Walproinian magnezu

DIPROMAL

Podmiot odpowiedzialny: lCN Polfa Rzesz6w S.A. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Dipromal jest lekiem przeciwdrgawkowym. Dokładny mechanizm tego działania nie jest w pełni poznany, jednak przypuszcza się, ze polega na zwiększaniu stężenia jednej z substancji uczestniczących w procesie przewodzenia bodźców w obrębie mózgu - kwasu gamma-aminomasłowego. Lek Dipromal stosowany jest w leczeniu różnych postaci padaczki, a w szczególności: - padaczki o napadach pierwotnie uogólnionych (petit mal, grand mal); - padaczki mioklonicznej; - padaczki...