Substancja czynna: Wirus poliomyelitis
lista leków