jak i samodzielnie.

Skład

Substancją czynną leku jest trójwodny chlorowodorek irynotekanu.
Jeden ml leku Capticil zawiera 20 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu (co odpowiada 17,33 mg irynotekanu).

Każda fiolka 2 ml leku Capticil, 20 mg/ml, zawiera 40 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.
Każda fiolka 5 ml leku Capticil, 20 mg/ml, zawiera 100 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.
Każda fiolka 15 ml leku Capticil, 20 mg/ml, zawiera 300 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.

Inne składniki to: sorbitol E 420, kwas mlekowy (E 270), wodorotlenek sodu (E 524) i woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Lek Capticil będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Lek Capticil należy podawać tylko osobom dorosłym.

Lek należy rozcieńczyć przed zastosowaniem i będzie podawany we wlewie dożylnym przez okres 30 do 90 minut.

Lekarz ostrożnie dostosuje dawkowanie leku, w zależności od wieku pacjenta, powierzchni ciała, ogólnego stanu zdrowia oraz wszelkich innych terapii, które otrzymał pacjent przeciw rakowi.

• Jeśli u pacjenta w przeszłości stosowano lek przeciwnowotworowy nazywany 5-fluorouracyl, zwykle pacjent otrzyma tylko lek Capticil, zaczynając od dawki 350 mg/m2 powierzchni ciała, co 3 tygodnie.
• Jeśli u pacjenta w przeszłości nie stosowano terapii przeciwnowotworowej, zwykle pacjent otrzyma dawkę 180 mg/m2 powierzchni ciała raz na dwa tygodnie. Po czym poda się wlewy zawierające kwas folinowy i 5-fluorouracyl.
• Pacjent może również otrzymać lek Capticil w połączeniu z lekami przeciwnowotworowymi zawierającymi bewacyzumab, 5-flourouracyl i kwas folinowy.
• Gdy pacjent otrzymuje lek Capticil w połączeniu z lekiem zawierającym cetuksymab, leku Capticil nie należy podawać wcześniej niż po 1 godzinie od zakończenia wlewu cetuksymabu.

Przedawkowanie

Ponieważ lek Capticil zwykle podaje lekarz lub pielęgniarka, jest nieprawdopodobne, że pacjent otrzyma za dużo lub pacjent nie otrzyma dawki. W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jedzenie i picie (alkohol)

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Capticil nie należy podawać kobietom ciężarnym i karmiącym piersią. O ciąży lub karmieniu piersią
należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

Kobiety mogące zajść w ciążę oraz mężczyźni w wieku prokreacyjnym muszą stosować skuteczne metody antykoncepcyjne podczas leczenia i do 3 miesięcy po jego zakończeniu.

Podczas stosowania leku Capticil należy przerwać karmienie piersią.

Ulotka Capticil

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Capticil (forum)

Stosujesz Capticil? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Capticil. Podziel się doświadczeniami na forum.