Tlen medyczny

OXIN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA OXiN jest gazem medycznym dostarczanym w butlach gazowych pod ciśnieniem. Produkt leczniczy należy do grupy „Pozostałe środki lecznicze, gazy medyczne”. Naturalne powietrze otoczenia (atmosferyczne) jest zastępowane lekiem OXiN w określonych sytuacjach, między innymi: – w celu zapewnienia przepływu świeżego gazu podczas terapii wentylacyjnej; – w celu zapewnienia przepływu świeżego gazu podczas znieczulenia; – jako gaz nośny przy nebulizacji. SKŁAD Substancją czynną leku jest tlen (symbol chemiczny O2) Pozostały składnik (substancja...

TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

Podmiot odpowiedzialny: AIR PRODUCTS SP. Z O.O. WSKAZANIA DO STOSOWANIA TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS zawiera tlen, który jest gazem niezbędnym do życia. Grupa farmakoterapeutyczna: gazy medyczne. Wskazania do stosowania: Produkt ten może być stosowany do wspomagania oddychania pod normalnym i wysokim ciśnieniem. Tlenoterapia pod normalnym ciśnieniem (tlenoterapia normobaryczna) Tlenoterapię pod normalnym ciśnieniem można stosować: - jeżeli stężenie tlenu we krwi lub w danym narządzie jest zbyt niskie bądź w celu...

TLEN MEDYCZNY SKROPLONY AIR PRODUCTS

Podmiot odpowiedzialny: AIR PRODUCTS SP. Z O.O. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Tlen medyczny skroplony AIR PRODUCTS zawiera tlen, który jest gazem niezbędnym do życia. Grupa farmakoterapeutyczna: gazy medyczne. Wskazania do stosowania: Produkt ten może być stosowany do wspomagania oddychania pod normalnym i wysokim ciśnieniem. Tlenoterapia pod normalnym ciśnieniem (tlenoterapia normobaryczna) SKŁAD Substancją czynną jest tlen. Nie ma innych składników. DAWKOWANIE Tlen medyczny skroplony AIR PRODUCTS przeznaczony jest do wdychania lub sztucznego...

TLEN MEDYCZNY MESSER

Podmiot odpowiedzialny: Messer Polska Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Tlen medyczny Messer (wzór chemiczny: O2) jest bezbarwnym i bezwonnym gazem. Wskazaniem do tlenoterapii jest większość postaci niedotlenienia. Tlenoterapia jest szczególnie korzystna u pacjentów z prawidłowym zużyciem tlenu, u których stwierdza się zmniejszoną prężność tlenu w mieszanej krwi żylnej podczas oddychania powietrzem atmosferycznym. SKŁAD Substancją czynną jest tlen. Zawartość tlenu nie mniej niż 99,5%...

TLEN MEDYCZNY LINDE

Podmiot odpowiedzialny: Linde Gaz Polska Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Wskazaniem do tlenoterapii są wszystkie postacie niedotlenienia. Tlenoterapia jest szczególnie korzystna u pacjentów z prawidłowym zużyciem tlenu. SKŁAD Tlen - nie mniej niż 99,5 %. DAWKOWANIE Należy zawsze stosować Tlen medyczny zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy zmieniać dawki bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Tlen medyczny zazwyczaj wdycha się poprzez wąsy donosowe lub maskę....

TLEN MEDYCZNY AIR PRODUCTS

Podmiot odpowiedzialny: Air Products Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Tlen medyczny jest bezbarwnym, bezwonnym gazem, o bardzo silnych właściwościach utleniających. Wskazaniem do tlenoterapii są wszystkie postacie niedotlenienia. Tlenoterapia jest szczególnie korzystna u pacjentów z prawidłowym zużyciem tlenu, u których stwierdza się zmniejszoną prężność tlenu w mieszanej krwi żylnej podczas oddychania powietrzem atmosferycznym. SKŁAD Zawartość tlenu nie mniej niż 99,5% Tlen medyczny sprężony butle stalowe i...

TLEN MEDYCZNY

Podmiot odpowiedzialny: ALKAT Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Tlen medyczny jest sprężonym gazem o zawartości tlenu nie mniejszej niż 99,5% objętościowych (V/V). Tlen medyczny wskazany jest we wszystkich postaciach niedotlenienia. Tlenoterapia jest szczególnie korzystna u pacjentów z prawidłowym zużyciem tlenu, u których stwierdza się zmniejszoną prężność tlenu w mieszanej krwi żylnej podczas oddychania powietrzem atmosferycznym. SKŁAD Tlen medyczny jest bezbarwnym, bezwonnym gazem o zawartości tlenu...

ENTONOX

Podmiot odpowiedzialny: Linde Gaz Polska Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Entonox zawiera gotową mieszaninę podtlenku azotu (medyczny “gaz rozweselający”, N2O) i tlenu (tlen medyczny, O2), po 50% każdego i należy go stosować poprzez wdychanie. Działanie leku Entonox Podtlenek azotu stanowi 50% mieszaniny gazów. Podtlenek azotu ma działanie przeciwbólowe, zmniejsza odczuwanie bólu i podwyższa próg odczuwania bólu. Podtlenek azotu ma również działanie rozluźniające i niewielkie działanie uspokajające. Te efekty...