Opis substancji opracowany przez:

Spis leków zawierających substancję: Deksmedetomidyna

Deksmedetomidyna Altan

Deksmedetomidyna Altan to lek zawierający substancję czynną o nazwie deksmedetomidyna. Należy ona do grupy leków uspokajających. Lek jest stosowany w celu zapewnienia uspokojenia (stan spokoju, senności lub snu) u dorosłych pacjentów na oddziale intensywnej opieki medycznej w szpitalu lub podczas różnych procedur diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych z zachowaną świadomością. Lek jest dostępny na receptę.

Dexdor

Dexdor to lek zawierający deksmedetomidynę, przeznaczony do sedacji, czyli procedury uspokojenia pacjentów Oddziałów Intensywnej Opieki Medycznej nie głębszej, niż do poziomu pobudzenia w reakcji na głos. Jest również stosowany do sedacji niezaintubowanych pacjentów przed i (lub) podczas procedur diagnostycznych lub zabiegów chirurgicznych wymagających sedacji, np. sedacji proceduralnej/ z zachowaniem świadomości. Lek jest dostępny na receptę.

Dexmedetomidine Altan

Dexmedetomidine Altan to lek zawierający substancję czynną deksmedetomidynę, która należy do grupy leków uspokajających. Jest stosowany do zapewnienia uspokojenia (stanu spokoju, senności lub snu) u dorosłych pacjentów na oddziale intensywnej opieki medycznej w szpitalu lub podczas różnych procedur diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych z zachowaną świadomością. Lek jest dostępny na receptę.

Dexmedetomidine B. Braun

Dexmedetomidine B. Braun to lek, który jest często stosowany jako środek znieczulający i sedacyjny w środowisku medycznym. Jest to silny agonista receptorów alfa-2-adrenergicznych, co oznacza, że działa na pewne receptory w mózgu, aby wywołać efekt uspokajający. Lek ten jest zwykle stosowany w szpitalach pod nadzorem lekarza i jest dostępny tylko na receptę. Wskazania do stosowania tego leku obejmują sedację w trakcie intubacji i mechanicznej wentylacji, sedację krótkotrwałą u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii oraz sedację przed i/lub podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych.

Dexmedetomidine EVER Pharma

Dexmedetomidine EVER Pharma to lek, który zawiera substancję czynną zwaną deksmedetomidyną. Jest to substancja z grupy leków uspokajających. Lek jest stosowany w celu zapewnienia uspokojenia (stan spokoju, senności lub snu) u dorosłych pacjentów podczas różnych procedur diagnostycznych lub zabiegów chirurgicznych z zachowaną świadomością. Jest wydawany na receptę.

Dexmedetomidine Kabi

Dexmedetomidine Kabi to lek, który jest względnie wybiórczym agonistą receptorów adrenergicznych α2 o właściwościach sedacyjnych. Jest stosowany do sedacji dorosłych pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej opieki medycznej, którzy wymagają poziomu sedacji nie głębszego niż pobudzenie w reakcji na głos. Lek jest dostępny na receptę. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek i/lub wątroby i rozważyć zmniejszenie dawki u tych pacjentów.

Dexmedetomidine Kalceks

Dexmedetomidine Kalceks to lek uspokajający, którego substancją czynną jest deksmedetomidyna. Jest przeznaczony dla dorosłych pacjentów, którzy wymagają uspokojenia podczas pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej w szpitalu lub podczas różnych procedur diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych, zachowując przy tym świadomość. Lek jest dostępny na receptę.

Dexmedetomidine Mylan

Dexmedetomidine Mylan to lek, który jest względnie wybiórczym agonistą receptorów adrenergicznych α2 o właściwościach sedacyjnych. Jest stosowany do sedacji dorosłych pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej opieki medycznej, którzy wymagają poziomu sedacji nie głębszego niż pobudzenie w reakcji na głos. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek i/lub wątroby. Lek jest dostępny na receptę.

Dexmedetomidine Teva

Dexmedetomidine Teva to lek, który jest często stosowany w medycynie jako środek znieczulający i sedacyjny. Jest to silny agonista receptorów alfa-2-adrenergicznych, co oznacza, że działa na specyficzne receptory w organizmie, powodując efekty takie jak sedacja, analgezja i zmniejszenie lęku. Lek ten jest dostępny tylko na receptę i jest zwykle podawany przez lekarza w środowisku szpitalnym. Wskazania do stosowania tego leku obejmują sedację u pacjentów dorosłych na oddziałach intensywnej terapii oraz sedację (świadome uspokojenie) u pacjentów chirurgicznych i niechirurgicznych.