Spis leków zawierających substancję: Zyprazydon

Zeldox

Zeldox to lek przeciwpsychotyczny zawierający substancję czynną zyprazydon. Jest dostępny na receptę. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii u dorosłych, a także w leczeniu epizodu manii lub epizodu mieszanego u dorosłych i dzieci w wieku od 10 do 17 lat. Lek jest dostępny w różnych formach, takich jak kapsułki, zawiesina doustna oraz proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Zipragen

Zipragen to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz do kontrolowania objawów maniakalnych. Substancją czynną leku jest ziprasidon. Lek oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy, wykazując właściwości przeciwpsychotyczne. Wskazany jest do stosowania u osób dorosłych.

Zipramyl

Zipramyl to lek przeciwpsychotyczny, który jest stosowany u dorosłych pacjentów w leczeniu schizofrenii. Substancją czynną leku jest ziprasidon. Lek oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy, wykazując właściwości przeciwpsychotyczne. Jest dostępny na receptę.

Zypsila

Zypsila to atypowy lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną zyprazydon. Jest dostępny na receptę. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii u dorosłych oraz w leczeniu maniakalnych i mieszanych epizodów o umiarkowanej ciężkości w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 10–17 lat. Skuteczność produktu leczniczego w zapobieganiu nawrotom epizodów choroby dwubiegunowej nie została ustalona.