ZINBRYTA


Typ preparatu: Produkt leczniczy

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Substancją czynną leku Zinbryta jest daklizumab. Ten rodzaj leku określa się nazwą przeciwciała monoklonalnego.

W jakim celu stosuje się lek Zinbryta
Lek Zinbryta stosuje się w leczeniu rzutowych postaci stwardnienia rozsianego (RSM) u osób dorosłych.

W stwardnieniu rozsianym układ odpornościowy organizmu powoduje zapalenie, które niszczy osłonkę mielinową, czyli warstwę ochronną otaczającą nerwy w ośrodkowym układzie nerwowym (w tym w mózgu i rdzeniu kręgowym). Proces rozpadu osłonki mielinowej określa się mianem demielinizacji. W rezultacie tego procesu nerwy przestają prawidłowo funkcjonować.

U chorych z rzutowymi postaciami SM występują ataki (rzuty) objawów spowodowanych zaburzeniem pracy nerwów. Objawy te mogą się różnić u poszczególnych chorych, ale zwykle obejmują trudności z chodzeniem, zaburzenia widzenia i równowagi.

Objawy mogą ustępować całkowicie po zakończeniu rzutu, ale niektóre mogą się między rzutami utrzymywać i utrudniać codzienne funkcjonowanie.

Jak działa lek Zinbryta
Lek Zinbryta powstrzymuje układ odpornościowy przed uszkadzaniem mózgu i rdzenia kręgowego. Może to przyczyniać się do zmniejszenia liczby rzutów i spowolnienia postępu niepełnosprawności związanej z chorobą. Lek Zinbryta może zapobiegać pogorszeniu się choroby, ale jej nie leczy.

SKŁAD

Substancją czynną jest daklizumab.

Każda ampułko-strzykawka zawiera 150 mg daklizumabu w 1 ml roztworu do wstrzykiwań.
Każdy wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony zawiera 150 mg daklizumabu w 1 ml roztworu do wstrzykiwań.

Pozostałe składniki leku to: sodu bursztynian, kwas bursztynowy, sodu chlorek, polisorbat 80, woda do wstrzykiwań (patrz punkt 2 „Lek Zinbryta zawiera niewielką ilość sodu”).

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Zalecana dawka

Dawka leku Zinbryta to 150 mg raz w miesiącu.

Zaleca się wykonywanie wstrzyknięcia w tym samym dniu każdego miesiąca, aby łatwiej pamiętać o przyjęciu leku. Na przykład, wstrzyknięcie w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca.

Co miesiąc wykonywane będą badania krwi w celu skontrolowania czynności wątroby. Badania te są bardzo ważne i nie należy o nich zapominać. Zaleca się wykonywanie tych badań w tym samym dniu każdego miesiąca. W przypadku pominięcia badania, należy skontaktować się z lekarzem.

Samodzielne wstrzyknięcie
Lek Zinbryta przeznaczony jest do wstrzykiwania podskórnego. Lek można wstrzykiwać w udo, brzuch lub tylną część ramienia. Szczegółowe instrukcje, jak samodzielnie wykonać wstrzyknięcie, przedstawiono w punkcie 7 Jak wykonać wstrzyknięcie leku.

Lekarz lub pielęgniarka przeszkoli pacjenta w prawidłowym wykonywaniu wstrzyknięć. Należy zapoznać się ze wskazówkami w punkcie 7 i ich przestrzegać.

W razie trudności z użyciem strzykawki lub wstrzykiwacza, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki, którzy mogą udzielić pomocy.

Jak długo stosować lek Zinbryta
Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy stosować lek Zinbryta. Nie dokonywać zmian, chyba że zaleci je lekarz.

Jeżeli lekarz zaleci przerwanie stosowania leku, nie wznawiać leczenia bez polecenia lekarza.

PRZEDAWKOWANIE

W przypadku wstrzyknięcia większej ilości leku niż zwykle stosowana dawka i zauważenia działań niepożądanych lub zaniepokojenia z jakiegokolwiek powodu, należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką. U pacjentów, którzy otrzymywali dawkę dwukrotnie większą od zalecanej, nie obserwowano poważnych działań ubocznych.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Nie dotyczy.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Podczas stosowania jakiegokolwiek leku, nie należy spożywać alkoholu.

Ponieważ dane dotyczące stosowania leku w ciąży są ograniczone, należy rozważyć ryzyko dla nienarodzonego dziecka oraz korzyści płynące z leczenia dla matki. Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, podejrzewa, że jest w ciąży lub planuje ciążę, powinna skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka ludzkiego. Lekarz pomoże pacjentce zadecydować, czy powinna przestać karmić piersią czy przerwać leczenie tym produktem.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT ZINBRYTA

POBIERZ ULOTKĘ


Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera.

Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią.

POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ


Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze, farmaceuci).

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).ZINBRYTA CENA - GDZIE KUPIĆ NAJTANIEJ, ZNAJDŹ W NAJBLIŻSZEJ APTECE

2 KOMENTARZE

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innych pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here