Opis substancji opracowany przez:

Spis leków zawierających substancję: Zonisamid

Zonegran

Zonegran to lek na receptę, który zawiera substancję czynną zonisamid. Jest to lek przeciwpadaczkowy, który działa poprzez zmniejszanie nadmiernej ekscytacji neuronów w mózgu, co pomaga zapobiegać napadom padaczki. Zonegran jest zwykle stosowany w leczeniu różnych form padaczki u dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Zonisamide Mylan

Zonisamide Mylan to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną zonisamid. Jest stosowany w monoterapii napadów częściowych, z uogólnionymi napadami wtórnymi lub bez nich, u dorosłych z nowo rozpoznaną padaczką. Może być również stosowany jako leczenie wspomagające napadów częściowych, z uogólnionymi napadami wtórnymi lub bez nich, u dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia. Lek jest dostępny na receptę.

Zonisamide Sandoz

Zonisamide Sandoz to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną zonisamid. Jest stosowany w leczeniu drgawek częściowych, które mogą przechodzić w napady wtórnie uogólnione. Lek jest dostępny na receptę.

Zonisamidum Glenmark

Zonisamidum Glenmark to lek przeciwpadaczkowy dostępny na receptę. Jest stosowany w monoterapii napadów częściowych, z uogólnionymi napadami wtórnymi lub bez nich, u dorosłych z nowo rozpoznaną padaczką. Może być również używany w leczeniu wspomagającym napadów częściowych, z uogólnionymi napadami wtórnymi lub bez nich, u dorosłych, dzieci i młodzieży powyżej 6 roku życia. Lek zawiera substancję czynną zonisamid.

Zonisamidum Neuraxpharm

Lek Zonisamidum Neuraxpharm zawiera substancję czynną zonisamid i jest stosowany jako lek przeciwpadaczkowy. Jest stosowany w leczeniu drgawek, które początkowo wyzwalane są w jednej części mózgu (napady częściowe) i które mogą (lub nie) przechodzić w napady wyzwalane w całym mózgu (napady wtórnie uogólnione). Lek jest dostępny na receptę.