Spis leków zawierających substancję: Wigabatryna

Kigabeq

Kigabeq to lek stosowany w leczeniu schizofrenii oraz w leczeniu lub zapobieganiu epizodom manii i depresji występującym u osób z chorobą afektywną dwubiegunową. Lek ten zawiera substancję czynną o nazwie kwetiapina, która należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Kigabeq jest dostępny na receptę.

Sabril

Sabril to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną wigabatrynę. Jest to selektywny, nieodwracalny inhibitor aminotransferazy kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), jednego z głównych neuroprzekaźników o działaniu hamującym w mózgu. Lek jest wskazany do leczenia w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi pacjentów z napadami częściowymi opornymi na leczenie, które są lub nie są wtórnie uogólnione. Może być również stosowany w monoterapii napadów padaczkowych u niemowląt (zespół Westa). Sabril jest dostępny na receptę.