Calcium folinate Hospira

Calcium folinate Hospira to lek dostępny na receptę, który zawiera folinian wapnia. Jest to grupa leków nazywanych preparatami detoksykującymi. Stosowany jest w celu ograniczenia szkodliwego działania oraz w leczeniu przedawkowania niektórych rodzajów leków przeciwnowotworowych, np. metotreksatu i innych antagonistów kwasu foliowego. Jest również stosowany w leczeniu raka w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, który jest lekiem przeciwnowotworowym.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Calcium Folinate Hospira, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, należy do grupy leków zwanych odtrutkami. Odtrutki są stosowane w celu zapobiegania uszkodzeniom spowodowanym przez inne substancje. Lek stosuje się w celu zapobiegania niepożądanym objawom, które mogą wystąpić podczas leczenia lub po przedawkowaniu leku metotreksat, stosowanego w dużych dawkach. Calcium Folinate Hospira podaje się w kilka godzin po zastosowaniu metotreksatu, aby metotreksat mógł zadziałać.

Calcium Folinate Hospira stosowany jest również razem z 5-fluorouracylem w leczeniu niektórych nowotworów jelita grubego (rak jelita grubego z przerzutami). Leczenie może być prowadzone wyłącznie pod nadzorem lekarza wyspecjalizowanego w prowadzeniu chemioterapii przeciwnowotworowej.

Dodatkowo, Calcium Folinate Hospira stosuje się w leczeniu lub zapobieganiu niedoborów kwasu folinowego, tylko wtedy, gdy lek można podawać w postaci tabletek.

Lek jest stosowany:
– w celu zmniejszenia toksyczności i działania niektórych leków (jak np. metotreksat) u dorosłych i dzieci;
– w skojarzeniu z 5-fluorouracylem w leczeniu niektórych postaci nowotworów.

Skład

Substancją czynną, leku jest folinian wapnia, co odpowiada 10 mg kwasu folinowego w 1 ml.

Inne składniki to: sodu chlorek, sodu wodorotlenek 1%, kwas solny 10%, woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Po podaniu jednego kursu leczenia umiarkowanymi lub dużymi dawkami metotreksatu.

Dorośli, pacjenci w podeszłym wieku i dzieci
Zwykle pierwsza dawka leku Calcium Folinate Hospira wynosi 15 mg (6 do 12 mg/m2 pc.) i podawana jest 12 do 24 godzin (nie później niż 24 godziny) od rozpoczęcia wlewu metotreksatu. Taka sama dawka podawana jest co 6 godzin przez następne 72 godziny. Po kilku dawkach podanych pozajelitowo, lek można zacząć podawać doustnie.

Leczenie skojarzone z lekiem 5-fluorouracyl w przypadku pewnych postaci raka jelita grubego (rak jelita grubego z przerzutami)

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku
Schemat podawania tygodniowy: lek Calcium Folinate Hospira w dawce 20 mg/m2 pc. w pojedynczym wstrzyknięciu dożylnym (bolus) lub od 200 do 500 mg/m2 pc. we wlewie dożylnym trwającym 2 godziny oraz 5-fluorouracyl w dawce 500 mg/m2 pc. w pojedynczym wstrzyknięciu dożylnym (bolus) w połowie lub pod koniec wlewu leku Calcium Folinate Hospira.

Schemat podawania dwutygodniowy: przez 2 kolejne dni, co dwa tygodnie: lek Calcium Folinate Hospira w dawce 200 mg/m2 pc. we wlewie dożylnym trwającym 2 godziny, a następnie 5-fluorouracyl w dawce 400 mg/m2 pc. w pojedynczym wstrzyknięciu (bolus) i 5-fluorouracyl (600 mg/m2 pc.) we wlewie trwającym 22 godziny.

