Arsenic trioxide Sandoz

Lek Arsenic trioxide Sandoz stosuje się u pacjentów dorosłych z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką promielocytową (ang. acute promyelocytic leukaemia, APL) z niskim lub pośrednim ryzykiem oraz u pacjentów dorosłych w przypadku braku odpowiedzi na inne terapie. APL jest unikalnym typem białaczki szpikowej, w której występują nieprawidłowe białe krwinki oraz nieprawidłowe krwawienie i pojawianie się siniaków. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? – Substancją czynną leku jest arsenu trójtlenek. – … Czytaj dalej

Trisenox

Lek TRISENOX stosuje się u pacjentów dorosłych z ostrą białaczką promielocytową (APL) w przypadku braku odpowiedzi na inne terapie. APL jest unikalnym typem białaczki szpikowej, w której występują nieprawidłowe białe krwinki oraz nieprawidłowe krwawienie i pojawianie się siniaków. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? – Substancją czynną leku jest trójtlenek arsenu w ilości 1 mg/ml. – Pozostałe składniki to: sodu wodorotlenek, kwas solny i woda do wstrzykiwań. Dawkowanie preparatu … Czytaj dalej