VENTILASTIN NOVOLIZER


12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Podmiot odpowiedzialny: MEDA Pharma GmbH&Co.KG.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU VENTILASTIN NOVOLIZER

Jakie są wskazania do stosowania leku oraz jak działa ten lek?

Ventilastin Novolizer jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Substancją czynną leku Ventilastin Novolizer jest lek przeciwastmatyczny powodujący rozszerzenie oskrzeli (lek beta-sympatykomimetyczny).

Ventilastin Novolizer jest stosowany w:
– objawowym leczeniu schorzeń przebiegających z odwracalnym zwężeniem dróg oddechowych, np. astmy lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) z wyraźną odwracalnością.
– zapobieganiu napadom astmy wywoływanym przez wysiłek fizyczny lub alergeny.

SKŁAD LEKU VENTILASTIN NOVOLIZER

Jaki jest skład leku? Jaką zawiera substancję czynną oraz substancje pomocnicze?

Substancją czynną leku jest salbutamol.
Każda dawka (inhalacja) zawiera 100 mikrogramów salbutamolu (w postaci siarczanu).

– Inny składnik leku to laktoza jednowodna.

DAWKOWANIE LEKU VENTILASTIN NOVOLIZER

Jakie jest zalecane dawkowanie leku? Jak prawdłowo i bezpiecznie stosować ten lek? Jak długo stosować?

W celu uniknięcia nieprawidłowego użycia, lekarz powinien dokładnie poinstruować pacjenta odnośnie prawidłowego stosowania leku Ventilastin Novolizer. Dzieci mogą stosować ten lek jedynie pod nadzorem osoby dorosłej i zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dawkę należy określić na podstawie rodzaju, ciężkości i postępu choroby.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Ventilastin Novolizer jest zbyt mocne lub za słabe, należy powiadomić o tym lekarza lub farmaceutę.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, u osób dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku i młodzieży) zaleca się następujące dawkowanie:

W leczeniu nagłego skurczu oskrzeli lub napadów zaburzeń oddychania należy przyjąć wziewnie jedną dawkę (100 mikrogramów).

W celu zapobiegania astmie wywoływanej przez wysiłek fizyczny lub możliwy do przewidzenia kontakt z alergenem, należy zastosować dwie inhalacje (200 mikrogramów) około 10–15 minut przed narażeniem.

Maksymalna dawka podana w ciągu 24 godzin nie powinna być większa niż 8 inhalacji (co odpowiada 800 mikrogramom).

Dzieci (w wieku od 6 do 12 lat)
W leczeniu nagłego skurczu oskrzeli lub napadów zaburzeń oddychania należy przyjąć wziewnie jedną dawkę (100 mikrogramów).

W celu zapobiegania astmie wywoływanej przez wysiłek fizyczny lub możliwy do przewidzenia kontakt z alergenem należy zastosować jedną dawkę (100 mikrogramów) około 10–15 minut przed narażeniem oraz kolejną pojedynczą dawkę, jeżeli jest ona konieczna (dawka całkowita: 200 mikrogramów).
Maksymalna dawka podana w ciągu 24 godzin nie powinna być większa niż 4 inhalacje (co odpowiada 400 mikrogramom).

Dzieci w wieku poniżej 6 lat
Ventilastin Novolizer nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Wszyscy pacjenci
W przypadku napadu zaburzeń oddychania, jedna inhalacja zwykle przynosi szybkie złagodzenie objawów. Jeśli po 5–10 minutach od inhalacji pojedynczej dawki nie występuje zauważalne zmniejszenie nasilenia objawów, można przyjąć drugą pojedynczą dawkę. Pomiędzy dawkami powinny upłynąć co najmniej cztery godziny (gdzie jedna dawka może mieć postać jednej lub dwóch inhalacji).

Jeżeli salbutamol stosowany jest codziennie „na żądanie” w celu złagodzenia objawów, należy rozważyć dołączenie stałego leczenia przeciwzapalnego.
W przypadku zastąpienia innych inhalatorów z salbutamolem przez inhalator proszkowy Ventilastin Novolizer, ilość salbutamolu dostarczonego do płuc może się różnić pomiędzy różnymi inhalatorami. W takich przypadkach może być konieczna modyfikacja planu leczenia przez lekarza.

