Spis leków zawierających substancję: Formosulfatiazol