Spis leków zawierających substancję: Glikol propylenowy