VENBIG


Typ preparatu: Produkt leczniczy

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Lek tan należy do grupy farmakoterapeutycznej zwanej: surowice odpornościowe i immunoglobuliny.0

Lek VENBIG jest roztworem immunoglobuhn ludzkich (białek, które mają właściwości przeciwciał) przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B do podawania dożylnego i jest stosowany w następujących przy padkach:

• Zapobieganie ponownemu zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B po transplantacji wątroby z powodu niewydolności wątroby wywołanej wirusowym zapaleniem wątroby typu B w połączeniu z terapią przeć i wwirusową.
• Natychmiastowe podanie przeciwciał przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B:
– w razie przypadkowej ekspozycji osób nieuodpornionych (włącznie z tymi, których szczepienie nie zostało całkowicie ukończone lub stan jest nieznany),
– w przypadku pacjentów poddanych hemodializie, dopóki szczepienie nie odniesie skutku;
– w przypadku noworodka urodzonego przez matkę-nosicielkę wirusa zapalenia wątroby typu B,
– w przypadku osób, które po szczepieniu me wykazują odpowiedzi odpornościowej (przeciwciała zapalenia wątroby typu B meoznaczalne) i tych, u których stała profilaktyka jest konieczna, z powodu zagrożenia zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu B.

SKŁAD

Substancją czynną jest immunoglobulina ludzka przeciw wirusowemu zapalenia wątroby typu B.

Szczegółowa tabela z wykazem substancji znajduje się w załączonej ulotce. (w dolnej części strony)

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Lek VENBIG powinien być podawany jedynie przez wykwalifikowany personel medyczny w warunkach szpitalnych.

Dawkowanie oraz schemat leczenia zależą od wskazań. Lekarz ustali właściwe dawkowanie leku i sposób leczenia.

VENBIG jest podawany doży lnie w mfuzji, początkowo powoli. Jeśli lek jest dobrze tolerowany, lekarz może stopniowo zwiększać szybkość infuzji.

Więcej informacji patrz część załączonej ulotki „nformacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego”

PRZEDAWKOWANIE

Konsekwencje przedawkowania nie są znane.

W przy padku dodatkowych pytań dotyczących stosowania tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Nie dotyczy.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Podczas stosowania jakiegokolwiek leku, nie należy spożywać alkoholu.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przy puszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, pow inna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny przyjmować VENBIG z zachowaniem środków ostrożności.

W kontrolowanych badaniach klinicznych nie został ustalony stopień bezpieczeństwa tego leku w przy padku kobiet w ciąży. Kliniczne doświadczenie z immunoglobuhnami sugeruje, iż me powinno się oczekiwać żadnego niebezpiecznego wpływu na przebieg ciąży, płód ani na noworodka

Immunoglobuliny są wydzielane do mleka i mogą przyczy niać się do ochrony noworodka. Doświadczenie kliniczne z immunoglobulinami sugeruje, iż me powinno się oczekiwać żadnego niebezpiecznego wpły wu na płodność.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT VENBIG

POBIERZ ULOTKĘ


Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera.

Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią.

POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ


Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze, farmaceuci).

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).VENBIG CENA - GDZIE KUPIĆ NAJTANIEJ, ZNAJDŹ W NAJBLIŻSZEJ APTECE

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innych pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here