Tixteller

TIXTELLER zawiera substancję czynną rifaksyminę. Rifaksymina jest antybiotykiem, który niszczy bakterie, które mogą powodować chorobę zwaną encefalopatią wątrobową (jej objawy obejmują pobudzenie, stan splątania, problemy mięśniowe, trudności z mówieniem, a w niektórych przypadkach śpiączkę). Lek TIXTELLER jest stosowany u dorosłych z chorobą wątroby w celu ograniczenia nawrotów epizodów jawnej encefalopatii wątrobowej. TIXTELLER może być stosowany oddzielnie lub powszechniej łącznie z lekami zawierającymi laktulozę (przeczyszczającymi). Jaki jest skład , jakie substancje … Czytaj dalej

Xifaxan

Lek Xifaxan zawiera 200 mg rifaksyminy. Rifaksymina jest doustnym antybiotykiem o szerokim spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego przeciwko bakteriom tlenowym i beztlenowym Gram-dodatnim i Gram-ujemnym. Jest słabo wchłaniany, a zatem ma bardzo korzystny profil bezpieczeństwa. Substancja czynna hamuje syntezę RNA poprzez wiązanie się z podjednostką β bakteryjnej polimerazy RNA zależnej od DNA. Ze względu na nieodwracalność wiązania się z enzymem, działa bakteriobójczo na wrażliwe bakterie. Rozwój oporności na leki wśród flory jelitowej … Czytaj dalej