VEREGEN


Typ preparatu: Produkt leczniczy

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Lek Veregen jest roślinnym produktem leczniczym przeznaczonym tylko do stosowania na skórę.

Substancją czynną jest wyciąg z liści zielonej herbaty. Lek Veregen stosuje się do leczenia brodawek (Condylomata acuminata) na powierzchni narządów płciowych i wokół odbytu. Lek Veregen stosuje się u dorosłych z prawidłową czynnością układu odpornościowego.

Jeśli po upływie 4-6 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

SKŁAD

Substancją czynną leku jest wyciąg suchy z liści zielonej herbaty. 1 g maści zawiera 100 mg wyciągu (w postaci suchego wyciągu, oczyszczonego) z Camellia sinensis (L.) O. Kuntze, folium (liści zielonej herbaty) (24-56:1), co odpowiada: 55-72 mg (-)-galusanu epigallokatechiny.

Pierwszy rozpuszczalnik do ekstrakcji: woda

Pozostałe składniki to:
wazelina biała (zawiera all-rac-α -tokoferol),
wosk biały,
izopropylu mirystynian,
alkohol oleilowy,
glikolu propylenowego monopalmitynostearynian.

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Zalecana dawka to maksymalnie 0,5 cm wałeczka maści (co odpowiada 250 mg) na wszystkie brodawki razem, stosowane trzy razy na dobę (rano, w południe i wieczorem).

– Umyć ręce przed i po nałożeniu maści.
– Nanieść małą ilość leku Veregen palcami na każdą brodawkę, równomiernie pokryć wszystkie brodawki pozostawiając na nich cienką warstwę maści.
– Nie stosować maści wewnętrznie (nie wprowadzać do odbytu, cewki moczowej lub do pochwy).
– Po nałożeniu maści nie bandażować leczonego miejsca.
– Nie jest konieczne zmywanie maści z leczonego obszaru przed następnym nałożeniem. Gdy pacjent umył leczony obszar lub wziął kąpiel, powinien nałożyć maść.
– Lek Veregen nanosić trzy razy na dobę (rano, w południe i wieczorem).
– Podczas leczenia mogą pojawić się nowe brodawki, które należy leczyć w taki sam sposób.
– Brodawki narządów płciowych to choroba przenoszona drogą płciową; z tego powodu możliwe jest zakażenie partnera poprzez kontakty seksualne. Należy stosować prezerwatywy aż do całkowitego zaniku wszystkich brodawek. Stosowanie prezerwatyw zapobiega ponownemu zakażeniu.
– Lek Veregen może osłabiać prezerwatywy i wkładki dopochwowe. Przed aktywnością seksualną należy dokładnie zmyć maść ciepłą wodą i łagodnym mydłem, a następnie założyć prezerwatywę. Należy spytać lekarza o dodatkowe metody antykoncepcji.
– Pacjentki stosujące tampony podczas miesiączki: tampon wprowadzić przed nałożeniem maści. Jeśli zachodzi konieczność wymiany tamponu, gdy maść znajduje się na skórze, należy uważać, by maść nie przedostała się do pochwy. W razie przypadkowego przedostania się maści do pochwy należy niezwłocznie zmyć maść ciepłą wodą i łagodnym mydłem.
– Terapię lekiem Veregen należy kontynuować aż do całkowitego wyleczenia wszystkich brodawek, jednak nie dłużej niż 16 tygodni, nawet jeśli podczas leczenia wystąpią nowe brodawki. Jeśli brodawki nie zanikną lub dojdzie do nawrotu choroby, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat)
Lek Veregen nie jest dopuszczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Osoby w podeszłym wieku
Dane na temat stosowania leku Veregen u osób w podeszłym wieku są ograniczone.

Zaburzenie czynności wątroby
Nie należy stosować leku Veregen w przypadku zaburzeń czynności wątroby (np. jeśli występuje nieprawidłowe gromadzenie się płynu w jamie brzusznej, zażółcenie skóry w wyniku zaburzeń czynności wątroby).

PRZEDAWKOWANIE

Mogą wystąpić miejscowe reakcje o większym nasileniu (patrz punkty „2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Veregen” i „4. Możliwe działania niepożądane” w załaczononej ulotce). Zmyć nadmierną ilość maści łagodnym mydłem i wodą. W razie przypadkowego połknięcia maści należy skontaktować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Brak interakcji z jedzeniem i piciem.

Jako środek ostrożności, w celu uniknięcia wystąpienia interakcji lub działań niepożądanych, nie należy stosować leku Veregen jednocześnie z suplementami diety, zawierającymi duże ilości wyciągu z liści zielonej herbaty

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Podczas stosowania jakiegokolwiek leku, nie należy spożywać alkoholu.

Ciąża
Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania leku u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję.

Dlatego, ze względów bezpieczeństwa należy unikać stosowania leku w okresie ciąży, pomimo, że narażenie na działanie galusanu epigallokatechiny (główny składnik zielonej herbaty) po astosowaniu leku na skórę wydaje się być małe (patrz punkt „3. Jak stosować lek Veregen”).

Karmienie piersią
Nie wiadomo, czy lek lub jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Nie wiadomo więc, czy występuje zagrożenie dla dziecka karmionego piersią. Nie można wykluczyć zagrożenia dla dziecka karmionego piersią. Jednakże, po zastosowaniu leku na skórę u matki, ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka karmionego piersią wydaje się być małe.

Wpływ na płodność
Brak dowodów wskazujących na wpływ na płodność w przypadku stosowania leku zgodnie z zaleceniem lekarza.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT VEREGEN

POBIERZ ULOTKĘ


Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera.

Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią.

POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ


Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze, farmaceuci).

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).VEREGEN CENA - GDZIE KUPIĆ NAJTANIEJ, ZNAJDŹ W NAJBLIŻSZEJ APTECE

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innych pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here