Schemat podawania miesięczny: raz w miesiącu, przez 5 kolejnych dni lek Calcium Folinate Hospira w dawce 20 mg/m2 pc. w pojedynczym wstrzyknięciu dożylnym (bolus) lub od 200 do 500 mg/m2 pc. we wlewie dożylnym trwającym 2 godziny, następnie niezwłocznie 5-fluorouracyl w dawce od 425 lub 370 mg/m2 pc. w pojedynczym wstrzyknięciu dożylnym (bolus).

Zapobieganie uszkadzającemu działaniu trimetreksatu, trimetoprymu i pirymetaminy:
Uszkadzające działanie trimetreksatu (leku stosowanego w leczeniu pewnych postaci zapalenia płuc, zwłaszcza u pacjentów z AIDS):
W celu zapobiegania toksyczności trimetreksatu, lek Calcium Folinate Hospira należy podawać codziennie podczas leczenia oraz przez 72 godzin po ostatnim podaniu trimetreksatu. Lekarz poda lek we wlewie trwającym przez 5 do 10 minut, w dawce 20 mg/m2 pc. Ta dawka będzie powtarzana co 6 godzin, do całkowitej dawki dobowej wynoszącej 80 mg/m2 pc. Zamiennie można stosować lek w postaci tabletek. Tabletki podaje się w dawce wynoszącej 20 mg/m2 pc., cztery razy na dobęw równych odstępach czasu. Lekarz może zadecydować o podaniu innej dawki leku.

Jeśli została podana zbyt duża dawka trimetreksatu, lekarz poda lek Calcium Folinate Hospira po przerwaniu leczenia trimetreksatem. Lek Calcium Folinate Hospira jest podany w dawce 40 mg/m2 pc. dożylnie co 6 godzin przez 3 dni.

Uszkadzające działanie trimetoprymu (antybiotyk stosowany w leczeniu niektórych zakażeń):
Po przerwaniu leczenia trimetoprymem, pacjent otrzyma lek Calcium Folinate Hospira w dawkach 3 mg do 10 mg na dobę. Lekarz zadecyduje, jak długo będzie trwało leczenie.

Uszkadzające działanie pirymetaminy (leku stosowanego w leczeniu malarii i zakażeń spowodowanych przez pasożyty wywołujące toksoplazmozę):
W przypadku leczenia dużymi dawkami pirymetaminy lub długotrwałego leczenia małymi dawkami należy równocześnie podawać lek Calcium Folinate Hospira w dawce 5 mg do 50 mg na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Calcium Folinate Hospira jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Sposób podawania
Lek Calcium Folinate Hospira jest podawany we wstrzyknięciu dożylnym lub we wlewie dożylnym.

Przedawkowanie

W przypadku podejrzenia przedawkowania należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Zbyt duże dawki leku mogą hamować działanie metotreksatu (jeśli Calcium Folinate Hospira jest stosowany razem z metotreksatem) lub wywoływać działania niepożądane.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Nie jest znany wpływ leku Calcium Folinate Hospira na nienarodzone dziecko. Lek Calcium Folinate Hospira może być stosowany podczas ciąży tylko w przypadku bezwzględnej konieczności. Taką decyzję podejmie lekarz. Dotyczy to również sytuacji, kiedy lek Calcium Folinate Hospira jest stosowany razem z metotreksatem.

Nie można stosować leku Calcium Folinate Hospira razem z 5-fluorouracylem podczas ciąży, ponieważ 5-fluorouracyl wywiera działanie uszkadzające.

Nie wiadomo czy folinian wapnia przenika do mleka. U kobiet karmiących piersią folinian wapnia może być podawany tylko w przypadku bezwzględnej konieczności. Taką decyzję podejmie lekarz. Nie zaleca się stosowania leku Calcium Folinate Hospira razem z 5-fluorouracylem podczas karmienia piersią, ponieważ 5-fluorouracyl wywiera działanie uszkadzające.

Ulotka Calcium folinate Hospira

Brak ulotki w bazie.

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Brak charakterystyki w bazie.

Opinie o Calcium folinate Hospira (forum)

Stosujesz Calcium folinate Hospira? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Calcium folinate Hospira. Podziel się doświadczeniami na forum.