Ventilastin Novolizer

Ventilastin Novolizer jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Substancją czynną leku Ventilastin Novolizer jest lek przeciwastmatyczny powodujący rozszerzenie oskrzeli (lek beta-sympatykomimetyczny).

Ventilastin Novolizer jest stosowany w:
– objawowym leczeniu schorzeń przebiegających z odwracalnym zwężeniem dróg oddechowych, np. astmy lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) z wyraźną odwracalnością.
– zapobieganiu napadom astmy wywoływanym przez wysiłek fizyczny lub alergeny.

Jaki jest skład Ventilastin Novolizer, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest salbutamol.
Każda dawka (inhalacja) zawiera 100 mikrogramów salbutamolu (w postaci siarczanu).

– Inny składnik leku to laktoza jednowodna.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Ventilastin Novolizer – jak stosować ten lek?

W celu uniknięcia nieprawidłowego użycia, lekarz powinien dokładnie poinstruować pacjenta odnośnie prawidłowego stosowania leku Ventilastin Novolizer. Dzieci mogą stosować ten lek jedynie pod nadzorem osoby dorosłej i zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dawkę należy określić na podstawie rodzaju, ciężkości i postępu choroby.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Ventilastin Novolizer jest zbyt mocne lub za słabe, należy powiadomić o tym lekarza lub farmaceutę.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, u osób dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku i młodzieży) zaleca się następujące dawkowanie:

W leczeniu nagłego skurczu oskrzeli lub napadów zaburzeń oddychania należy przyjąć wziewnie jedną dawkę (100 mikrogramów).

W celu zapobiegania astmie wywoływanej przez wysiłek fizyczny lub możliwy do przewidzenia kontakt z alergenem, należy zastosować dwie inhalacje (200 mikrogramów) około 10–15 minut przed narażeniem.

Maksymalna dawka podana w ciągu 24 godzin nie powinna być większa niż 8 inhalacji (co odpowiada 800 mikrogramom).

Dzieci (w wieku od 6 do 12 lat)
W leczeniu nagłego skurczu oskrzeli lub napadów zaburzeń oddychania należy przyjąć wziewnie jedną dawkę (100 mikrogramów).

W celu zapobiegania astmie wywoływanej przez wysiłek fizyczny lub możliwy do przewidzenia kontakt z alergenem należy zastosować jedną dawkę (100 mikrogramów) około 10–15 minut przed narażeniem oraz kolejną pojedynczą dawkę, jeżeli jest ona konieczna (dawka całkowita: 200 mikrogramów).
Maksymalna dawka podana w ciągu 24 godzin nie powinna być większa niż 4 inhalacje (co odpowiada 400 mikrogramom).

Dzieci w wieku poniżej 6 lat
Ventilastin Novolizer nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Wszyscy pacjenci
W przypadku napadu zaburzeń oddychania, jedna inhalacja zwykle przynosi szybkie złagodzenie objawów. Jeśli po 5–10 minutach od inhalacji pojedynczej dawki nie występuje zauważalne zmniejszenie nasilenia objawów, można przyjąć drugą pojedynczą dawkę. Pomiędzy dawkami powinny upłynąć co najmniej cztery godziny (gdzie jedna dawka może mieć postać jednej lub dwóch inhalacji).

Jeżeli salbutamol stosowany jest codziennie „na żądanie” w celu złagodzenia objawów, należy rozważyć dołączenie stałego leczenia przeciwzapalnego.
W przypadku zastąpienia innych inhalatorów z salbutamolem przez inhalator proszkowy Ventilastin Novolizer, ilość salbutamolu dostarczonego do płuc może się różnić pomiędzy różnymi inhalatorami. W takich przypadkach może być konieczna modyfikacja planu leczenia przez lekarza.

Nie należy przyjmować większej liczby inhalacji niż zalecił lekarz. Jeśli objawy astmy nasilą się, należy omówić to z lekarzem, ponieważ może być konieczne zastosowanie dodatkowego leku. Poniższe stany mogą wskazywać na nasilenie objawów astmy:
– Pacjent potrzebuje więcej inhalacji niż zazwyczaj
– Złagodzenie uczucia ucisku w klatce piersiowej nie jest wystarczające
– Złagodzenie objawów nie utrzymuje się wystarczająco długo

NALEŻY NATYCHMIAST SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM, JEŚLI:
– NAGLE WYSTĄPIĄ TRUDNOŚCI W ODDYCHANIU LUB
– W RAZIE NAPADU OSTRYCH ZABURZEŃ ODDECHOWYCH ZASTOSOWANIE DRUGIEJ DAWKI NIE PRZYNOSI ULGI LUB
– PACJENT NIE UMIE OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIA NOVOLIZER.

Lekarz powinien poinstruować pacjentów z astmą, jak korzystać z miernika szczytowego przepływu. Ważne jest kontrolowanie przebiegu astmy i skuteczności leczenia.

Sposób podawania
Do stosowania wziewnego. Należy wykonać inhalację, jak pokazano w Instrukcji użycia.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Objawy przedawkowania są podobne do wymienionych poniżeń działań niepożądanych. W razie przedawkowania wystąpią one szybciej i prawdopodobnie będą miały większe nasilenie.

Typowymi objawami przedawkowania są:
kołatanie serca, nieregularne i (lub) przyspieszone bicie serca, silne drżenie, zwłaszcza rąk, niepokój, zaburzenia snu i ból w klatce piersiowej.
W razie wystąpienia takich objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Ventilastin Novolizer – czy mogę spożywać alkohol?

Brak odrębnych zaleceń.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Ventilastin Novolizer w okresie ciąży i karmienia piersią?

W czasie ciąży, a szczególnie w czasie pierwszych trzech miesięcy, jak również pod koniec ciąży, lek Ventilastin Novolizer można stosować jedynie na wyraźne zalecenie lekarza prowadzącego i jedynie wtedy, gdy lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne.

Wziewne przyjmowanie produktów zawierających salbutamol nie jest odpowiednim postępowaniem w przypadku przedwczesnego porodu i nie powinno być również stosowane w przypadku zagrażającego poronienia.
Salbutamol, substancja czynna leku Ventilastin Novolizer , może przenikać do mleka kobiecego, dlatego lek Ventilastin Novolizer można stosować w okresie karmienia piersią jedynie na wyraźne zalecenie lekarza.

Ulotka Ventilastin Novolizer – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Ventilastin Novolizer 100 mikrogramów/dawkę, proszek do inhalacji (Salbutamolum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Ventilastin Novolizer m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Ventilastin Novolizer 100 mikrogramów/dawkę, proszek do inhalacji (Salbutamolum)

Opinie o Ventilastin Novolizer - forum pacjentów

Stosujesz Ventilastin Novolizer? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz