Inomax

Lek INOmax zawiera tlenek azotu, gaz stosowany w leczeniu: – noworodków z hipoksyjną niewydolnością oddechową, czyli niewydolnością płuc związaną ze zbyt wysokim ciśnieniem krwi w płucach. Stosowana w inhalacji mieszanina gazowa może poprawić przepływ krwi w płucach, co z kolei może zwiększyć ilość tlenu doprowadzanego do krwi. – noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży w wieku 0-17 lat oraz osób dorosłych z wysokim ciśnieniem krwi w płucach związanym z operacją serca. … Czytaj dalej

Noxap

Lek Noxap jest mieszaniną gazów do inhalacji. Lek Noxap to sprężony gaz medyczny, stanowiący mieszaninę gazów zawierających tlenek azotu w stężeniu 200 ppm mol/mol lub 800 ppm mol/mol. Zastosowania Lek Noxap może być podawany wyłącznie przez pracownika służby zdrowia i jest przeznaczony jedynie do zastosowań w warunkach szpitalnych. Stosowanie leku Noxap jest wskazane w następujących przypadkach: 1. U noworodków z niedoborem tlenu we krwi (hipoksemiczna niewydolność oddechowa) wywołanym różnymi przyczynami. … Czytaj dalej

Tlenek azotu Messer

Lek Tlenek azotu Messer zawiera tlenek azotu, gaz stosowany w leczeniu: – noworodków z hipoksyjną niewydolnością oddechową, czyli niewydolnością płuc związaną ze zbyt wysokim ciśnieniem krwi w płucach. Stosowana wziewnie mieszanina gazów może poprawiać przepływ krwi w płucach, co z kolei może zwiększać ilość tlenu dostarczanego do krwi dziecka; – noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 17 lat oraz osób dorosłych z wysokim ciśnieniem krwi w … Czytaj dalej

Vasokinox

VasoKINOX to mieszanina gazowa składająca się z tlenku azotu i azotu, stosowana • do leczenia noworodków z niewydolnością płuc związaną ze wzrostem ciśnienia w krążeniu płucnym • w leczeniu ostrego nadciśnienia płucnego (wzrost ciśnienia krwi w krążeniu płucnym), które może wystąpić podczas operacji serca u dorosłych i noworodków, niemowląt i małych dzieci, dzieci i młodzieży w wieku od 0-17 lat. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku … Czytaj dalej