Konsultacja merytoryczna:

Takhzyro

Substancją czynną leku TAKHZYRO jest lanadelumab.

TAKHZYRO jest lekiem stosowanym u osób dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych w celu zapobiegania napadom obrzęku naczynioruchowego u pacjentów z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym (ang. hereditary angioedema, HAE).

HAE to choroba przekazywana rodzinnie. Krew u osób z tą chorobą nie zawiera wystarczającej ilości białka zwanego „inhibitorem C1” lub inhibitor C1 nie działa prawidłowo. Prowadzi to do powstawania zbyt dużej ilości „kalikreiny osoczowej”, co z kolei powoduje powstawanie większej ilości „bradykininy” w krwiobiegu. Nadmiar bradykininy powoduje występowanie objawów HAE, takich jak obrzęk i ból:
• dłoni i stóp,
• twarzy, powiek, warg lub języka,
• krtani, co może utrudniać oddychanie,
• narządów płciowych.

Lek TAKHZYRO to rodzaj białka, które blokuje aktywność kalikreiny osoczowej. Pomaga to zmniejszyć ilość bradykininy w krwiobiegu i zapobiega objawom HAE.

Jaki jest skład Takhzyro, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest lanadelumab. Każda fiolka zawiera 300 mg lanadelumabu w 2 ml.

Pozostałe składniki to: disodu fosforan dwuwodny, kwas cytrynowy jednowodny, histydyna, sodu chlorek, polisorbat 80 i woda do wstrzykiwań – patrz punkt 2 ulotki „Lek TAKHZYRO zawiera sód”

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Takhzyro – jak stosować ten lek?

Lek TAKHZYRO jest dostarczany w fiolkach do jednorazowego użycia jako roztwór gotowy do podania. Leczenie pacjenta zostanie rozpoczęte i będzie prowadzone pod nadzorem lekarza doświadczonego w opiece nad pacjentami z HAE.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości lub dalszych pytań dotyczących stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Jaką dawkę leku TAKHZYRO należy stosować
Zalecana dawka początkowa to 300 mg co 2 tygodnie. Jeśli u pacjenta przez długi okres nie wystąpił napad, lekarz może zmienić dawkę na 300 mg co 4 tygodnie, szczególnie u pacjenta o małej masie ciała.

Jak wstrzykiwać lek TAKHZYRO
W przypadku samodzielnego wstrzykiwania leku TAKHZYRO przez pacjenta lub wstrzykiwania go przez opiekuna, pacjent lub opiekun musi dokładnie przeczytać instrukcje zawarte w punkcie 7 „Instrukcja stosowania” i postępować zgodnie z nimi.
• Lek TAKHZYRO jest przeznaczony do wstrzykiwania pod skórę („wstrzyknięcie podskórne”).
• Lek może być wstrzykiwany samodzielnie przez pacjenta lub przez opiekuna.
• Lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka powinni poinstruować pacjenta, jak prawidłowo przygotować i wstrzyknąć lek TAKHZYRO przed pierwszym użyciem. Pacjent ani opiekun nie powinni podawać leku samodzielnie, dopóki nie przejdą szkolenia z zakresu wykonywania wstrzyknięcia leku.
• Wprowadzić igłę w tkankę tłuszczową na brzuchu, udzie lub górnej części ramienia.
• Lek należy za każdym razem wstrzykiwać w inne miejsce.
• Należy stosować każdą fiolkę leku TAKHZYRO tylko raz.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeżeli pacjent zastosuje zbyt dużą ilość leku TAKHZYRO.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Takhzyro – czy mogę spożywać alkohol?

Brak odrębnych zaleceń.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Takhzyro w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Takhzyro. Istnieją ograniczone informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku TAKHZYRO podczas ciąży i karmienia piersią. W celu zachowania ostrożności, zaleca się unikanie stosowania lanadelumabu podczas ciąży i karmienia piersią. Lekarz omówi z pacjentką zagrożenia i korzyści związane z przyjmowaniem tego leku.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Ten lek wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Takhzyro

Ulotka Takhzyro – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

TAKHZYRO, 300 mg, roztwór do wstrzykiwań (lanadelumab)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 6 razy

Rozmiar plku 454.73 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Takhzyro m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

TAKHZYRO, 300 mg, roztwór do wstrzykiwań (lanadelumab)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 8 razy

Rozmiar plku 233.46 KB

Cena - ile kosztuje Takhzyro?

Cena Takhzyro i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Takhzyro.

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Takhzyro? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz