Ulotka leku oraz charakterystyka produktu leczniczego (chpl)

0
151
ulotka leku i chpl

Dowiedz się jakie informacje zawiera ulotka leku dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego wykorzystywana przez profesjonalny personel medyczny.

Ulotka leku dla pacjenta

Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera.

Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią.

W przypadku każdego leku, masz możliwość ściągnięcia pełnej ulotki dla pacjenta oraz charakterystyki produktu leczniczego. W serwisie znajduje się aktualnie ponad 18.000 dokumentów do pobrania.

Uwaga: Nie dotyczy pozostałych produktów, takich jak: suplementy diety, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyki.

Warto także zapoznać się, jak skonstruowana jest ulotka dla pacjenta i jakie działy zawiera. (szczegóły poniżej)

  1. CO TO JEST ZA LEK I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE – Znajduje się tutaj opis leku, wskazania do stosowania, opis działania substancji czynnych itp.
  2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU – Znajdują się tutaj informacje na temat przeciwwskazań, kiedy należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z leku, stosowanie z innymi lekami, czy z leku można korzystać w ciąży, lub karmiąc piersią, czy pokarm i napoje (w tym alkohol) mają wpływ na działanie leku np. wzmacniają jego działanie, czy możemy prowadzić pojazd mechaniczny po zażyciu leku itp.
  3. JAK STOSOWAĆ LEK – Znajduje się tutaj szczegółowa informacja na temat stosowania, dawkowania, informacje na temat przedawkowania, lub pominięcia dawki.
  4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE – Znajduje się tutaj lista objawów niepożądanych, które potencjalnie mogą wystąpić podczas stosowania z danego leku.
  5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK – Znajdują się tutaj informacje na temat zalecanych warunków przechowywania leku, temperaturze, nasłonecznieniu, wilgoci, bez dostępu dzieci itp.
  6. INNE INFORMACJE NA TEMAT LEKU – Znajduje się tutaj następujące informacje: skład, opakowanie, podmiot odpowiedzialny i wytwórca.

Charakterystyka produktu leczniczego dla lekarza i farmaceuty

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze, farmaceuci).

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).