Zafiron

Działanie i wskazania

Zafiron to lek rozszerzający oskrzela. Jego działanie polega na rozkurczu mięśni gładkich oskrzeli, co ułatwia oddychanie. Działanie to występuje
szybko (w ciągu 1 do 3 minut) i utrzymuje się przez 12 godzin po inhalacji.
Każda kapsułka twarda zawiera 12 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego i jest
przeznaczona do stosowania za pomocą inhalatora.

Zafiron wskazany jest do stosowania w:
– zapobieganiu i leczeniu zwężenia oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową, jako uzupełnienie
leczenia glikokortykosteroidami podawanymi wziewnie,
– zapobieganiu skurczowi oskrzeli wywołanemu przez alergeny wziewne, zimne powietrze lub
wysiłek fizyczny;
– zapobieganiu i leczeniu zwężenia oskrzeli u pacjentów z odwracalną lub nieodwracalną przewlekłą
obturacyjną chorobą płuc (POChP), w tym z przewlekłym zapaleniem oskrzeli i rozedmą płuc.
Zafiron poprawia jakość życia u pacjentów z POChP.

Cena

Sprawdź ile kosztuje Zafiron.

Skład

Substancja czynną leku jest formoterolu fumaran. Każda kapsułka twarda zawiera 12 mikrogramów
(μg) formoterolu fumaranu (w postaci 12,5 mg formoterolu fumaranu dwuwodnego)

Pozostałe składniki i substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna półmikronizowana, laktoza
jednowodna mikronizowana; otoczka kapsułki zawiera żelatynę.

Dowiedz się więcej na temat substancji czynnej: .

Dawkowanie

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Nie wolno połykać kapsułek.
Lekarz dostosuje dawkę indywidualnie dla każdego pacjenta.
Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Dorośli

Astma oskrzelowa
W leczeniu astmy, lek Zafiron należy zawsze przyjmować jako lek dodatkowy stosowany razem
z kortykosteroidem podawanym wziewnie.
Leczenie podtrzymujące: inhalacja zawartości 1 do 2 kapsułek do inhalacji (12 do 24 mikrogramów)
dwa razy na dobę.
Maksymalna zalecana dawka podtrzymująca wynosi 4 kapsułki (48 mikrogramów) na dobę.
W razie potrzeby, lekarz może zalecić dodatkowo 1 do 2 kapsułek na dobę w celu zmniejszenia
nasilenia objawów, o ile nie zostanie przekroczona maksymalna zalecana dawka dobowa wynosząca
48 mikrogramów. Jeśli potrzeba stosowania dodatkowych dawek występuje częściej (np. więcej niż
dwa dni w tygodniu), należy jak najszybciej poinformować o tym lekarza, ponieważ może to
wskazywać na zaostrzenie astmy. W przypadku nagłego napadu astmy należy zastosować krótko
działający lek rozszerzający oskrzela (np. salbutamol).

Przewlekła obturacyjna choroba płuc
Leczenie podtrzymujące: inhalacja zawartości 1 do 2 kapsułek do inhalacji (12 do 24 mikrogramów)
dwa razy na dobę.

Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek fizyczny lub alergeny
Wdychanie zawartości jednej kapsułki do inhalacji (12 mikrogramów) przynajmniej 15 minut przed
wysiłkiem fizycznym lub narażeniem na alergen. U pacjentów z silnym zwężeniem oskrzeli w
wywiadzie może być konieczne zastosowanie 2 kapsułek do inhalacji (24 mikrogramów).
W leczeniu astmy zawsze stosowane są kortykosteroidy podawane wziewnie.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku powyżej 6 lat)

Astma oskrzelowa
Leczenie podtrzymujące: inhalacja zawartości 1 kapsułki do inhalacji (12 μg) dwa razy na dobę.
Maksymalna zalecana dawka wynosi 24 mikrogramy na dobę.
W razie nagłego napadu astmy należy zastosować krótko działający lek rozszerzający oskrzela (np.
salbutamol).

Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek fizyczny lub alergeny
inhalacja zawartości 1 kapsułki do inhalacji (12 mikrogramów) około 15 minut przed wysiłkiem
fizycznym lub narażeniem na alergen.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat mogą stosować lek Zafiron tylko wtedy, kiedy potrafią prawidłowo
posługiwać się inhalatorem (patrz: „Instrukcja obsługi inhalatora”) i wyłącznie z pomocą osoby
dorosłej.

Nie zaleca się stosowania leku Zafiron u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przedawkowanie

Jeśli przypadkowo została przyjęta większa niż zalecana dawka leku Zafiron, należy natychmiast
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Wystąpienie nudności i (lub) wymiotów, drżenia mięśni, bólu głowy, zawrotów głowy (możliwe
objawy wysokiego ciśnienia krwi), szybkiego lub nieregularnego bicia serca, senności, zwiększonego
stężenia cukru we krwi, zmniejszonego stężenia potasu we krwi może oznaczać, że zastosowana
dawka leku Zafiron jest zbyt duża. Należy natychmiast powiadomić lekarza prowadzącego lub zgłosić
się do izby przyjęć najbliższego szpitala. Pacjent może wymagać odpowiedniego leczenia.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Brak danych.

Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Zafiron nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że zostanie wyraźnie zalecony przez lekarza.
Lekarz poinformuje pacjentkę o potencjalnych zagrożeniach związanych ze stosowaniem leku Zafiron
w okresie ciąży.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Ocena i opinie pacjentów - forum o lekach

Aktualna ocena:
12345678910
(1 ocen, średnia: 8,00 na 10)
Loading...

1 OPINIA O LEKU

  1. Lek ten jest co do zasady skuteczny. Jednak nie polecałbym go osobom, które skarżą się na problemy sercowo-naczyniowe. Pulmunolog doskonale powinien wiedzieć, czy w danym przypadku lek będzie odpowiednim rozwiązaniem. W ekstremalnych przypadkach może powodować drżenie mięśni.

PODZIEL SIĘ DOŚWIADCZENIAMI NA TEMAT STOSOWANEGO PRODUKTU

Proszę wpisz swoją opinię!
Please enter your name here