Winian tolterodyny

TOLZURIN

Podmiot odpowiedzialny: Recordati Polska sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją czynną w leku Tolzurin jest tolterodyna. Tolterodyna należy do grupy leków zwanych lekami przeciwmuskarynowymi. Lek Tolzurin stosowany jest w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego. Przy występowaniu zespołu pęcherza nadreaktywnego u pacjenta mogą wystąpić: - brak możliwości kontrolowania oddawania moczu, - nagła potrzeba szybkiego skorzystania z toalety bez wcześniejszego jej odczuwania i/lub częste korzystanie z toalety. SKŁAD Substancją czynną...

TITLODINE

Podmiot odpowiedzialny: Pharmathen S.A. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją czynną w leku Titlodine jest tolterodyna. Tolterodyna należy do grupy produktów leczniczych zwanych lekmi przeciwmuskarynowymi. Lek Titlodine stosowany jest w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego. Przy wystepowanoiu zepsołu pęcherza nadreaktywnego u pacjenta mogą wystąpić: - brak możliwości kontrolowania oddawania moczu - nagła potrzeba szybkiego skorzystania z toalety bez wcześniejszego jej odczuwania lub częste korzystanie z toalety. SKŁAD Substancją czynną leku Titlodine,...

DETRUSITOL

Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Europe MA EEIG WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Detrusitol należy do grupy leków przeciwskurczowych, działających na układ moczowy. Lek Detrusitol jest wskazany w leczeniu objawowym nietrzymania moczu z powodu parć naglących i (lub) częstomoczu u pacjentów z nadreaktywnością wypieracza. SKŁAD Jedna tabletka powlekana zawiera 1 mg lub 2 mg tolterodyny winianu, co odpowiada 0,68 mg lub 1,37 mg tolterodyny oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan...

DEFUR

Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Defur należy do grupy leków zwanych lekami przeciwmuskarynowymi. Defur stosuje się w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego. Zespół pęcherza nadreaktywnego może objawiać się następującymi dolegliwościami: • pacjent nie może kontrolować oddawania moczu, • pacjent odczuwa nagłe, niepohamowane parcie na mocz i (lub) często oddaje mocz. SKŁAD Defur 1 mg, tabletki powlekane Substancja czynna to 1 mg tolterodyny winianu...

URIMPER

Podmiot odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją czynną w leku Urimper jest tolterodyna. Tolterodyna należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwmuskarynowymi. Lek Urimper stosuje się w leczeniu objawów nadreaktywnego pęcherza moczowego. Zespół pęcherza nadreaktywnego może objawiać się w następujący sposób: • pacjent nie może kontrolować oddawania moczu; • pacjent odczuwa nagłą potrzebę skorzystania z toalety i (lub) korzysta z toalety często. SKŁAD Substancją czynną leku Urimper, 2 mg, kapsułki...