VITAMIN D3 SANDOZ


Typ preparatu: Produkt leczniczy

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Lek Vitamin D3 Sandoz zawiera substancję czynną witaminę D3 (cholekalcyferol), która odgrywa istotną rolę we wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia w organizmie, a także wbudowywania go w tkankę kostną.

Lek Vitamin D3 Sandoz jest stosowany w celu:
– zapobiegania chorobie spowodowanej niedoborem witaminy D (rozmiękanie kości) u dzieci w wieku powyżej 6 lat, młodzieży i dorosłych, u których ryzyko takiego niedoboru występuje,
– leczenia choroby spowodowanej niedoborem witaminy D (rozmiękanie kości) u dorosłych i młodzieży,
– leczenia wspomagającego osteoporozy (kruchości kości) u dorosłych, najlepiej w połączeniu z wapniem.

SKŁAD

Vitamin D3 Sandoz 500 IU
– Każda tabletka zawiera 5 mg koncentratu cholekalcyferolu (w postaci proszku), co odpowiada 500 IU (12,5 mikrograma) cholekalcyferolu (witaminy D3).
– Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typ A), magnezu stearynian, żelaza tlenek żółty (E 172), skrobia modyfikowana (kukurydziana), sacharoza (patrz punkt 2), sodu askorbinian, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, krzemionka koloidalna bezwodna, all-rac-α-tokoferol (E 307).

Vitamin D3 Sandoz 1000 IU
– Każda tabletka zawiera 10 mg koncentratu cholekalcyferolu (w postaci proszku), co odpowiada 1000 IU (25 mikrogramów) cholekalcyferolu (witaminy D3).
– Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typ A), magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (E 172), skrobia modyfikowana (kukurydziana), sacharoza (patrz punkt 2), sodu askorbinian, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, krzemionka koloidalna bezwodna, all-rac-α-tokoferol (E 307).

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Vitamin D3 Sandoz 500 IU
Zapobieganie niedoborowi witaminy D: 1 tabletka na dobę – 12,5 µg cholekalcyferolu (500 IU witaminy D)

Leczenie niedoboru witaminy D: dawka zależy od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta. Dawkę ustala lekarz. Dawka dobowa nie może być większa niż 4000 IU

Wspomagające leczenie osteoporozy: 2 tabletki na dobę – 25 µg cholekalcyferolu (1000 IU witaminy D)

Vitamin D3 Sandoz 1000 IU
Zapobieganie niedoborowi witaminy D: ½ tabletki na dobę – 12,5 µg cholekalcyferolu (500 IU witaminy D)

Leczenie niedoboru witaminy D: dawka zależy od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta. Dawkę ustala lekarz. Dawka dobowa nie może być większa niż 4000 IU

Wspomagające leczenie osteoporozy: 1 tabletka na dobę – 25 µg cholekalcyferolu (1000 IU witaminy D)

Podczas długotrwałego stosowania leku Vitamin D3 Sandoz w dawkach większych niż 1000 IU należy kontrolować stężenie wapnia we krwi. W razie konieczności lekarz zmodyfikuje dawkę leku (patrz punkt 2 ulotki).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek lek należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności, a u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami leku stosować nie należy (patrz także „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2 ulotki).

Przyjmowanie leku
Tabletki należy połykać popijając wystarczającą ilością wody.
Tabletki Vitamin D3 Sandoz 1000 IU są podzielne na równe dawki.

Czas trwania leczenia
Czas trwania leczenia zależy od wskazania.

Jeśli pacjent ma wrażenie, ze działanie leku Vitamin D3 Sandoz jest zbyt silne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Młodzież i starsze dzieci powinny połknąć tabletkę popijając wystarczającą ilością wody. Tabletek nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat, a u dzieci w wieku od 6 do 12 lat należy je stosować ostrożnie, gdyż mogą one nie być w stanie połknąć tabletki.

PRZEDAWKOWANIE

W razie wystąpienia objawów przedawkowania, należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lekarz wdroży odpowiednie postępowanie.

Przedawkowanie leku Vitamin D3 Sandoz może spowodować zwiększenie stężenia wapnia i (lub) fosforu we krwi (hiperkalcemia i (lub) hiperfosfatemia), które mogą prowadzić do wapnienia tkanek miękkich, uszkodzenia serca, naczyń krwionośnych i nerek.

Objawami przedawkowania są: brak apetytu, brak energii, nudności, zaparcie lub biegunka, nadmierne pragnienie i wytwarzanie moczu, zmęczenie, ból głowy i zawroty głowy, a w ciężkich przypadkach mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca. Bardzo duże stężenie wapnia we krwi może być przyczyną śpiączki i zgonu. Niemowlęta i dzieci są szczególnie wrażliwe na te działania

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Brak odrębnych zaleceń.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Podczas stosowania jakiegokolwiek leku, nie należy spożywać alkoholu.


Ciąża

Lek Vitamin D3 Sandoz można stosować w czasie ciąży tylko wtedy, gdy lekarz stwierdzi u pacjentki niedobór witaminy D. W takim wypadku można przyjmować dawki dobowe witaminy D do 600 IU, czyli 1 tabletkę leku Vitamin D3 Sandoz 500 IU na dobę lub połowę tabletki Vitamin D3 Sandoz 1000 IU na dobę.

Dobowa dawka witaminy D3 nie powinna być większa niż 600 IU Należy unikać przedawkowania witaminy D w czasie ciąży, gdyż długotrwale zwiększone stężenie wapnia we krwi może spowodować opóźnienie fizycznego i umysłowego rozwoju dziecka oraz zaburzenia dotyczące jego serca i oczu.

Karmienie piersią
Witamina D i jej metabolity przenikają do mleka kobiecego, ale u karmionych piersią niemowląt, których matki przyjmują leki zawierające witaminę D, nie notowano związanych z tym zaburzeń. Jeśli pacjentka planuje przyjmowanie leku Vitamin D3 Sandoz podczas karmienia piersią, powinna poradzić się lekarza.

Płodność
Nie obserwowano wpływu cholekalcyferolu na płodność.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT VITAMIN D3 SANDOZ

POBIERZ ULOTKĘ


Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera.

Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią.

POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ


Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze, farmaceuci).

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).VITAMIN D3 SANDOZ CENA - GDZIE KUPIĆ NAJTANIEJ, ZNAJDŹ W NAJBLIŻSZEJ APTECE

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innych pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here