Gopten

Substancją czynną leku Gopten kapsułki twarde jest trandolapryl. Lek należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE). Trandolapryl wchłania się szybko z przewodu pokarmowego, a następnie w wątrobie ulega przemianie do silnie i długo działającego czynnego metabolitu – trandolaprylatu. Podawanie trandolaprylu w dawkach leczniczych pacjentom z nadciśnieniem tętniczym powoduje znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego mierzonego u pacjenta w pozycji leżącej oraz stojącej. Działanie obniżające ciśnienie krwi ujawnia się po godzinie i utrzymuje … Czytaj dalej

Tarka

Lek Tarka zawiera dwie substancje czynne, które zmniejszają ciśnienie tętnicze działając w różny sposób. Werapamilu chlorowodorek jest antagonistą wapnia, który hamuje napływ jonów wapnia do komórek mięśni gładkich naczyń, komórek roboczych mięśnia serca i układu bodźco-przewodzącego serca. Działanie werapamilu powoduje zmniejszenie siły i częstości pracy serca oraz rozszerzenie naczyń tętniczych. Trandolapryl hamuje aktywność enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych i zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Lek Tarka jest stosowany w … Czytaj dalej

Trandogen

Trandolapryl, substancja czynna leku Trandogen, należy do grupy leków nazywanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (określanych również inhibitorami ACE). Inhibitory ACE zmniejszają napięcie naczyń krwionośnych, co ułatwia pracę serca polegającą na pompowaniu krwi do różnych części ciała. Pomaga to w obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi. Lek Trandogen jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Może być także stosowany w celu zapewnienia ochrony serca po przebytym zawale serca. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? … Czytaj dalej

Trandolapril Actavis

Trandolapryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (niekiedy nazywanych inhibitorami ACE). Ich działanie polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi do organizmu. Pomaga to obniżyć ciśnienie tętnicze krwi. Lek Trandolapril Actavis stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego (wysokiego ciśnienia tętniczego krwi). Kapsułki też można stosować w celu zapewnienia ochrony serca po zawale mięśnia sercowego. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest … Czytaj dalej

Trandolapril Aurobindo

Lek Trandolapril Aurobindo zawiera trandolapryl. Należy do grupy leków zwanych inhibitorami enzymu przekształcającego angiotensynę (zwane czasami inhibitorami ACE). Ich działanie polega na poszerzaniu naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompować krew do całego organizmu. Pomaga to obniżyć ciśnienie krwi. Trandolapril Aurobindo stosowany jest do leczenia łagodnego lub umiarkowanego nadciśnienia tętniczego (wysokiego ciśnienia krwi) i zaburzeń czynności lewej komory po zawale mięśnia sercowego. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną … Czytaj dalej