VOLULYTE 6%

WSKAZANIA

Volulyte 6% jest lekiem osoczozastępczym, który jest stosowany do przywracania objętości krwi po jej utracie, gdy samo zastosowanie innych produktów, tzw. krystaloidów, uzna się za niewystarczające.

SKŁAD

1000 ml roztworu do infuzji zawiera:

Substancje czynne:
poli(O-2-hydroksyetylo)skrobia (Ph.Eur.) 60,00 g
– stopień podstawienia: 0,38 – 0,45
– średnia masa cząsteczkowa: 130 000 Da
(wytwarzana ze skrobi kukurydzianej)

sodu octan trójwodny 4,63 g
sodu chlorek 6,02 g
potasu chlorek 0,30 g
magnezu chlorek sześciowodny 0,30 g

Elektrolity:
Na+ 137,0 mmol/l
K+ 4,0 mmol/l
Mg++ 1,5 mmol/l
Cl- 110,0 mmol/l
CpCOO- 34,0 mmol/l

Teoretyczna osmolarność: 286,5 mOsm/l
Kwasowość miareczkowalna: <2,5 mmol NaOH/l pH: 5,7 – 6,5 Pozostałe składniki to: sodu wodorotlenek, kwas solny, woda do wstrzykiwań.

DAWKOWANIE

Volulyte 6% jest podawany przez lekarza lub pod bezpośrednim nadzorem lekarza, który dokładnie kontroluje ilość podawanego leku.

Sposób podawania
Lek podaje się w infuzji dożylnej (kroplówka) z szybkością i wielkością podawanej dawki zależną od specyficznych wymagań, schorzenia w jakim jest stosowany i z uwzględnieniem maksymalnej dawki dobowej.

Dawkowanie
Lekarz zadecyduje o odpowiedniej dawce, jaką będzie otrzymywał pacjent.
Lekarz zastosuje możliwie najmniejszą skuteczną dawkę i nie będzie podawał infuzji Volulyte 6% dłużej niż 24 godziny.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 30 ml/kg mc. leku Volulyte 6%.

Stosowanie u dzieci
Istnieje ograniczone doświadczenie w stosowaniu tego leku u dzieci. Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci.

PRZEDAWKOWANIE

Lekarz zadba o to, by pacjent otrzymał właściwą dawkę leku Volulyte 6%. Jednak różni pacjenci wymagają zastosowania różnych dawek leku. W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki leku, lekarz może natychmiast przerwać podawanie leku i, jeśli to konieczne, podać lek, który usunie nadmiar wody z organizmu (środek moczopędny).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

JEDZENIE I PICIE

Brak danych dotyczących negatywnego wpływu leku Volulyte 6% podczas stosowania z jedzeniem lub piciem.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Brak danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Volulyte 6% u kobiet w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania pojedynczej dawki hydroksyetyloskrobi 130/0,4 (6%) w 0,9% roztworze chlorku sodu u kobiet w okresie ciąży, poddawanych znieczuleniu rdzeniowemu podczas zabiegu cesarskiego cięcia.

Brak danych dotyczących negatywnego wpływu hydroksyetyloskrobi 130/0,4 (6%) w 0,9% roztworze chlorku sodu na bezpieczeństwo kobiety; nie zaobserwowano także negatywnego wpływu na noworodka.

Volulyte 6% może być podawany kobietom w okresie ciąży i podczas karmienia piersią po ocenie przez lekarza potencjalnych korzyści w porównaniu do potencjalnego ryzyka dla dziecka.

ULOTKA

CHPL

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here