Xylo-Pantenol

Xylo-Pantenol to aerozol do nosa, kt贸ry zawiera dwie substancje czynne: chlorowodorek ksylometazoliny i deksopantenol. Lek ten zmniejsza obrz臋k b艂ony 艣luzowej nosa, wspomaga gojenie ran i dzia艂a ochronnie na b艂on臋 艣luzow膮. Jest wskazany do stosowania u dzieci powy偶ej 6 roku 偶ycia, m艂odzie偶y i os贸b doros艂ych. Xylo-Pantenol jest dost臋pny bez recepty. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje i opinie pacjent贸w o leku Xylo-Pantenol. Dowiesz si臋 jak dzia艂a i jak prawid艂owo stosowa膰 ten lek: m.in. wskazania, dawkowanie, czy sk艂ad leku. Poni偶ej znajduj膮 si臋 dokumenty do pobrania oraz informacje o zamiennikach. Je偶eli inni u偶ytkownicy podzielili si臋 w艂asnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej cz臋艣ci tej strony.

Reklama

Ostrze偶enie dotycz膮ce za偶ywania lek贸w: To jest lek. Dla bezpiecze艅stwa stosuj go zgodnie z ulotk膮 do艂膮czon膮 do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwr贸膰 uwag臋 na przeciwwskazania. W przypadku w膮tpliwo艣ci skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.


Ostrze偶enie dotycz膮ce opinii pacjent贸w:聽Opinie o lekach, kt贸re mo偶na znale藕膰 online, s膮 zawsze subiektywne i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od do艣wiadcze艅 i reakcji organizmu ka偶dej osoby. Nie nale偶y polega膰 wy艂膮cznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotycz膮cych swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 przed rozpocz臋ciem, zmian膮 lub zako艅czeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pami臋taj, 偶e informacje zawarte w ulotce do艂膮czonej do opakowania leku s膮 wynikiem d艂ugotrwa艂ych bada艅 i obserwacji.

Jak dzia艂a lek Xylo-Pantenol i jakie s膮 wskazania do stosowania?

Xylo-Pantenol zawiera dwie substancje czynne: ksylometazoliny chlorowodorek i deksopantenol. Ksylometazolina obkurcza naczynia krwiono艣ne, co prowadzi do zmniejszenia obrz臋ku b艂ony 艣luzowej nosa. Substancja czynna deksopantenol jest pochodn膮 kwasu pantotenowego, witaminy wspomagaj膮cej gojenie si臋 ran i dzia艂aj膮cej ochronnie na b艂ony 艣luzowe.

Lek Xylo-Pantenol jest stosowany w celu zmniejszenia obrz臋ku b艂ony 艣luzowej nosa w zapaleniu b艂ony 艣luzowej nosa i jako leczenie wspomagaj膮ce w gojeniu zmian na sk贸rze i b艂onie 艣luzowej oraz w leczeniu napadowego wycieku z nosa (naczynioruchowego zapalenia b艂ony 艣luzowej nosa) i w leczeniu utrudnionego oddychania przez nos po przebytej operacji nosa.

Lek Xylo-Pantenol jest wskazany do stosowania u doros艂ych i dzieci w wieku powy偶ej 6 lat.

Je艣li po up艂ywie 7 dni nie nast膮pi艂a poprawa lub pacjent czuje si臋 gorzej, nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza.

Kategorie powi膮zane:
Katar, Leki dla dzieci i niemowl膮t, Leki na przezi臋bienie i gryp臋, Preparaty donosowe,

Reklama

Jaki jest sk艂ad Xylo-Pantenol, jakie substancje zawiera?

Substancjami czynnymi s膮: ksylometazoliny chlorowodorek + deksopantenol. Jedno rozpylenie aerozolu (0,1 mL roztworu) zawiera 0,1 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 5,0 mg deksopantenolu. 1 mL roztworu zawiera: ksylometazoliny chlorowodorek 1 mg i deksopantenol 50 mg.

Pozosta艂e sk艂adniki leku to:
– Potasu diwodorofosforan
– Disodu wodorofosforan siedmiowodny
– Woda do wstrzykiwa艅.

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: , .

Dawkowanie preparatu Xylo-Pantenol 鈥 jak stosowa膰?

Ten lek nale偶y zawsze stosowa膰 dok艂adnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub wed艂ug zalece艅 lekarza lub farmaceuty. W razie w膮tpliwo艣ci nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka
Je艣li lekarz nie zaleci inaczej, doro艣li oraz dzieci w wieku powy偶ej 6 lat po jednym rozpyleniu leku Xylo-Pantenol do ka偶dego otworu nosowego, wed艂ug potrzeby, ale maksymalnie do trzech razy na dob臋. Dawkowanie zale偶y od indywidualnej wra偶liwo艣ci i reakcji pacjenta na lek.

