Tag: Winian tolterodyny

TOLZURIN

Podmiot odpowiedzialny: Recordati Polska sp. z o.o. CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? Substancją czynną w leku Tolzurin jest tolterodyna. Tolterodyna należy do grupy leków zwanych lekami przeciwmuskarynowymi. Lek Tolzurin stosowany jest w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego. Przy występowaniu zespołu pęcherza nadreaktywnego u pacjenta mogą wystąpić: -...

TITLODINE

Podmiot odpowiedzialny: Pharmathen S.A. CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? Substancją czynną w leku Titlodine jest tolterodyna. Tolterodyna należy do grupy produktów leczniczych zwanych lekmi przeciwmuskarynowymi. Lek Titlodine stosowany jest w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego. Przy wystepowanoiu zepsołu pęcherza nadreaktywnego u pacjenta mogą wystąpić: - brak możliwości...

DETRUSITOL

Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Europe MA EEIG CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? Lek Detrusitol należy do grupy leków przeciwskurczowych, działających na układ moczowy. Lek Detrusitol jest wskazany w leczeniu objawowym nietrzymania moczu z powodu parć naglących i (lub) częstomoczu u pacjentów z nadreaktywnością wypieracza. CO ZAWIERA ? Jedna tabletka powlekana...

DEFUR

Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? Lek Defur należy do grupy leków zwanych lekami przeciwmuskarynowymi. Defur stosuje się w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego. Zespół pęcherza nadreaktywnego może objawiać się następującymi dolegliwościami: • pacjent nie może kontrolować oddawania moczu, • pacjent...

URIMPER

Podmiot odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf. CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? Substancją czynną w leku Urimper jest tolterodyna. Tolterodyna należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwmuskarynowymi. Lek Urimper stosuje się w leczeniu objawów nadreaktywnego pęcherza moczowego. Zespół pęcherza nadreaktywnego może objawiać się w następujący sposób: • pacjent nie może...