Topotecan mylan


Działanie i wskazania

Topotecan Mylan pomaga niszczyć nowotwory. Lekarz lub pielęgniarka podają ten lek pacjentowi w postaci infuzji dożylnej (kroplówki) w szpitalu.

Topotecan Mylan jest stosowany w leczeniu:
• raka jajnika lub drobnokomórkowego raka płuca, który nawrócił po chemioterapii,
• zaawansowanego raka szyjki macicy w przypadkach, w których leczenie chirurgiczne lub radioterapia nie są możliwe do zastosowania. W przypadku leczenia raka szyjki macicy

Topotecan Mylan jest stosowany w skojarzeniu z innym lekiem o nazwie cisplatyna.

Lekarz zdecyduje wraz z pacjentem czy lepiej zastosować leczenie lekiem Topotecan Mylan niż dalsze leczenie chemioterapią stosowaną początkowo.

Skład

Substancją czynną leku jest topotekan. Jedna fiolka zawiera topotekanu chlorowodorek w ilości odpowiadające 4 mg topotekanu.

Pozostałe składniki to: kwas winowy, mannitol, kwas solny, sodu wodorotlenek, wodę do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Podawana pacjentowi dawka leku Topotecan Mylan zostanie wyliczona przez lekarza na podstawie:
• wielkości ciała pacjenta (pola powierzchni ciała w metrach kwadratowych),
• wyników badań krwi wykonanych przed rozpoczęciem leczenia,
• rodzaju leczonej choroby.

Zazwyczaj stosowana dawka
• W przypadku raka jajnika i drobnokomórkowego raka płuca: 1,5 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała na dobę.
• W przypadku raka szyjki macicy: 0,75 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała na dobę.
W przypadku leczenia raka szyjki macicy Topotecan Mylan jest stosowany w skojarzeniu z innym lekiem o nazwie cisplatyna. Lekarz zaleci właściwą dawkę cisplatyny.

Jak stosować Topotecan Mylan
Lekarz lub pielęgniarka podają pacjentowi odpowiednią dawkę leku Topotecan Mylan w postaci infuzji dożylnej (kroplówki). Kroplówka zwykle podłączana jest do żyły w kończynie górnej i trwa zazwyczaj około 30 minut.
• W przypadku raka jajnika i drobnokomórkowego raka płuca lek ten podawany jest raz na dobę przez 5 dni.
• W przypadku raka szyjki macicy lek ten podawany jest raz na dobę przez 3 dni.
Ten cykl leczenia zwykle powtarzany jest co trzy tygodnie w przypadku wszystkich wymienionych nowotworów.

Sposób leczenia może zostać zmieniony w zależności od wyników regularnie wykonywanych badań krwi.

Przedawkowanie

Lek podawany jest przez wykwalifikowany personel medyczny.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Nie są znane żadne interakcje leku Topotecan Mylan z alkoholem. Pacjent powinien jednak zapytać
lekarza, czy picie alkoholu jest w jego przypadku wskazane.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

Ciąża i karmienie piersią

Stosowanie leku Topotecan Mylan u kobiet w ciąży nie jest zalecane. Lek ten może szkodliwe wpływać na dziecko poczęte przed rozpoczęciem leczenia, w trakcie leczenia lub zaraz po zakończeniu leczenia. Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Należy zwrócić się do lekarza po poradę. Nie należy podejmować prób zachodzenia w ciążę / spowodowania zajścia w ciążę, dopóki lekarz nie stwierdzi, że jest to bezpieczne.

Pacjenci, którzy pragną spowodować poczęcie dziecka, powinni zwrócić się do lekarza po poradę w zakresie planowania rodziny lub leczenia. Jeśli w trakcie leczenia zostanie stwierdzona ciąża, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza.

W trakcie leczenia lekiem Topotecan Mylan nie należy karmić piersią. Nie wznawiać karmienia piersią, dopóki lekarz nie stwierdzi, że jest to bezpieczne.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Weryfikacja ceny w aptece, dostępność

Opinie pacjentów / forum

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here