Epanutin parenteral

Substancja czynna leku – fenytoina należy do grupy pochodnych hydantoiny. Jest to lek o silnym działaniu przeciwdrgawkowym, stosowany w:  Opanowaniu stanu padaczkowego lub powtarzających się w krótkich odstępach czasu napadów padaczkowych.  Zapobieganiu drgawkom po zabiegach neurochirurgicznych i (lub) urazach głowy.  Ostrych zaburzeniach rytmu serca w przebiegu zatrucia glikozydami naparstnicy, po zawale mięśnia sercowego, przy znieczuleniu ogólnym, operacjach kardiochirurgicznych, podczas cewnikowania serca oraz defibrylacji elektrycznej. Jaki jest skład … Czytaj dalej

Phenytoin Hikma

Phenytoin Hikma, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań zawiera sól sodową fenytoiny. Sól sodowa fenytoiny należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwdrgawkowymi. Leki przeciwdrgawkowe są stosowane w celu zapobiegania i leczenia napadów padaczkowych. Lek ten jest podawany przez lekarza we wstrzyknięciu dożylnym. Lek Phenytoin Hikma jest stosowany w celu: – leczenia następujących rodzajów napadów padaczkowych: – stanu padaczkowego (stanu uporczywego napadu padaczkowego). Uporczywy napad padaczkowy jest to: – napad padaczkowy, który … Czytaj dalej