Esmeron

Esmeron jest jednym z grupy leków zwanych lekami zwiotczającymi mięśnie. Leki zwiotczające mięśnie są stosowane podczas zabiegu chirurgicznego, jako część znieczulenia ogólnego. Esmeron znajduje zastosowanie u pacjentów dorosłych jako lek pomocniczy w znieczuleniu ogólnym w celu ułatwienia intubacji dotchawiczej podczas rutynowego i szybkiego wprowadzenia do znieczulenia oraz w celu uzyskania zwiotczenia mięśni szkieletowych podczas zabiegów chirurgicznych. Lek Esmeron wskazany jest również jako lek uzupełniający stosowany w oddziałach intensywnej opieki medycznej … Czytaj dalej

Rocuronium B. Braun

Rocuronium B. Braun należy do grupy leków nazywanych lekami zwiotczającymi mięśnie. W normalnych warunkach nerwy przekazują informację do mięśni za pomocą impulsów. Działanie leku Rocuronium B. Braun polega na blokowaniu tych impulsów, czego skutkiem jest zwiotczenie mięśni. Podczas operacji mięśnie pacjenta powinny być całkowicie rozluźnione. Ułatwia to chirurgowi wykonanie operacji. U dorosłych i dzieci w warunkach ogólnego znieczulenia lek ten można stosować w celu ułatwienia wprowadzenia rurki do tchawicy, aby … Czytaj dalej

Rocuronium bromide Hameln

Rocuronium bromide Hameln należy do grupy leków zwanych lekami zwiotczającymi mięśnie. Fizjologicznie nerwy komunikują się z mięśniami poprzez wysyłanie impulsów. Działanie Rocuronium bromide Hameln polega na blokowaniu tych impulsów co powoduje zwiotczenie mięśni. W trakcie operacji mięśnie pacjenta muszą pozostawać całkowicie rozluźnione, co znacznie ułatwia przeprowadzenie operacji przez chirurga. Rocuronium bromide Hameln jest podawany podczas znieczulenia ogólnego w celu ułatwienia wprowadzenia rurki intubacyjnej do tchawicy w celu wykonania mechanicznej wentylacji … Czytaj dalej

Rocuronium Hospira

Rocuronium Hospira należy do grupy leków, nazywanych lekami zwiotczającymi mięśnie. W normalnych warunkach nerwy przekazują informację do mięśni za pomocą impulsów. Działanie leku Rocuronium Hospira polega na blokowaniu tych impulsów, czego skutkiem jest zwiotczenie mięśni. Podczas operacji mięśnie pacjenta powinny być całkowicie rozluźnione. Ułatwia to chirurgowi wykonanie operacji. U dorosłych i dzieci, w warunkach ogólnego znieczulenia, lek Rocuronium Hospira można stosować w celu ułatwienia wprowadzenia rurki do tchawicy, aby ułatwić … Czytaj dalej

Rocuronium Kabi

Rocuronium Kabi należy do grupy leków zwanych lekami zwiotczającymi mięśnie. Nerwy przekazują informacje do mięśni za pomocą impulsów. Rocuronium Kabi blokuje przewodzenie tych impulsów, przez co powoduje rozluźnienie mięśni. Podczas zabiegu chirurgicznego mięśnie pacjenta muszą być całkowicie rozluźnione. Ułatwia to chirurgowi przeprowadzenie operacji. Rocuronium Kabi można również stosować w znieczuleniu ogólnym w celu ułatwienia wprowadzenia rurki intubacyjnej do tchawicy (intubacji) podczas sztucznej wentylacji (mechaniczne wspomaganie oddychania). Rocuronium Kabi wskazany jest … Czytaj dalej

Rocuronium Kalceks

Lek Rocuronium Kalceks należy do grupy leków zwanych lekami zwiotczającymi mięśnie. Leki zwiotczające mięśnie są stosowane podczas zabiegu chirurgicznego, jako część znieczulenia ogólnego. W trakcie operacji mięśnie pacjenta muszą być całkowicie rozluźnione. Ułatwia to chirurgowi wykonanie operacji. Lek Rocuronium Kalceks znajduje zastosowanie u pacjentów dorosłych jako lek pomocniczy w znieczuleniu ogólnym w celu ułatwienia intubacji dotchawiczej do sztucznej wentylacji (mechaniczne wspomaganie oddychania). Lek Rocuronium Kalceks może być również stosowany w oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM) w … Czytaj dalej

Rocuronium Mylan

Rocuronium Mylan należy do grupy leków zwanych lekami zwiotczającymi mięśnie. W normalnych warunkach nerwy wysyłają sygnały do mięśni za pomocą impulsów. Działanie leku Rocuronium Mylan polega na blokowaniu tych impulsów, dzięki czemu mięśnie rozluźniają się. Podczas operacji mięśnie pacjenta muszą być całkowicie rozluźnione. Ułatwia to chirurgowi przeprowadzenie zabiegu. Lek Rocuronium Mylan można również stosować w warunkach znieczulenia w celu ułatwienia wprowadzenia rurki do tchawicy, aby wspomóc oddychanie (mechaniczne wspomaganie oddychania). … Czytaj dalej

Rocuronium Sandoz

Substancją czynną leku Rocuronium Sandoz jest bromek rokuroniowy, należący do grupy leków zwiotczających mięśnie. Leki te stosowane są podczas operacji, jako element znieczulenia ogólnego. Lek Rocuronium Sandoz jest podawany pacjentowi przez anestezjologa. Może być również stosowany w oddziale intensywnej opieki medycznej w celu krótkotrwałego zwiotczenia mięśni. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest bromek rokuroniowy. Każdy ml roztworu do wstrzykiwań/koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera … Czytaj dalej

Roqurum

Substancją czynną leku Roqurum jest rokuroniowy bromek, należący do grupy leków zwiotczających mięśnie. Leki te stosuje się podczas zabiegów chirurgicznych, jako część znieczulenia ogólnego oraz innych zabiegów medycznych. Lek Roqurum jest przeznaczony do stosowania u pacjentów dorosłych: • jako lek pomocniczy w znieczuleniu ogólnym w celu ułatwienia intubacji dotchawiczej podczas rutynowego i szybkiego wprowadzenia do znieczulenia (intubacja dotchawicza polega na umieszczeniu elastycznej, plastikowej rurki poprzez usta do tchawicy celem mechanicznego … Czytaj dalej