Metalyse

Metalyse to proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Przed użyciem rozpuszczalnik (woda do wstrzykiwań) dodaje się do proszku, aby otrzymać gotowy do wstrzyknięcia roztwór. Metalyse należy do leków o działaniu przeciwzakrzepowym. Lek ten ułatwia rozpuszczanie zakrzepu. Tenekteplaza jest rekombinowanym, swoistym dla fibryny aktywatorem plazminogenu. Metalyse jest stosowana w leczeniu zawału mięśnia sercowego (ataku serca) w przeciągu 6 godzin od momentu wystąpienia jego objawów i ułatwia rozpuszczanie zakrzepu w … Czytaj dalej