Nie należy przyjmować większej liczby inhalacji niż zalecił lekarz. Jeśli objawy astmy nasilą się, należy omówić to z lekarzem, ponieważ może być konieczne zastosowanie dodatkowego leku. Poniższe stany mogą wskazywać na nasilenie objawów astmy:
– Pacjent potrzebuje więcej inhalacji niż zazwyczaj
– Złagodzenie uczucia ucisku w klatce piersiowej nie jest wystarczające
– Złagodzenie objawów nie utrzymuje się wystarczająco długo

NALEŻY NATYCHMIAST SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM, JEŚLI:
– NAGLE WYSTĄPIĄ TRUDNOŚCI W ODDYCHANIU LUB
– W RAZIE NAPADU OSTRYCH ZABURZEŃ ODDECHOWYCH ZASTOSOWANIE DRUGIEJ DAWKI NIE PRZYNOSI ULGI LUB
– PACJENT NIE UMIE OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIA NOVOLIZER.

Lekarz powinien poinstruować pacjentów z astmą, jak korzystać z miernika szczytowego przepływu. Ważne jest kontrolowanie przebiegu astmy i skuteczności leczenia.

Sposób podawania
Do stosowania wziewnego. Należy wykonać inhalację, jak pokazano w Instrukcji użycia.

Dowiedz się więcej na ten temat tego, jak bezpiecznie przyjmować leki.

PRZEDAWKOWANIE

Jak postępować w przypadku przedawkowania leku? Co zrobić, gdy przypadkowo przyjęto większą dawkę leku niż zalecana?

Objawy przedawkowania są podobne do wymienionych poniżeń działań niepożądanych. W razie przedawkowania wystąpią one szybciej i prawdopodobnie będą miały większe nasilenie.

Typowymi objawami przedawkowania są:
kołatanie serca, nieregularne i (lub) przyspieszone bicie serca, silne drżenie, zwłaszcza rąk, niepokój, zaburzenia snu i ból w klatce piersiowej.
W razie wystąpienia takich objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Czy można jeść i pić stosując lek? Czy można pić alkohol? Zastosowanie leku przy jednoczesnym spożywaniu pokarmów i napojów?

Brak odrębnych zaleceń.

Nie zaleca sie spożywania alkoholu w trakcie stosowania leków. Istnieją pewne grupy leków, w przypadku których picie alkoholu jest kategorycznie zakazane. Dowiedz się więcej na ten temat i sprawdź interakcje leków z alkoholem.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Czy kobieta będąca w ciąży lub karmiąca piersią może zażywać lek? Jakie środki ostrożności należy zachować?

W czasie ciąży, a szczególnie w czasie pierwszych trzech miesięcy, jak również pod koniec ciąży, lek Ventilastin Novolizer można stosować jedynie na wyraźne zalecenie lekarza prowadzącego i jedynie wtedy, gdy lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne.

Wziewne przyjmowanie produktów zawierających salbutamol nie jest odpowiednim postępowaniem w przypadku przedwczesnego porodu i nie powinno być również stosowane w przypadku zagrażającego poronienia.
Salbutamol, substancja czynna leku Ventilastin Novolizer , może przenikać do mleka kobiecego, dlatego lek Ventilastin Novolizer można stosować w okresie karmienia piersią jedynie na wyraźne zalecenie lekarza.

DOKUMENTACJA LEKU VENTILASTIN NOVOLIZER – DOKUMENTY W FORMACIE PDF LUB DOC

Udostępniliśmy możliwość ściągnięcia pełnej dokumentacji leku: ulotki dla pacjenta oraz charakterystyki produktu leczniczego (dla faramceutów, lekarzy i personelu medycznego).

ULOTKA LEKU VENTILASTIN NOVOLIZER

ULOTKA LEKU VENTILASTIN NOVOLIZER - Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje m.in. skutki uboczne stosowania leku, interakcje z innymi lekami, przeciwwskazania do stosowania leku.


CHPL – CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO - VENTILASTIN NOVOLIZER CHPL - Zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznych.
ZAREZERWUJ VENTILASTIN NOVOLIZER W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Rezerwacja leku w najbliższej aptece w Twojej okolicy, za pośrednictwem serwisu ktomalek.pl. Możliwość rezerwacji leku zarówno na receptę, jak i bez recepty. Jeżeli apteka udostępnia informacje, istnieje możliwość weryfikacji jaka jest aktualna cena leku. Sprawdź gdzie kupić lek. Kupuj wygodnie i najtaniej. Podczas rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty – za wybrane produkty zapłacisz w aptece. Sprawdź także, czy ten lek jest refundowany (poziom refundacji) oraz czy wymagana jest recepta.

ZAMIENNIKI LEKU VENTILASTIN NOVOLIZER

Zapoznaj się z listą leków, które zawierają: ,

OPINIE O VENTILASTIN NOVOLIZER

Poznaj opinie pacjentów stosujących ten lek lub podziel się własnymi spostrzeżeniami - forum o lekach.

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here