Czas stosowania leku
Nie nale偶y stosowa膰 leku Xylo-Pantenol d艂u偶ej ni偶 7 dni, chyba 偶e lekarz wyra藕nie zaleci艂 kontynuowanie stosowania.

Ponowne stosowanie powinno nast膮pi膰 dopiero po kilkudniowej przerwie.

W razie stosowania u dzieci nale偶y zawsze zasi臋gn膮膰 porady lekarza odno艣nie okresu podawania leku.

Ci膮g艂e stosowanie leku Xylo-Pantenol mo偶e prowadzi膰 do przewlek艂ego obrz臋ku i ostatecznie mo偶e spowodowa膰 zanik b艂ony 艣luzowej nosa.

Pacjenci z podwy偶szonym ci艣nieniem wewn膮trzga艂kowym (z jaskr膮, szczeg贸lnie z jaskr膮 z w膮skim k膮tem przes膮czania) powinni skonsultowa膰 si臋 z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Je艣li dzia艂anie leku Xylo-Pantenol jest zbyt mocne lub za s艂abe, nale偶y skonsultowa膰 si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.

Reklama

Przedawkowanie 鈥 zastosowanie zbyt du偶ej dawki

W razie zastosowania wi臋kszej dawki leku Xylo-Pantenol ni偶 zalecana lub przypadkowego po艂kni臋cia doustnego, mog膮 wyst膮pi膰 nast臋puj膮ce objawy: skurcz 藕renic oczu (zw臋偶enie 藕renic), rozszerzenie 藕renic, gor膮czka, pocenie si臋, blado艣膰, zasinienie warg (sinica), nudno艣ci, drgawki, zaburzenia sercowo-naczyniowe, np. zaburzenia rytmu serca (przyspieszenie rytmu serca, spowolnienie rytmu serca, arytmia serca), zapa艣膰 kr膮偶eniowa, zatrzymanie akcji serca, wysokie ci艣nienie krwi (nadci艣nienie); zaburzenia czynno艣ci p艂uc (obrz臋k p艂uc, zaburzenia oddychania), zaburzenia psychiczne. Ponadto mo偶e wyst膮pi膰 senno艣膰, obni偶enie temperatury cia艂a, spowolnienie akcji serca, podobny do wstrz膮su spadek ci艣nienia krwi, zatrzymanie oddychania i utrata przytomno艣ci (艣pi膮czka).

Je艣li jest podejrzenie zastosowania wi臋kszej ni偶 zalecana dawki leku, nale偶y natychmiast skontaktowa膰 si臋 z lekarzem. W razie konieczno艣ci lekarz rozpocznie odpowiednie leczenie.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania Xylo-Pantenol 鈥 czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 Xylo-Pantenol w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

Je艣li pacjentka jest w ci膮偶y lub karmi piersi膮, przypuszcza, 偶e mo偶e by膰 w ci膮偶y lub gdy planuje mie膰 dziecko, powinna poradzi膰 si臋 lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze wzgl臋du na brak danych dotycz膮cych bezpiecze艅stwa stosowania, nie nale偶y stosowa膰 tego leku u kobiet w ci膮偶y.
Nie wiadomo, czy chlorowodorek ksylometazoliny przenika do mleka matki, dlatego leku Xylo-Pantenol nie nale偶y stosowa膰 podczas karmienia piersi膮.

呕r贸d艂a / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Xylo-Pantenol

Teva B.V.

Ulotka Xylo-Pantenol 鈥 do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) 鈥 dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

Nie zawsze leki o identycznej nazwie mi臋dzynarodowej i formie mog膮 by膰 stosowane zamiennie. Decyduj膮cym czynnikiem jest zawarto艣膰 sk艂adnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkre艣li膰, 偶e nawet je艣li nazwa mi臋dzynarodowa, forma leku i dawka sk艂adnika aktywnego s膮 takie same, pacjent nie zawsze ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z zamiennika. Przyk艂adowo, niekt贸rzy pacjenci mog膮 by膰 uczuleni na jedn膮 z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawd藕 cen臋 i dost臋pno艣膰 Xylo-Pantenol w najbli偶szej aptece

Cena i dost臋pno艣膰 i w aptece w Twojej okolicy. Dzi臋ki funkcjonalno艣ci portalu KtoMaLek.pl mo偶esz dowiedzie膰 si臋 ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Nast臋pnie mo偶esz zarezerwowa膰 leki i odebra膰 w najbli偶szej aptece - sprawd藕 cen臋 Xylo-Pantenol

Opinie, forum, oceny pacjent贸w - zapoznaj si臋 z do艣wiadczeniami innych pacjent贸w

Stosujesz Xylo-Pantenol? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w i aptek. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 najnowsze opinie pacjent贸w.

Dodaj komentarz

Wa偶ne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzeda偶y/kupna/odst膮pienia lek贸w s膮 sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Za偶ycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej r臋ki") mo偶e by膰 niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opini臋 o Xylo-Pantenol. Podziel si臋 do艣wiadczeniami na forum.